ESPERANTISTOJ  kaj la  TERTREMO  EN  ZAGREB  en marto 2020
ESPERANTISTI   i  POTRES U ZAGREBU   u ožujku 2020.

         


La 22-an de marto 2020 Zagreb estis trafita per tertremo de forteco 5.5 gradoj laŭ Richter.  Grava damaĝo, 1 persono pereis, 27 vunditaj. 
Dana 22.3.2020. Zagreb je pogodio potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru.  Ozbiljna materijalna šteta, poginula 1 osoba, ozlijeđeno 27.


Kroata Esperanto-Ligo bezonas helpon post la tertremo  (klaku por legi!)

Impresoj de Zagreba esperantistino Spomenka Štimec pri la tertremo (klaku por legi!)


DETRUITAJ  KAMENTUBOJ en ZAGREB              PORUŠENI DIMNJACI u ZAGREBU

    Tertremo en Zagrebo  - postsekvoj al la esperantista movado  - helpon!  


La 22an de marto  2020  la tertremo de la forteco 5,5 gradoj laŭ Richter-mezurado  trafis Zagrebon je la 6.24.
La epicentro estis 7 km de la urbocentro, en profundeco de ĉ. 10 km. La tertremo alvenis en la semajno kiam la loĝantoj  de Kroatio devis resti hejme, en siaj loĝejoj, pro kronvirusa epidemio. En la urbocentro estis damaĝitaj 26 000 konstruaĵoj el kiuj 1900 ne estas loĝeblaj. Aparte suferis preĝejoj kaj muzeoj, kaj tute aparte – la kamentuboj de Zagrebo.


Ankaŭ nia Esperanto-klubo en Vodnikova 9 estis trafita. Laŭ la inspektado de la kamenpurigisto, nia kamentubo devas esti rekonstruita. Kiam la kamentubo estos renovigita, ni ne plu rajtos uzi la nunan sistemon de hejtado. La malnovan akvovarmigilon kaj hejtilon ni devas anstata
ŭi per la nova. La rekonstruan laboron de la kamentubo  ni pagos el la ŝparaĵo pri prizorgo de la domo al kiu ni ĉiumonate pagas ĉ.100 eŭrojn. Sed ni mem devas aĉeti novajn ilojn por varmigo de akvo kaj hejtado kiam la rekonstruo de la kamentubo finiĝos.  Ĝis la fino de la rekonstruo de la laboro ni ne havos varman akvon.

 

Laŭ la ĝis nun kolektitaj informoj, neniu zagreba esperantisto vundiĝis. Post la tertremo ĉiuj revenis al siaj skuitaj kaj pli-malpli damaĝitaj loĝejoj. Koran dankon al Fondaĵo Espero de Universala Esperanto-Asocio, kiu akceptis nian peton kaj subtenis nin post tertremo. 

 

Apartan dankon al nia iama membro Finta Csaba por rapida helpo!

 

La konto de Kroata Esperanto-Ligo estas HR6124840081100881157 ĉe Raiffeisenbanko.  

 

UEA-konto de Kroata Esperanto-Ligo estas:  krel-z.

                                                                                                                                             S. Štimec

 


Nia esperanta biblioteko de KEL estis bonŝanca, nur du pentraĵoj (donaco de Zora Heide) falis de sur la muro 
kaj kelkaj paperoj, kiuj atendis sian organizadon, falis sur la plankon. Kaj iomete difektiĝis la statueto, donaco de Jesper Neergard.        
Naša esperantska knjižnica dobro je prošla, samo su dvije slike (poklon Zore Heide) pale sa zida, 
a nekoliko papira (koji su čekali da ih se organizira) završilo je na podu. A malo je oštećena i mala skulptura, poklon Jespera Neergarda.

 

 

 

La skulpturo donaco de Neergard :

 

 

 

 Antaŭ nia ejo en la adreso Vodnikova 9, Zagreb, en la jubilea jaro 2017.


 

Tertremo en Zagrebo  - impresoj de zagreba esperantistino  

 

Estimata sinjoro en Francio,

 

Responde al via demando kiel fartas esperantistoj  post tertremo en Zagrebo la 22an de maro 202o, jen mia sperto:

 

Mi loĝas en  la urbocentro de Zagrebo en la strato Nova ves, tre malnova strato de Zagrebo el la mezepoka tempo. La unuaj tertremoj estis du, la unua je la 6.24  kun intertempo de ĉirkaŭ duonhoro venis la dua, iom malpli forta.. Ni aŭdis fortegan bruon kaj  tuj post ĝi venis skuegoj en kiuj mi flugis de la lito.  La bruo ne venis nur de la tertremo sed tute aparte de frakasitaj glasoj ( jes, miaj belaj verdaj alzasaj glasoj, el ses, la tertremo ŝatis detrui kvin, ĉampanaj glasoj aldone, glasoj por glaciaĵoj, japanaj teleroj kaj ceramikaĵoj, tekruĉoj kaj vinkruĉoj,  ĉio muelita en polvon  ĉar la puŝo de la tertremo elĵetis ilin el mia kuireja  ŝranko.) La tertremo ĉe mi odoris je kuba rumo, ĉar frakasiĝis plena botelo da blanka rumo kaj aspergis la polvon.

La domoj en la strato estas ege trafitaj kaj multaj domoj estas damaĝitaj. Dum la matena tertremo la 22an de marto ĉiuj loĝantoj elkuris surstraten en malvarman matenon  en noktoĉemizoj kaj kovriloj kaj kun  la piedoj sur la tero forgesis  por momento korona-viruson. Mi havis nian maskon survizaĝe, mi havis gantojn. Post la unuaj tertremoj… ĝis hodiaŭ  atakis nin 90 tertremoj malpli fortaj. Se iu demandas onin: Kiel vi fartas? La respondo estas: Mi fartas 5,50 laŭ Richter

Mi estas bonhumora ĉar ĵus mian trietaĝan domon ( konstruitan brike en 1930)  vizitis arkitektoj, fakuloj pri statiko, du junaj inĝ,  kun kaskoj surkape, el 300 kiom nun cirkulas tra  la urbo  kaj  inspektas la zagrebajn  domojn. Post kontrolo de la domo,  ili decidis glui sur la pordon la verdan etikedon. Kaj tio signifas:la  loĝantoj rajtas loĝi en tiu domo. Sed la verda etikedo ricevis noton: necesas kontrolo de kamentuboj fare de fajrobrigadistoj kaj kamenpurigistoj, meze urĝe!

Ĉ. 300 zagrebanoj ne plu rajtas loĝi en siaj domoj, sed ricevis provizoran restadon en Studenta domo.

Mi estas kontenta ke oni hodiaŭ ne ordinis al mi translokiĝon al Studenta domo sed mi rajtas dormi hejme kaj reordigi mian bibliotekon.

El ĉiuj esperantaj libroj la plej bonan flugkapablon havis la libro ricevita de So Gilsu „Mi serĉas mian perditan…“

 

Mi dankas al ĉiuj kiuj interesiĝis kiel ni fartas. Laŭ unuaj pritaksoj, ankau nia Esperanto-Klubo en Vodnikova en la sufiĉe damaĝita zagreba urbocentro fartas bone.

Saluton el Zagrebo kiun ni devos rekonstrui dum venontaj jaroj. TAKE havus grandan laboron ĉe ni. Sed unue ni venku koronanviruson kaj tiam ni devos sanigi la vundojn. Granda laboro antaŭ ni.

Saluton de Spomenka Štimec

Prezidantino de Kroata Esperanto-Ligo

 

 

Iu kunveno de zagrebaj esperantistoj en la adreso Vodnikova 9 en 2018.

 

 NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto -  AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo