KROATA   ESPERANTO  -  LIGO  (KEL)           HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO   La aktualaj novaĵoj estas en la ĉefa paĝo:  klaku ĉi tie                        Aktualne vijesti se nalaze na glavnoj stranici:    kliknite ovdje       
N O V A Ĵ O J - A R K I V O

2 0 1 5

Literatura Foiro (12/2015) - D.Klobučar pri e-tradukoj de Mažuranić

 Judita Rey Hudeček prezentis Esperanton en zagreba lernejo

INVITO al la nova ejo de kroataj esp-istoj fervojistoj 27 okt 2015

Radio intervjuoj en 2015 (Spomenka Štimec 
kaj Judita Rey Hudeček)

Por Lingvotago esp-kurso en la urbo Križevci, 28 sep 2015

Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo 20 sep 2015

La societo en la urbo Varaždin malfondis sin 14 sep 2015

11-13 sep 2015:  Okazis renkonto de esp.verkistoj kaj legantoj

Esperanta renkontiĝo en Slovenio 25 jul 2015 en Brežice

Volontula laboro de rijekaj esp-istoj en 2015 por Esperanto-Domo

Astronomian Centron en Split vizitis iamaj konstruantoj el esperanta laborbrigado

prof.Velimir Piškorec pri Esperanto en Kroata Televido,junio 2015

Deĵorado en la ejoj de KEL

Prelego kaj artikolo de Zlatko Hinšt pri la fervojoj (vidu 10 kaj 11)

Meteoritan Festivalon organizas Esp.societo Trixini 30-an de majo

La infanromano "Trajno en la neĝo" en esp-traduko prezentita 27 maj

Esperantisto Zdravko Seleš el Đurđevac - tribuno en Asocio de Kroataj Verkistoj 15 apr 2015

Vizito de Ilona Koutny al kroataj esperantistoj

 Esp.Societo Trixini per donaco renovigis hospitalan bazlernejon

Mortis nia veterano Aleksandar Kocian (Saša) el Osijek

2 0 1 4

Festado de Zamenhofa Tago en Kroatio (dec 2014)

Esperanto en la listo de nemateriaj kulturaj heredaĵoj de Pollando

Interlingvistikaj studoj en Poznan,  Dalibor Šeatović, 2014

20 sep 2014:  Okazis renkonto de esp.verkistoj kaj legantoj

10-a kongreso de Eŭropa Esp.Unio, Rijeka/Kroatio 2014
 
Lingvo.Info projekto, la kunveno en Zagrebu 25-26 jun 2014

"TV Student" el Zagreb - elsendo pri Esperanto 20 jun 2014

Esperantistoj ĉe la kroatia prezidanto Josipović 11 jun

 2014.Elekta jarkunveno de KEL okazis en Zagreb 5 maj 2014

KEL ricevis la Premio-n Cigno por informado pri Esp-o (apr 2014)

2 0 1 3

Festado de Zamenhofa Tago en  Zagreb kaj Varaždin (dec 2013)

Raporto: 24-a Montkabana Renkontiĝo (Kroatio, septembro 2013)

Raporto: Esperantistoj de Bjelovar en la Tago de Bjelovar22.9.2013.

Artikoloj de Davor Grgat en Slobodna Dalmacija pri Esperanto

14 sept. 2013 raporto el Hrašćina renkontiĝo de esperantaj verkistoj

Universala Kongreso de Esperanto eble denove en Zagreb?

Esperantistoj de Bjelovar okaze de la Tago de Bjelovar 22.9.2013.

