MULTLLINGVA AKCELILO    2018 - 2020

E
ŭropa projekto por plirapidigo de lernado de fremdaj lingvoj post lernado de baza Esperanto 
iniciato de kroataj esperantistoj, ĉefe de Zlatko Tišljar

Europski projekt ubrazanja učenja stranih jezika nakon učenja osnovnog dijela esperanta, 
inicijativa hrvatskih esperantista (posebno Zlatko Tišljar)Izvješće nakon završetka projekta (Eŭropa Bulteno 02/2020), na esperantu  - 2020
Raporto post fino de la projekto (Eŭropa Bulteno 02/2020)
   -  2020foto:   la grupo en lernejo en Retkovec (Zagreb)         foto:   škola Retkovec, grupa koja uči esperanto

 

La unua renkontiĝo de la 9 partneraj organizaĵoj kiu prilaboras la EU-projekton Lingva Akcelilo okazis en Zagrebo de la 10-a ĝis la 11-a de januaro 2018. Temas pri aparte grava projekto, kiel mi sube provos klarigi.

Multlingva Akcelilo estas dujara projekto aprobita fare de EU por plibonigi kaj plirapidigi lingvolernadon ĝenerale. Tiucele ĝi uzas materialon ellaboritan por la Zagreba Metodo por lerni Esperanton. La celo de Multlingva Akcelilo estas prepari instruimaterialojn por plej rapide paroligi la lernantojn. Tiel ĝi uzas severe limigitan kvanton da materialo, kaj forigas ĉiun balaston kiu povus malrapidigi la lernadon.

Sciencaj esploroj de Zlatko Tišljar pri 60.000 surbendigitaj vortoj de parolata Esperanto en 1979 montris ke oni povas kompreni 95% de konversacia Esperanto se oni ellernas nur la plej ofte uzatajn 467 morfemojn. Zlatko diplomiĝis ĉe la Universitato de Zagrebo per la Eŭropa Bulteno Januaro 2018, No 177

prilaborado de tiu materialo por produkti novan lernokurson de Esperanto, kun aliaj kroataj spertuloj pri lingvolernado.

Multlingva Akcelilo nun elektis la 242 plej oftajn morfemojn el tiu morfemaro, por esti lernataj fare de bazlernejaj infanoj en lernejoj en Kroatio, Slovenio, Slovakio kaj Bulgario.

La januaran kunsidon ĉeestis instruistinoj el tri landoj, kaj aliaj kunlaborantoj el Germanio, Slovakio, Danio kaj Irlando. La plimulto de la instruistinoj ne parolas Esperanton, sed ili konsentis kunlabori por eltrovi didaktikan aliron al lingvolernado bazita je la Zagreba Metodo por lerni Esperanton. Okazis tre detala diskuto pri la laborprogramo por la venontaj du jaroj. La partopreno de ne-esperantistoj en la projekto, kvankam ĝi iom komplikas la komunikadon, povos helpi eltrovi aliron al lingvolernado kiun povos uzi eĉ instruistoj kiuj ne parolas Esperanton.

Kelkaj ecoj de la strukturo de Esperanto igas ĝin aparte taŭga por la plirapidigo de lingvolernado ĝenerale. Ni menciu la fakton ke la morfemoj de Esperanto estas neŝangeblaj kaj libere kombineblaj, kaj ankaŭ la fakto ke tiuj morfemoj uzeblas kiel sendpendaj vortoj, kiel en la ĉina lingvo. Neniu hindeŭropa lingvo havas tiujn trajtojn, kaj aparte gravas ke lingvoinstruistoj tra la EU-landaro eksciu tion.

Lingvolernado en EU estas en krizo: ekde la Eŭropa Konsilio de Barcelono de 2002 la oficiala celo de EU estas ke ĉiu EU-civitano lernu almenaŭ tri lingvojn – la denaskan kaj du aliajn. Pli kaj pli klaras ke la dominado de la angla en instrusistemoj rekte malhelpas la EU-celon, ĉar ĝi prenas troan lernotempon kaj samtempe malpliigas la motivadon lerni trian lingvon. Surveylang, organizita fare de la Eŭropa Komisiono en 2012, science montris tiun fakton, kaj la mankon de sukcesa lingvolernado. Ekzemple, Surveylang eĉ ne ekzamenis homojn je la 2 superaj niveloj, C1 kaj C2. Mi demandis kial, kaj la respondo estis ―ĉar la kvanto da lermantoj kiuj atingis la C1-nivelon en la unua fremdlingvo – ni lasu sen mencio la pli superan C2-nivelon – estas statistike nesignifa, proksimume 1%‖. La tiel-nomataj ―ekspertoj de lingvolernado‖ kiuj ne konas Esperanton, neniel povos plibonigi la situacion. Do, endas Multlingva Akcelilo!

D-ro Seán Ó Riain

 


 

KOMENCIĜIS DUJARA EŬROPA PROJEKTO "MULTLINGVA AKCELILO"

La projekton financas Eŭropa Komisiono pere de sia programo Erasmus+. La projekton gvidas Zagreba eldonejo IZVORI (Fontoj) kaj en Zagrebo kunpartneras ankaŭ la elementa lernejo el Retkovec. Entute en la projekto kunaktivas pliaj 7 partneroj, tri el Slovenio kaj po unu el Slovakio, Germanio, Danio kaj Bulgario. Inter ili estas du universitatoj kaj 3 elementaj lernejoj.

