KADA  PISATI  NASTAVNIKU?

 

1.    Ako učite jezik po ovom (ili bilo kojem drugom) tečaju, te imate pitanja.

2.    Ako šaljete rješenje domaće zadaće iz ovog tečaja.

3.    Ako tražite informacije o esperantu.

4.    Ako želite s nastavnikom razmijeniti dojmove i mišljenja, bilo o ovim stranicama,
       bilo o samom jeziku, ili o ideji međunarodnog jezika uopće...

Ne brinite da li ćete ga previše gnjaviti. Ako do toga dođe, to će pisati na ovoj stranici.