Esperanta "Adriatika somerumado" (Kroatio, 3-10 aŭg 2013)

Boatado sur la rivero Kupa - esp-istoj en publika evento (31.7-5.8)

Mortis Ivo Borovečki, tre elstara kroata esperantisto (23 jul 2013)

Jarkunveno de KEL okazis en Zagreb 8 jun 2013

17. esperanta konferenco Alp-Adrio (Izola/Slovenio, 1-2.jun 2013)

25 maj 2013.  Meteorita festo en Hrašćina (nur kroate)

Seulo - korea traduko (per Esperanto) de la famega kroata infanlibro

Hrv. Kostajnica - bela prelego pri Antonija Jozičić (19 apr)(kroate)

Ekde 2013 ne plu esperanta konkurso por lernantoj en Kostrena

Esperanta literatura premio al Zdravko Seleš

Zagreb - prelego pri esperantaj pioniroj en Kroatio (1889,1908)

Sisak - prelego en la urba biblioteko 13 feb 2013

Varaždin - prelego en la gimnazio 25 jan 2013

Petrinja - prelego en la instruista fakultato 24 jan 2013

10 feb 2013 - Karnavalo en Rijeka - partoprenu esperantan grupon!

2 0 1 2

Zamenhofa Tago en Kroatio 2012

Pri la fervojista IFEF-kongreso  en 2012 en Herzberg (Z.Hinšt)

28 sep 2012   Eta jubileo de Esperanto en Rijeka

15 sept. 2012 en Hrašćina renkontiĝo de esperantaj verkistoj

26.7.2012  Esperanto 125-jara! (kroatlingve pri la Unua libro)

14 jul 2012 - Fondita esperanto-societo en Križevci

10-a kongreso de kroataj esperantistoj - Koprivnica, 22-24.6.2012

1.6.2012 Aperis ĉina traduko (per Esperanto) de "Hlapić"

26.4.2012 Radio Student "Sen mono al Zanzibar" - Tina Tišljar
29.3.2012 Radio Student "Sen mono al Zanzibar" - Djivo Pulitika

18-20.5.2012 En la E-konkurso la unuan fojon lernantoj el Šibenik

18-20.5.2010 - Kroatia E-konkurso por lernantoj (apud Rijeka)

4.4.2012 Kontrakto inter  ES Rijeka + skoltoj pri hostelo Esperanto

100-a jubileo de Tibor Sekelj (esperantisto, vojaĝanto, ĵurnalisto)

19 feb 2012 - Karnavalo en Rijeka - partoprenu esperantan grupon!

2 0 1 1

Agado de KEl-a en Umag kaj Šibenik  09.12. 2011. + 14.1.2012
18 dec 2011 - Fondita esperanto-societo en Petrinja
1 dec 2011 - Prelego en Eŭropa Hejmo pri etaj lingvoj en EU
14-16 okt 2011  MEVO (Marborda Evento, en Opatija kaj Lovran)
17 septemb. 2011 en Hrašćina renkontiĝo de esperantaj verkistoj

1-6.8.2011. En Stara Sušica 12a junulara renkontiĝo MIRO
9. Kongreso de kroataj esperantistoj - Bjelovar, 14-15.5.2011

2 0 1 0

Zamenhofa festo 15-an dec 2010 en zagreba Juda komunumo
Esperantaj kursoj en Križevci (julio kaj aŭgusto)
(kroatlingve)
8. Kongreso de kroataj esperantistoj en Velika Gorica, 11.sep.
Someraj esp-kursoj en la franca kastelo Greziljono 17.7-14.8

(ĉi tie vidu la kastelon!)
REF 2010 - Renkontiĝo de esperantaj familioj en Kroatio 25.7-8.8.

21-23.5.2010 - Kroatia E-konkurso por lernantoj (apud Rijeka)
Aperis nova granda vortaro kroata-esperanta, januaro 2010!

2 0 0 9

22.12.2009  Zamenhofa Tago  festo en Zagreb
17.10.2009 en Osijek renkontiĝis kroataj esperantistoj:
"120 jaroj da Esperanto en Osijek kaj Kroatio"
 
17.10.2009 - Lanĉo de la libro "Kvin petaloj el Osijek"
 
17.10.2009 Osijek - solene malfermita Esperanto-strato

11.9.2009 - Esperantistoj el Rijeka prenis respondecon pri la tombo de la unua kroata esperantist(in)o Marija Pilepić, ordigis ĝin kaj metis dulingvan tabulon kun ŝia foto

18-20 septemb. 2009 Renkontiĝo de esperantaj verkistoj
Forpasis Dalibor Brozović, prezidanto de KEL
"Kalendulo" publika alvoko ("Tempo", aprilo 2009)  

2 0 0 8

Jarraporto de "Bude Borjan" Zagreb en 2008 (esp.) 
Fondaĵo "Kalendulo" premios kroatajn esperantistojn  22.12.2008. Osijek ricevis Esperanto-straton !!!
13a decembro 2008  Solena kunsido de KEL en Zagrebo
Novembro 2008 Esperanta simpozio en zagreba  fakultato
Granda Vortaro Esperanta-Kroata (Lucija Borčić)!
Nova esperanta magazino el Osijek: "Osijeka Sonorilo"
15-17 aŭgusto 2008 Renkontiĝo de esperantaj verkistoj
2-8.8.2008. En Duga Resa 10a junulara renkontiĝo MIRO
31.5.2008.  En Hrašćina denove la meteorita festo
21.2.2008.  Tago de la gepatra lingvo en Velika Gorica
Karavano el Kroatio al UK en Roterdamo, julio 2008
V I J E S T I   - A R H I V A

2 0 1 5

Literatura Foiro 12/2015 - D.Klobučar o esp.prijevodima Mažuranića 

Judita Rey Hudeček predstavila esperanto u OŠ Gustav Krklec (Zg)  

POZIV posjetiti nove prostorije ED Željezničar 27.10.2015. 

Radio intervjui (Spomenka Štimec 13.10.2015) i Judita Rey Hudeček (19.3.2015)

Križevci - povodom Dana jezika tečaj esperanta 28.9.2015.

Esperantisti Bjelovara svome gradu 20.9.2015. 

Esperantsko društvo u Varaždinu se rasformiralo 14.9.2015.

11-13.9.2015. Održan susret esperantskih pisaca i čitalaca u Hrašćini

Esperantski susret u Sloveniji 25.7.2015. Brežice - poziv i izvještaj 

Dobrovoljni rad riječkih esperantista u 2015. na Vili Esperanto

Astronomski centar Split posjetili bivši članovi esperantske radne brigade

Prof. Velimir Piškorec o esperantu na HTV (lipanj 2015.) 

Dežurstva u prostorijama Saveza ekde la somero 2015

Predavanje i članak Zlatka Hinšta o željeznicama (vidi 10. i 11.) 

Festival meteorita organizira Esp.društvo Trixini 30.5.2015.

"Vlak u snijegu" Mate Lovraka na esperantu prezentiran 27.5.2015. 

Esperantist Zdravko Seleš iz Đurđevca - tribina u Društvu hrvatskih književnika 15.4.2015.

Posjet Ilone Koutny hrvatskim esperantistima

Esperantsko društvo Trixini doniralo za obnovu škole u Zagorju

Preminuo Aleksandar Kocian (Saša) iz Osijeka 

2 0 1 4

Proslava Zamenhofova u Hrvatskoj (prosinac 2014.)

Esperanto postao nematerijalnom kulturnom baštinom Poljske

Interlingvistički studij u Poznanju (Poljska), piše Dalibor Šeatović, 2014.

 20.9.2014.  Održan susret esperantskih pisaca i čitalaca u Hrašćini

10. kongres Europskog esp.saveza u Rijeci srpanj 2014.

Lingvo.Info projekt europskih esperantista, sastanak u Zagrebu 25-26.6

TV Student iz Zagreba - emisija o esperantu 20.6.2014.

Esperantisti kod predsjednika Josipovića 11.6.2014.

Izborna godišnja skupština Saveza održana u Zagrebu 10.5.2014.

KEL dobio nagradu Premio Cigno za informiranje o esperantu (4/2014)

2 0 1 3

Proslava Zamenhofova dana u Zagrebu i Varaždinu (prosinac 2013.)

Izvještaj: 24. Susret esperantista planinara (Papuk, rujan 2013.)

Izvještaj: Esperantisti Bjelovara povodom Dana Bjelovara 22.9.2013.

