INDECS - Znanstveni časopis iz Hrvatske na engleskom jeziku - specijalni broj o esperantu (2014. internet, 2015. papirnato izdanje)
INDECS - Scienca magazino el Kroatio en la angla lingvo - speciala numero pri Esperanto (2014 interrete, 2015 papere)
  Specijalni broj o esperantu iz 2014. (PDF-datoteka)              Speciala numero pri Esperanto el 2014 (PDF-dosiero)


"Journal Interdisciplinary Description of Complex Systems"  (skraćeno INDECS) jest znanstveni časopis koji se objavljuje na internetu (ISSN 1334-4676) i u tiskanom izdanju (ISSN 1334-4684). Od 2013. se INDECS objavljuje kvartalno: u siječnju, travnju, srpnju i listopadu.

INDECS je indeksiran u sistemima EBSCO Academic SearchTM Complete, EconLit, Ulrich's i IndexCopernicus. 
Financijski ga podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Ovdje prikazani broj INDECS 13(2) iz ljeta 2014. 
jest posebno izdanje posvećeno jeziku esperanto.

"Journal Interdisciplinary Description of Complex Systems"  (mallonge: INDECS) estas scienca magazino, kiu publikiĝas kaj en la interreto  (ISSN 1334-4676) kaj en la presita formo (ISSN 1334-4684). Ekde 2013 INDECS aperas ĉiun trian monaton:  januare, aprile, julie kaj oktobre.

INDECS estas taksata en la sciencaj sistemoj EBSCO Academic SearchTM Complete, EconLit, Ulrich's kaj IndexCopernicus. Finance subtenas ĝin Ministerio de scienco, edukado kaj sporto de Respubliko Kroatio.

Ĉi tie montrita numero INDECS 13(2) el la somero 2014 estas speciala numero  dediĉita al la lingvo Esperanto.

 

Journal Interdisciplinary Description of Complex Systems
 (INDECS) is a scientific journal, published as the online (ISSN 1334-4676), and printed (ISSN 1334-4684) edition. Since 2013 INDECS is published quarterly - in January, April, July and October.

INDECS is indexed in the EBSCO Academic SearchTM Complete, EconLit, Ulrich's and IndexCopernicus. It is financially supported by Croatian Ministry of Science, Education and Sport.


Current issue, INDECS 13(2) is a special issue devoted to the Esperanto language.

 

INDECS - glavna stranica      INDECS - la ĉefa paĝo
    Specijalni broj o esperantu iz 2014. (PDF-datoteka)      Speciala numero pri Esperanto el 2014 (PDF-dosiero)
             Pregled sadržaja specijalnog broja      Listo de la enhavo de la speciala numero   
    Članak Krunoslava Puškara u tom broju      Artikolo de Krunoslav Puškar en tiu numero
                   Spomenka Štimec o ovom broju      Spomenka Štimec pri ĉi tiu numero (kroate)  
Obavijest Svjetskog esperantskog saveza o ovom broju (esp.)      Gazetara Komuniko de UEA pri ĉi tiu numero                   SPECIJALNI BROJ HRVATSKOG ZNANSTVENOG ČASOPISA INDECS POSVEĆEN ESPERANTU

 

            Na Svjetskom kongresu esperantista u Lille-u bit će promoviran specijalni broj hrvatskog znanstvenog časopisa INDECS /INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS,  čiji je ovogodišnji broj posvećen esperantu. Ovaj časopis financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske . Glavni urednik časopisa je Josip Stepanić. Specijalni broj je inicirala Poor Veronika iz Mađarske, a osmislio ga je Humphrey Tonkin. Broj ima dva članka H. Tonkina, dva D. Blankea, jedan u suradnji s W. Blanke, I. Koutny, S. Fiedler, D. Chartersa, S. Konishiija i K. Puškara.

            Ovaj specijalni broj hrvatskog znanstvenog časopisa INDECS o esperantu zahvaljujemo boravku mlade mađarske znanstvenice Veronike Poor na Susretu esperantskih književnika i prevodilaca. Nakon književnog susreta ostala je u Hrvatskoj kao gost predsjednika Hrvatske esperantske mladeži Đive Pulitike. Prilikom boravka u Zagrebu družila se sa znanstvenicima koji su se iznenadili da je mlada znanstvenica u Hrvatskoj radi - esperantske književnosti. Zainteresiran njenom pričom o međunarodnom jeziku,  urednik znanstvenog časopisa Josip Stepanić  ponudio joj je da se u jednom broju INDECSa  esperanto znanstveno predstavi. Veronika je zatražila pomoć Humphrey Tonkina koji je znanstvenike-esperantiste diljem svijeta pozvao na suradnju.  Rezultate ćemo uskoro imate u koricama  specijalnog broja INDECSa.        S. Štimec  (svibanj 2015.)


N-ro 587 - Gazetaraj Komunikoj de UEA

"The Phenomenon of Esperanto" (La fenomeno Esperanto) estas la titolo de speciala numero de la revuo "INDECS: Interdisciplinary Description of Complex Systems" (Interdisciplina priskribado de kompleksaj sistemoj) lastatempe eldonita en Kroatio. La kolekto, sub redakto de profesoro Humphrey Tonkin kaj doktoro Veronika Por, estas la dua numero de volumo 13 de INDECS (2015).  La kolekto estas anglalingva kun resumoj en la kroata lingvo, kaj estas direktita ĉefe al fakuloj ekster la Esperanto-movado.

Dek du artikoloj prezentas ampleksan aliron al Esperanto, inkluzive de trarigardo de la faka literaturo, fare de Detlev Blanke (Gesellschaft fr Interlinguistik, Berlino) kaj ĝenerala enkonduko de Humphrey Tonkin (Universitato de Hartford, Usono). Sabine Fiedler (Universitato de Leipzig) proponas kontribuaĵon pri Esperanto-frazeologio, Wim Jansen (Universitato de Amsterdamo) ekzamenas Esperanto-gramatikon kaj Duncan Charters (Kolegio Principia, Usono) esploras la instruadon de Esperanto.

La funkciado de Esperanto kiel planlingvo estas esplorata en kvar artikoloj. Ilona Koutny (Universitato Adam Mickiewicz, Pozna, Pollando) demandas ĉhu komplekseco estas planebla, Federico Gobbo (Universitato de Amsterdamo) ekzamenas la utiligon de Esperanto en maŝintradukado, kaj Detlev Blanke kaj Wera Blanke (Gesellschaft fr Interlinguistik) spuras la historion kaj potencialon de Esperanto kiel lingvo de scienca komunikado. Humphrey Tonkin demandas kiel esploroj pri planlingvoj estu aplikataj al lingvoplanado pli ĝenerale.

Per ekzamenado de la rolo de Esperanto en la fluo de ideoj en Japanio dum la fruaj jaroj de la dudeka jarcento, Sho Konishi (Oksforda Universitato) proponas specifan analizon de aparte interesa demando en la historio de ideoj, nome kiel Esperanto kaj rilataj ideoj de lingva demokratio influis kaj influas pensadon kaj politikon en diversaj partoj de la mondo.

La demando pri la amplekso kaj vivanteco de la Esperanto-movado estas esplorata en du artikoloj, kiuj venas al tre malsamaj konkludoj. Krunoslav Puškar (Universitato de Zagrebo) priesploras la kernajn kredojn de la ŝrumpanta tradicia Esperanto-movado en Kroatio, dum  Amri Wandel (Hebrea Universitato, Jerusalemo) ekzamenas la rapidan tutmondan plivastiĝon de Esperanto en Interreto, montrante akran dividon inter la "tradiciaj" movadaj strukturoj kaj la novaj aliroj al Esperanto kaj ties utiligo fare de pli junaj lernantoj kaj praktikantoj sen ligoj kun tradiciaj Esperanto-organizaĵoj.

INDECS estas eldonata en Zagrebo de la Kroata Interdisciplina Societo kun subteno de la Kroata Ministerio pri Scienco, Edukado kaj Sporto.

La artikoloj estas alireblaj ĉe  www.indecs.eu<http://www.indecs.eu   kaj la presita volumo estas havebla che la Libroservo de  UEA, katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9190<http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9190   (prezo: 22,50 EUR).

 


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO