Druga godina studija Interlingvistike

Završila je prva godina studija Interlingvistike na Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznanu (Poljska) i krajem rujna 2022., točnije u periodu od 17. rujna do 23. rujna 2022. započela je druga godina. Turnus (sekcija) je započela polaganjem ispita iz Gramatike I i Morfologije, nakon čega su slijedila predavanja iz Gramatike II (Ilona Koutny), Semantike i leksika (Michael Farris i Nikolau Dols), Esperantske literature (István Ertl) i Interlingvistike II (Vera Barandovska- Frank). Predavanja su se održavala dijelom uživo, a dijelom on-line. Predavanjima su prisustvovala 24 studenta (od prošlogodišnjih 40) te nekoliko gostiju. U srijedu, 21. rujna 2022. grupa je posjetila Torun, gdje je održan susret s lokalnim esperantistima. Uz njihovo vođenje, grupa je posjetila etnografski muzej, gimnaziju koju je pohađao Antonij Grabowski, obišla grad te prisustvovala predstavi esperantske kazališne skupine Studio P.

Sekcija je završena sudjelovanjem na 36. kulturnom festivalu Arkones, na kojem su pored poljskih esperantista prisustvovali i esperantisti iz drugih zemalja, npr. Njemačke. U programu festivala sudjelovali su i nastavnici te studenti studija Interlingvistike.

Ove je godine na istom Sveučilištu započeo dvogodišnji magistarski studij, kao specijalizacija iz područja lingvistike i informacijskog managementa. Studij se održava dijelom na engleskom, a dijelom na esperantu. Informacije o studiju se mogu naći na mrežnim stranicama: http://interl.amu.edu.pl.

Na fotografiji: Grupa studenata Interlingvistike koji su uživo prisustvovali predavanjima na Institutu Interlingvistike Sveučilišta Adam Mickiewicz: druga slijeva je Ilona Koutny, voditeljica studija Interlingvistike, dok je treća slijeva Katalin Kovács, koja se brinula o tehničkim uvjetima on-line predavanja.

dr. sc. Ana Alebić-Juretić

Skip to content