Članci Davora Grgata u Slobodnoj Dalmaciji o esperantu

14.9.2013.  Izvještaj sa susreta esperantskih pisaca u Hrašćini

Svjetski kongres esperantista uskoro ponovo u Zagrebu?

Najava: Esperantisti Bjelovara povodom Dana Bjelovara 22.9.2013.

Esperantsko "Jadransko ljetovanje" (Prvić Luka, 3.-10. kolovoz 2013.)

Plovidba Kupom - esperantisti u javnoj manifestaciji (31.7-5.8.2013.)

Umro Ivo Borovečki, veoma istaknut hrvatski esperantist (23.7.2013.)

Godišnja skupština Saveza održana u Zagrebu 8.6.2013.

17. esperantska konferencija Alpe-Jadran (Izola/Slovenija, 1-2.6.2013.)

25.5.2013.  U Hrašćini 262. obljetnica hrašćinskog meteorita

U Seulu objavljen korejski prijevod Hlapića (preko esperanta!) (4/2013.)

Hrvatska Kostajnica - lijepo predavanje o Antoniji Jozičić (19.4.2013.)

2013. (i kasnije) više nema natjecanja učenika u esperantu u Kostreni

Međunarodna esperantska književna nagrada Zdravku Selešu

Zagreb - predavanje o počecima esperanta u Hrvatskoj (1889,1908)

Sisak - predavanje u gradskoj knjižnici 13.veljače 2013.

Varaždin - predavanje na gimnaziji 25.siječnja 2013.

Petrinja - predavanje na učiteljskom fakultetu 24.siječnja

10.2.2013. Veliki karneval u Rijeci - sudjelujte u esperantskoj skupini!

2 0 1 2

Proslava Zamenhofovog dana u Hrvatskoj 2012

O kongresu esperantskih željezničara 2012. u Herzbergu (Z.Hinšt)

28.9.2012.   Mali jubilej esperanta u Rijeci

15.9.2012.  U Hrašćini susret esperantskih pisaca

26.7.2012  Esperanto slavi 125. rođendan

14.7.2012. Osnovan esperantski klub u Križevcima

10. Kongres hrvatskih esperantista - Koprivnica, 22-24.6.2012

1.6.2012 Izašao iz tiska "Šegrt Hlapić" na kineskom preko esperanta

26.4.2012 Radio Student "Bez para do Zanzibara" - nastupa Tina Tišljar
29.3.2012 Radio Student "Bez para do Zanzibara" - Djivo Pulitika

18-20.5.2012 Na esperantskom natjecanju po prvi put i Šibenčani

18-20.5.2012 Kostrena (Rijeka)- Natjecanje učenika RH u esperantu

4.4.2012 Ugovor ED Rijeka i Saveza izviđača o hostelu Esperanto

Sto godina od rođenja Tibora Sekelja - esperantista, putnika, novinara

19.2.2012. Veliki karneval u Rijeci - sudjelujte u esperantskoj skupini!

2 0 1 1

Aktivnosti KEl-a u Umagu i Šibeniku  09.12. 2011. + 14.1.2012
18.12.2011. Osnovan esperantski klub u Petrinji
1.12. 2011. Predavanje u Europskom domu o malim jezicima u EU 
14-16.10.2011.  MEVO (vikend-susret u Opatiji i Lovranu)
17.9.2011.  U Hrašćini susret esperantskih pisaca

1
-6.8.2011.  U Staroj Sušici 12. susret mladih esperantista MIRO
 9. Kongres hrvatskih esperantista - Bjelovar, 14-15.5.2011

2 0 1 0

E
sperantska proslava 15.12.2010. u Židovskoj općini, Zagreb
Tečajevi
esperanta u Križevcima (srpanj i kolovoz)
8. Kongres hrvatskih esperantista u Velikoj Gorici, 11.9.2010

4 tjedna učenja esperanta u francuskom dvorcu Grésillon 17.7-14.8

(ovdje pogledaj sam dvorac!)
REF 2010 - Susret esperantskih obitelji u Hrvatskoj 25.7-8.8
21
-23.5.2010 Kostrena (Rijeka)- Natjecanje učenika RH u esperantu
Tiskan novi veliki rječnik hrvatsko-esperantski, siječanj 2010!

2 0 0 9

 Svečanost povodom Zamenhofovog dana u Zagrebu 22.12.2009.
17.10.2009. u Osijeku održan susret hrvatskih esperantista
pod nazivom "120 godina esperanta u Osijeku i Hrvatskoj"

17.10.2009 - Promocija knjige "Pet latica iz Osijeka"
 

17.10.2009 - U Osijeku svečano otvorena Esperantska ulica

11
.9.2009 - Riječki esperantisti preuzeli brigu za grob prve hrvatske esperantistice Marije Pilepić u Opatiji, uredili ga i stavili dvojezičnu ploču s njenom fotografijom

18-20.9.2009.  U Hrašćini opet susret esperantskih pisaca
Preminuo Dalibor Brozović, predsjednik našeg Saveza 
"Kalendulo" javni poziv ("Tempo", travanj 2009) (esp.) 

2 0 0 8

Izvješće o radu ED "Bude Borjan" Zagreb u 2008. (esp.) 
"Kalendulo" nagrađuje zaslužne HR-esperantiste (esp.) 
22.12.2008. Osijek dobio ulicu nazvanu po esperantu !!!
13.12.2008. Svečana sjednica u staroj gradskoj vijećnici u Zg
7-8.11.2008. Simpozij o esperantu na Filozof.fakultetu u Zg
Veliki rje
čnik esperantsko-hrvatski (Lucija Borčić)!
Novi esperanstki časopis iz Osijeka "Osječko zvono"
15-17.8.2008.  U Hrašćini susret esperantskih pisaca
2-8.8.2008.  U Dugoj Resi susret mladih esperantista MIRO
31.5.2008.  U Hrašćini 257. obljetnica hrašćinskog meteorita
21.2.2008.  Dan materinjeg jezika u Velikoj Gorici

Grupni odlazak na Svjetski kongres u Rotterdam u srpnju
 


GRANDAJ  JUBILEAJ  FESTOJ

ĈIUJ  JUBILEOJ de Esperanto en Kroatio  2007-2009

*      *      *

2009, 17 okt - Festo de 120 jaroj de Esperanto en Osijek
(la unuaj esperantistoj en Kroatio kaj sudorienta Eŭropo)

2008 - 100-jara jubileo de kroata esperanta movado; granda arta spektaklo en la koncertejo "Lisinski" en Zagreb

Novembro 2008 -  Scienca simpozio pri Esperanto en zagreba  Filozofia fakultato

13.12.2008. Solena kunsido de KEL en la Malnova Urba Konsilantarejo en Zagreb (centjariĝo de Esp-o en Kroatio)

Junio 2008 - Ekspozicio de esperantaj libroj
en  Nacia kaj Universitata Biblioteko en Zagreb

2008 - Ekspozicio pri Esperanto en la banko Volksbank
2007 - 50 jaroj de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb

2007 - 100 jaroj de la unua klubo en Kroatio (en Rijeka)


PROSLAVA  VELIKIH  GODIŠNJICA

SVE VELIKE  GODIŠNJICE  esperanta u RH 2007-2009

*      *      *

17.10.2009 - Obilježavanje 120 godina esperanta u Osijeku
(prvi pojedinci esperantisti u Hrvatskoj i šire)

2008.  Sto godina hrvatskog esperantskog pokreta;
velika priredba u dvorani "Lisinski" u Zagrebu

7-8.11.2008. Znanstveni simpozij o esperantu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

13.12.2008. Svečana sjednica u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu povodom stoljetnice esperanta u Hrvatskoj

Lipanj 2008 - Izložba esperantskih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
2008 - Izložba o esperantu u banci Volksbank u Zagrebu
2007 - 50 godina Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu
2007 - 100 godina esperanta u Rijeci (prvi klub u Hrvatskoj)

 

Na glavnu stranicu Saveza        Al la ĉefa paĝo de KEL