La projekto formale startis komence de novembro 2017 kaj devas finiĝi fine de decembro 2019. La realan starton efektive prezentis la unua renkontiĝo de po du reprezentantoj de ĉiuj partneroj kiu okazis de la 10-a ĝis la 11-a de januaro 2018 en Zagreba hotelo Palace. Ĉeestis 18 reprezentantoj de ĉiuj partneroj.

La projekto devas produkti lernprogramon por nova volontula lernobjekto por triaklasanoj de bazaj eŭropaj lernejoj (antaŭ enkonduko de dua fremdlingvo – ĉar la unuan fremdlingvon nuntempe, kutime la anglan, oni enkondukas plej ofte jam en la unua klaso. Per tiu ĉi lernobjekto oni grave plirapidigas la lernadon de dua kaj postaj lingvoj (25-30%). Oni produktos didaktikajn rimedojn por Multlingva akcelilo kiuj uzos maksimume modernan informatikan teknologion. La bazo estos portalo por instruistoj kaj gelernantoj. Kompletan novaĵon prezentos ellaboro de generilo de demandaj frazoj kiujn kreos komputilprogramo kaj ĉiutage demandos la gelernantojn per demadoj konsistantaj nur el vort- kaj gramatik-elementoj lernitaj ĝis tiu momento.

Tiel krom la du lernohoroj en la lernejo semajne la gelernantoj lernos interaktive ĉiutage ricevante dekon da demandoj al kiuj ili devos skribe respondi. Ili tiel ekzercos la lernitaĵojn por ne forgesi ilin kaj praktikos la lingvon ĉiutage. La plimulto de la ekzercoj estos ligitaj al la portalo kaj la gelernantoj devos uzi kaj en la lernejo kaj hejme komputilon aŭ tabuletkomputileton.

La dua parto de la projekto estos elprovado de tiu didaktika materialo dum 2-monata kurseto kiujn en 4 bazaj lernejoj gvidos tieaj fremdlingvo-instruistoj kiuj mem paralele kun la gelernantoj lernos Multlingvan akcelilon. La esenco de tiu enkonduka lernobjekto kiu pli poste akcelos grave la lernadon de dua kaj 3-a fremdlingvo, sed ankaŭ la komprenon de la propra gepatra lingvo estos parteto de Esperanto kiu estas plej logike gramatike strukturita lingvo. Antaŭe faritaj eksperimentoj pri tiel nomata propedeŭtika rolo de Esperanto montris ke 240 plej oftaj morfemoj de Esperanto kovras 80% de praktika parola lingvo kaj tio estas plej oftaj leksikaj kaj gramatikaj morfemoj de Esperanto. El ili eblas produkti milojn de uzeblaj kaj tuj praktikataj E-vortoj en ĉiutaga lingvo. Baze de la plej oftaj 500 morfemoj estis farita baza lernolibro de Esperanto laŭ la Zagreba Metodo kies unuan duonon oni ankaŭ uzas en la projekto.

Kaj la lasta nekutima celo de la projekto estas ke la Lingvan Akcelilon animacie gvidos instruistoj kiuj ne konas Esperanton, sed faras tion nur baze de instrukcioj en la portalo kaj tiel ne necesos krei apartan instruistaron. La elementa didaktika materialo kaj la du unuaj instrumonatoj okazos jam antaŭ la fino de la lernojaro 2017/2018 do antaŭ la someraj ferioj kaj la partneroj okazigos en septembro la duan partnerrenkontiĝon en Bratislavo kie oni diskutos la spertojn de tiu fazo de la proejkto. Post tio la partneroj ellaboros definitivan didaktikan materialon por la tuta unujara lernobjekto el 64 lernohoroj.

Zlatko Tišljar


 

Eksperimentalni tečaj esperanta u zagrebačkoj školi Retkovec 2018.Na slici (travanj 2018.) nalazi se grupa učenika i dvije nastavnice
zagrebačke škole Retkovec, koja je jedna od 3 škole u kojima neesperantske učiteljice vode tečaj mini-esperanta pod naslovom Tečaj mnogojezičnog akceleratora. Tečaj je eksperimentalan i ima 2 lekcije u 18 nastavnih sati po didaktičkom materijalu koji su dobili od voditelja projekta Zlatka Tišljara. Tečaj traje 2 mjeseca, a zatim će (u rujnu 2018.) biti sastanak svih učiteljica i organizatora gdje će se analizirati što je u materijalu dobro, a što ne kako bi se napravio konačan didaktički materijal za cijeli tečaj od 6 lekcija (64 sata).  


 

Grupa djece s projekta u posjeti KEL-ovim prostorijama 2019. (vidi tekst u Tempu br. 133)
Grupo de infanoj el la projekto vizitis 2019  la ejon de KEL  (vidu la tekston en Tempo n-ro 133) 

 


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO