VIZITO AL DOKUMENTA ESPERANTO-CENTRO  en ĐURĐEVAC  -  2019
dum la 110-jara jubileo de Esperanto en Bjelovar 

POSJETA DOKUMENTACIJSKOM  ESPERANTSKOM  CENTRU  u  ĐURĐEVCU  -  2019
za vrijeme 110-godišnjice esperanta u Bjelovaru

22-an de septembro 2019       
22. rujna 2019.


Ostale fotografije sa susreta u Bjelovaru         Aliaj fotoj el la renkonto en Bjelovar
Materijali o DEC-u
             Materialoj pri DEC
 Hrvatski savez za esperanto          Kroata Esperanto-Ligo   FOTOGRAFIJE IZ  ĐURĐEVCA           FOTOJ EL ĐURĐEVAC

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

   

NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto -  AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo