ZVUČNI  MATERIJALI  na / o   ESPERANTU
SON-MATERIALOJ  en / pri   ESPERANTO

 


Upalite vaše zvučnike!   Enŝaltu viajn laŭtparolilojn!

 
Esperantaj elsendoj de Radio-Zagreb 1953-1992 (sondosieroj!)

Pluraj materialoj 1970-2000 por Radio-Zagreb (Vlado Jurkoviċ)

 


Esperantske emisije Radio-Zagreba 1953-1992 (tonski zapis!)  

Dodatni snimci 1970-2000. za Radio-Zagreb (Vlado Jurkoviċ)
Zagreba esperanta instru-metodo - aŭdeblaj ĉiuj lecionoj 
(ekster la paĝaro de KEL)
 

*     *     *

Kopioj de la samaj sondosieroj, sed loke ĉe la paĝoj de KEL:

Enkonduko
Leciono 1
Leciono 2
Kanto post la 2a leciono
Leciono 3
Leciono 4
Kanto post la 4a leciono
Leciono 5
Leciono 6
Pjesma nakon 6. lekcije
Leciono 7
Leciono 8
Leciono 9
Leciono 10
Pjesma nakon 10. lekcije
Leciono 11
Leciono 12
Pjesma nakon 12. lekcije

Zagrebačka metoda nastave esperanta - zvučni snimci lekcija 
(izvan stranica KELa)
 

*     *     *

Kopije istih snimaka, ali lokalno na samim stranicama KEL-a:

Uvod
Lekcija 1
Lekcija 2
Pjesma nakon 2. lekcije
Lekcija 3
Lekcija 4
Pjesma nakon 4. lekcije
Lekcija 5
Lekcija 6
Pjesma nakon 6. lekcije
Lekcija 7
Lekcija 8
Lekcija 9
Lekcija 10
Pjesma nakon 10. lekcije
Lekcija 11
Lekcija 12
Pjesma nakon 12. lekcije

 
-
La voĉo de Zamenhof

Per iom malbonkvalite surbendigita voĉo diras L.L.Zamenhof 
en la jaro 1909 kelkajn frazojn el la antaŭparolo de la Unua libro: 
 
"La nun proponatan broŝuron la leganto kredeble prenos en la manojn kun 
malkonfido, kun antaŭe preta sento ke al li estos proponata ia neefektivigebla utopio. 
Mi devas tial antaŭ ĉio peti la leganton ke li forĵetu tiujn ĉi antaŭjuĝojn 
kaj ke li pripensu serioze kaj kritike la proponatan aferon..."

 VIDEO+AUDIO Zamenhof en Barcelono 1909 (kelkaj sekundoj!)

 


-Snimak Zamenhofova glasa  (autor esperanta)       

Uz manju kvalitetu snimka, Zamenhof godine 1909. izgovara nekoliko rečenica 
iz svog prvog udžbenika esperanta (onaj prvi iz 1887.):
 "La nun proponatan broŝuron la leganto kredeble prenos en la manojn kun 
malkonfido, kun antaŭe preta sento ke al li estos proponata ia neefektivigebla utopio. 
Mi devas tial antaŭ ĉio peti la leganton ke li forĵetu tiujn ĉi antaŭjuĝojn 
kaj ke li pripensu serioze kaj kritike la proponatan aferon..."

VIDEO+AUDIO Zamenhof u Barceloni 1909. (nekoliko sekundi!) 

 -"La Espero", himno esperantista, en MIDI-dosiero
  
(nur piano)

-"La Espero", himno esperantista, en MP3-dosiero  
(bele kantas la grupo Akordo)
-"La Espero", esperantska himna, u MIDI-datoteci
  
(samo klavir)

-"La Espero", esperantska himna, u MP3-datoteci 
(lijepo pjeva grupa Akordo)

-"Ludoviko", kortuŝa kanto de Georgo Handzlik, en MP3 


-"Aline", tre malnova kanto de Amplifiki, en MP3 
(la kvalito de la sono ne estas perfekta... ĉar prenite de sur malnova kasedo)

- Neven Mrzlečki, kroata esp-isto kaj operkantisto: Serenado (Schubert)

 -"Ludoviko", uvijek dirljiva pjesma Georga Handzlika (MP3)


-"Aline", prastara pjesma grupe Amplifiki, drugdje nedostupna!
(kvalitet zvuka slab... jer je presnimljeno sa stare kasete) 

- Neven Mrzlečki, hrv.esperantist i operni pjevač: Serenada (Schubert)


Vida Jerman - zagreba Radio Sljeme 2011 (ripeto 2014, kroate) (7 Mb)

Vida Jerman - recitalo kun gitara akompano de Neven Mrzlečki

 


Vida Jerman - intevju za Radio Sljeme 2011 (repriza u 2014) (7 Mb)

Vida Jerman - recital uz gitarsku pratnju Nevena Mrzlečkog

 


FILOZOFIA FAKULTATO EN ZAGREB, SEMINARIO PRI ESPERANTO 2008

Kelkaj el la prelegoj, kroatlingvaj (laŭtparoliloj!)

*       *       *

Vlado Jurković:  Esperantaj elsendoj deRadio-Zagreb (1953-1992)

Nikola Rašić: Pri la interlingvistika laboro de Dalibor Brozović

Spomenka Štimec: Pri tradukoj de verkoj el la kroata literaturo 
pere de Esperanto al aliaj lingvoj

Ivan Špoljarec - Štef:   La pupteatra esperanta festivalo PIF en Kroatio

Davor Klobučar: La unuaj kroataj esperantistoj (La Osijeka Kvinopo)

Judita Rey Hudeček - Pri la esperanta kulturo

Vjekoslav Morankić:  Komenco de Esperanto en Rijeka

Josip Pleadin: Historio de Esperanto en Kroatio

Nikola Rašić: Tomo Maretić kaj artefaritaj lingvoj

 


FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB, SEMINAR O ESPERANTU 2008.

Neka od predavanja, na hrvatskom (upalite zvučnike!)

*       *       *

Vlado Jurković:  Esperantske emisije Radio-Zagreba (1953.-1992.)

Nikola Rašić: O interlingvističkom radu Dalibora Brozovića

Spomenka Štimec: O prijevodima djela iz hrvatske književnosti preko esperanta na druge jezike

Ivan Špoljarec - Štef:   Lutkarski esperantski festival PIF u Hrvatskoj

Davor Klobučar: Prvi hrvatski esperantisti (Osječka petorka)

Judita Rey Hudeček - O esperantskoj kulturi

Vjekoslav Morankić: Počeci esperanta u Rijeci

Josip Pleadin: Povijest esperanta u Hrvatskoj

Nikola Rašić: Tomo Maretić i umjetni jezici

 

RADIO-ELSENDOJ PRI ESPERANTO  k. s.

*       *       *

Radio Student - la elsendo "Sen mono ĝis Zanzibaro"
la 29 mar 2012 - intervjuo (kun la esperantisto Đivo Pulitika)

Radio Student - la elsendo "Sen mono ĝis Zanzibaro" 
la 29 apr 2012  intervjuo (esperantistino Tina Tišljar)

 

Radio Split, julio 2015, intervjuo kun Davor Grgat pri vizito de eksterlandaj esperantistoj al la Stela Vilaĝo apud Split

 

Radio Sljeme, elsendo "Sur Sljeme kun Sonja" 19 mar 2015 intervjuo kun Judita Rey Hudeček

 

Kroata Radio (1a programo), 13 okt 2015, intervjuo kun Spomenka Štimec en la elsendo "Lingvo kaj antaŭjuĝoj" - parto 1 / 2

Kroata Radio (1a programo), 20 okt 2015, intervjuo kun Spomenka Štimec en la elsendo "Lingvo kaj antaŭjuĝoj" - parto 2 / 2

 

Ĉina Radio, intervjuo kun Spomenka Štimec, elsendita 20 sep 2016

Ĉina Radio, intervjuo kun Spomenka Štimec, elsendita 28 sep 2016

 

Radio Split, 16 dec 2016, intervjuo kun Davor Grgat pri Esperanto

 

Kroata radio 1a programo, 8 apr 2017, "Mistera vojaĝo",
intervjuo kun Judita Rey Hudeček, David Rey kaj Zlatko Tišljar

 

Kroata Radio - Voĉo de Kroatio - la elsendo "Al kroatoj ekster la hejmlando", 13 apr 2017, unu parto estas intervjuo kun Spomenka Štimec

 

 

 

Radio Sljeme - la elsendo CroaSan, interparolo kun Spomenka Štimec  28 apr 2017 (pri la pupfestivalo PIF, Zagreba metodo de Esperanto-instruado, bieno en norda Kroatio, japanaj tradukoj de kroataj libroj ktp.)

 

 

 

 Spomenka Štimec dum la jarkunveno de KEL 2019 rakontas kiel kroataj esperantistoj atingis por Esperanto la statuson de nemateria kultura heredaĵo en Kroatio 

 

 

RADIO-EMISIJE O ESPERANTU  i sl.

*       *       *

Radio Student - emisija "Bez para do Zanzibara" 
dana 29.3.2012. intervju (esperantist Đivo Pulitika)

Radio Student - emisija "Bez para do Zanzibara" 
dana 26.4.2012. intervju (esperantistica Tina Tišljar)

 


Radio Split, srpanj 2015., intervju s Davorom Grgatom o posjeti stranih esperantista Zvjezdanom selu kod Splita 

 

 

Radio Sljeme, emisija "Na Sljemenu sa Sonjom" 19-3-2015. intervju s Juditom Rey Hudeček

 

Hrvatski Radio 1. program, 13. listopad 2015., intervju sa Spomenkom Štimec u emisiji "Jezik i predrasude" - dio 1/2

Hrvatski Radio 1. program, 20. listopad 2015., intervju sa Spomenkom Štimec u emisiji "Jezik i predrasude" - dio 2/2

 

Kineski radio, intervju na esperantu sa Spomenkom Štimec,20. rujna 2016.

Kineski radio, intervju na esperantu sa Spomenkom Štimec,28. rujna 2016.

 

Radio Split, 16.12.2016., intervju s Davorom Grgatom o esperantu

 

Hrvatski radio 1, dana 8.4.2017., "Zagonetno putovanje",
intervju s Juditom Rey Hudeček, Davidom Rey i Zlatkom Tišljarom

 

Hrv.radio - Glas Hrvatske - emisija "Hrvatima izvan domovine" dana 13.4.2017., prilog o esperantu kroz razgovor sa Spomenkom Štimec

 

 

 

Radio Sljeme - emisija CroaSan, razgovor sa Spomenkom Štimec dana 28.4.2017. (o PIF-u, zagrebačkoj metodi nastave esperanta, o kuriji u Zagorju, japanskim prijevodima hrvatskih knjiga itd.) 

 

 Spomenka Štimec tijekom godišnje skupštine KEL-a 2019 pripovijeda kako su hrvatski esperantisti postigli da esperanto službeno stekne status nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj

 

 NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto- 
AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo