Hrvatski esperantisti u posjetu Makedoniji 2017.
Kroataj esperantistoj vizitis Makedonion en 2017

             

 

   fotografije       fotoj                

izvješće Judite Rey Hudeček (esp.)      raporto de Judita Rey Hudeček (esp.)

zbor Ezerki pjeva na esperantu (video iz 2014) u Zagrebu      la koruso Ezerki kantas esperante en 2014 en Zagreb          


 


 

F O T O

Susret s esperantistima iz Prilepa     Renkontiĝo kun esperantistoj el Prilep

 

 

 

 

 

 

 

Esperanto-societo en Prilep kaj la gastino Françoise Noireau

 


 

"Ezerki" - makedonski pjevački zbor iz Zagreba pjeva na esperantu "Eleno" (2014.)  loka dosiero!
"Ezerki" - makedona koruso el Zagreb kantas en Esperanto "Eleno" (2014.)
    [YouTube

 

 


 

KROATAJ  ESPERANTISTOJ  EN  MAKEDONIO 2017

Ne estas hazardo ke  la ĉi-jara Universala Kongreso de Esperanto por sia ĉeftemo elektis turismon. Unuiĝintaj nacioj proklamis la jaron 2017 - la Internacia jaro de daŭripova turismo por evoluigo. Esperanto kaj turismo estis de ĉiam forte kaj ofte ligitaj. Esperantistoj ŝatas vojaĝi kaj konatiĝi kun aliaj popoloj kaj iliaj kulturoj.

Kroataj esperantistoj antaŭe multe vojaĝis grupe. Niaj aŭtobusaj karavanoj al Internacaj Junularaj Kongresoj  estis mondkonataj kaj famaj. La grupvojaĝoj estis ne nur gajaj, sed ankaŭ gravaj por  la kroata Esperanto - movado. Kune vojaĝinte, la homoj havis tempon pli bone konatiĝi kaj interŝanĝi siajn ideojn.

La cirkostancoj intertempe ŝanĝiĝis. Ne nur en KEL  kaj nia lando, sed en  la mondo ĝenerale. La homoj daŭre interesiĝas pri aliaj landoj kaj kulturoj, sed iĝis pli individualistoj, ne tiom ŝatas vojaĝi grupe.  

En tiaj cirkostancoj estus grave  ke finfine kroataj esperantistoj post longa tempo vojaĝis ien grupe, kaj la celo estis ne nur interesa, sed ankaŭ por Esperanto grava - Makedonio. La  esperantista grupo ne estis granda, sed neniu semo estas granda, ĉu ne? Vidu ni ĝiajn fruktojn!


Kio kaj kiel fakte okazis ?


Kroataj esperantistoj dum jardekoj flegas simpation al tiu antikva lando. En la ejoj de Esperanto-societo en Amruševa 5 en Zagreb estis fondita Kroat-makedona asocio, unu el la plej aktivaj asocioj de amikeco en Kroatio ĝenerale. Ĝia virina koruso Ezerki (Virinoj de la lago) sian unuan prezentadon al la internacia publiko havis dum Universala Kongreso en Zagrebo  en 2001 kaj de tiam laŭbezone kantas ankaŭ esperantlingve.  La ensemblo Ezerki  intertempe eldonis 5 kompaktdiskojn (la sesa estas preparata) kaj ne forgesis Esperanton. Iuj el ili jam de antaŭe konas la  Internacian Lingvon, kaj iuj lernas ĝin nun.

Dank' al la fakto ke la viceprezidantino de KEL, kaj prezidantino de Esperanto-Societo Trixini el Hrašćina estas Judita Rey Hudeček, kiu samtempe  prezidas  Kroat-makedonan asocion, ĉi-jare okazis ankaŭ komuna studvojaĝo al Makedonio.  De la 21a – 27a de junio 2017 tra Makeodnio vojaĝis  makedonoj vivantaj en Kroatio, membroj de Kroat-makedona asocio kaj esperantistoj.


Esperantista grupo el Kroatio ne estis granda, entute 8 personoj, sed al ĝi aliĝis ankaŭ la franca esperantistino Françoise  Noireau, do entute 9 personoj. Negranda grupo, sed ĝi plenumis grandan taskon. Nome la tuta programo okazis laŭbezone trilingve (kroate, makedone kaj esperante). Simpatia kaj komunikema franca esperantistino (kiu ĉiumatene dum matenmanĝo muzikis por la grupo kaj aliaj gastoj de hotelo) bonege al la tuta 39-persona grupo montris kiel funkcias Esperanto. Dum intervujoj ĉe la makedonaj radio kaj TV-elsendoj oni ĉiam menciis ankaŭ Esperanton.

Dank' al Françoise,  ankaŭ la makedonaj esperantistoj revigliĝis. En la lando kiu havas interesan kaj riĉan esperantan historion momente okazas nenio. Makedona Esperanto-Ligo ne funkcias.  Dum oni ĉe UEA cerbumas kiel veki denove la makedonan Esperanto-movadon , ĉi vojaĝo ekis tion fari.

Gastante ĉe makedonaj esperantistoj, Françoise ne nur refreŝigis iliajn lingvosciojn, sed faris multajn fotojn kiujn ŝi jam aperigas dise tra la mondo kaj montras, ke en tiu lando Esperanto ankoraŭ vivas.


La  Esperanto-rondo de amikoj de Makedonio pligrandiĝas. Kune kun la lokaj esperantistoj oni komencis esplori eblecojn  helpi revigligon la esperantan vivon en Makedonio.  Helpante al Makedonio ni fakte helpas ankaŭ al ni mem. Esperanto ne estas la lingvo kiun ni bezonas por komuniki kun niaj samlandanoj, ĝi devas konstrui internaciajn pontojn.     (Judita Rey Hudeček)

  


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO