ęLa EsperoĽ

En la mondon venis nova sento,
  Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
  Nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
  Ĝi la homan tiras familion;
Al la mondí eterne militanta
  Ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de lí espero
  Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
  Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
  Inter la popoloj dividitaj,
Sed dissaltos la obstinaj baroj
  Per la sankta amo disbatitaj.

Sur neŭtrala lingva fundamento,
  Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
  Unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
  En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de lí homaro
  Por eterna bení efektiviĝos.

 

Esperantska zastava. (Zelena boja je simbol NADE)


Autor esperanta, Lazar Ludwig Zamenhof  (1859.- 1917.)Noviji simbol esperanta, dva slova "e" koja tvore zemaljsku kuglu.

Melodija koju čujete je esperantska himna.