Godišnja skupština Hrvatskog saveza za esperanto 2019.

1. lipnja 2019.

Jarkunveno (Jara asembleo) de Kroata Esperanto-Ligo 2018

1-an de junio 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K R A J        F I N O

 


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO