Laŭ la Esperanto-vojoj de la unuaj kroataj esperantistoj Mavro Špicer kaj Danica Bedeković pl. Pobjenička

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) organizas memorpromenon al mortintaj kroataj esperantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de la naskiĝoj aŭ/kaj la mortoj. La pioniroj de la Esperanto-movado en Kroatio Mavro Špicer havas en la jaro 2022 160 jarojn de la naskiĝo kaj Danica Bedeković 150 jarojn de la naskiĝo. Ili ambaŭ estis kunfondintoj de unua Esperanto-asocio en Kroatio – Unuiĝo de Kroataj Esperantistoj (UKE) en Zagreb en la jaro 2008.

Nia renkontiĝo okazos sur Trg kralja Tomislava apud la monumento al la reĝo Tomislav la 11-an de aprilo 2022 je 17 horo. Ni promenados ĝis la iama  redaktejo de gazeto „Kroata Esperantisto“ redaktita de Danica Bedeković ekde la 10-an de aprilo 1909. Tie en la jaro 1989 estis starigita memortabulo. Post tio ni iros en parkon apud Arta pavilono (Umjetnički paviljon) kie ni aŭskultos prelegeton pri koncernaj esperantisto de D-ro Zlatko Hinšt.

Zlatko Hinšt, prelegonto

Roža Brletić-Višnjić, prezidantino de KFEA

Skip to content