ESPERANTISTI UREĐUJU SVOJE PROSTORIJE U ZAGREBU - 2017
ESPERANTISTOJ  ORDIGAS  SIAJN  EJOJN  EN  ZAGREB   - 2017
 


U jesen 2017. Hrvatski savez za esperanto je organizirao uređenje tavanskih prostorija na našoj novoj, tj. budućoj lokaciji u Zagrebu, Vodnikova 9.
Dio arhive i knjiga sele se pritom iz trenutnih prostorija u Kneza Mislava 11 na novu adresu u Vodnikovoj.
Velik dio posla oko uređenja i preseljenje obavili su naši članovi, pogotovo grupa mladih iz Studentskog esperantskog kluba.
Slijede fotografije i ponešto teksta. Više fotografija na adresi:      http://www.sek.hr/Agado/Agado.html

En la aŭtuno 2017 Kroata Esperanto-Ligo organizis ordigon de sia subtegmenta ejo en la nova adreso Zagreb, Vodnikova 9.
Parto de la arkivo kaj libroj translokiĝas el la nuna adreso Zagreb, Kneza Mislava 11 al tiu nova adreso en Vodnikova.
Grandan parton de la laboro faris niaj membroj, speciale tiuj junaj el  la zagreba Studenta Esperanto-klubo.
Sekvas fotoj kaj iom da teksto.  Pli da fotoj ĉe la adreso:    
http://www.sek.hr/Agado/Agado.html
 
 
 
 
SEPTEMBRO 2017 - Dum kelkaj posttagmezoj la SEK-anoj Mihaela Cik, Andrea Horvat, Lucija Biličić kaj Robert Milijaš kontrolis, purigis kaj pakis la katalogitan bibliotekon de KEL. Tiel la a biblioteko pretiĝis por translokigo al Vodnikova strato - nia estonta ejo. Surprize, tio estis interesa laboro. Ili trovis amason da malnovaj libroj - iuj eĉ netranĉitaj!
(Skribite laŭ raporto de Robert Milijaš, 15 sep 2017)
 
 
 

 

 

Filip Šeatović helpis purigi la subtegmentejon en Vodnikova 9 (julio 2017)


    

 
Dum du posttagmezoj niaj klubanoj Filip Mikuličić, Mihaela Cik kaj Robert Milijaš farbis la lignaĵon en la subtegmetejo kie estos la arkivo de KEL. 
Dankon al sinjoro Anto Mlinar kiu transportis la farbilojn de Knez Mislav ĝis Vodnikova.  (raporto de Robert Milijaš, 29 sep 2017)

 


Transporta firmao venis por preni pakaĵojn en Kneza Mislava 11     (fotis Davor K. 18 nov 2017)

 
 
 
 
 
 
 

 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO