Oproštaj od Davora Klobučara

Dana 9.9. u Vodnikovoj 9 u prostorijama Hrvatskog saveza za esperanto u sklopu programa Esperantskog društva „Tibor Sekelj“ održana je komemoracija u spomen na potpredsjednika Saveza Davora Klobučara koji je preminuo u srpnju 2020. Koncert opernog pjevača Nevena Mrzlečkog, izložba knjiga Davora Klobučara( i prospekata koje je preveo, uredio i tiskao) razgovori o njegovom životu i sjećanja na svestranog intelektualca, bili su dio programa koji je okupio 27 zagrebačkih esperantista pod posebnim mjerama protiv virusa Covid 19. Spomenka Štimec predstavila je njegov životopis, pročitan je tekst o njegovom studiju matematike koje je napisala Vera Čuljak . Esperanto i matematika bili su njegove strasti. Poslije smrti Davora Klobučara hrvatski esperantski krugovi jako su osiromašili.


Adiaŭ de Davor Klobučar

La 9-an de septembro 2020 la zagrebaj esperantistoj kadre de la septembra programo de la Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“ adiaŭis de la vicprezidanto de Kroata Esperanto-Ligo en Vodnikova 9. Koncertis omaĝe al Davor Klobučar operkantisto Neven Mrzlečki, Spomenka Štimec parolis pri lia biografio. La libroj de Davor estis ekspoziciitaj, samkiel la du turismaj prospektoj pri Osijek kaj la ĉirkaŭaĵo de Zagreb, kiujn li tradukis. Oni memoris liajn studojaroj de matematiko per la notoj de V. Čuljak. Esperanto kaj matematiko estis liaj vivpasioj. Multe malriĉiĝis la kroata Esperanujo post la morto de Davor Klobučar.

Oproštaj od Davora Klobučara, Zagreb, 9.9.2020.
La urbo Osijek
Esperantski mozaik
Zagreb i okolica
Slavonska šuma
Priče ispod kreveta, 2004. godina
Trio zvan grozota, Osijek, 2006.
Pet latica iz Osijeka, Osijek, 2009.
Matematika naša svagdašnja, Zagreb, 2014.

---> REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO
---> NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO