HOSTEL ESPERANTO OTVOREN U KOSTRENI KRAJ RIJEKE, rujan 2015.
HOSTELO ESPERANTO MALFERMITA EN KOSTRENA APUD RIJEKA, septembro 2015

 

 

Vila Esperanto-Domo u Kostreni pored Rijeke
Vilao Esperanto-Domo en Kostrena apud Rijeka

 

Dobrovoljni rad riječkih esperantista u 2015. na Vili Esperanto 
Volontula laboro de rijekaj esperantistoj en 2015 en la Esperanto-Domo

 

Riječki KANTUN - sve o esperantu u Rijeci na jednom mjestu
Rijeka angulo - ĉio pri Esperanto en Rijeka en unu loko

 


En Kostrena, la apudmara urbeto ĉe Rijeka (nur 5 kilometrojn sudorienten de la centro) la 16-an de septembro 2015 estis malfermita Hostelo "ESPERANTO" . La hostelo povas akcepti 34 gastojn. La hostelon malfermis Unuiĝo de Skoltoj de Rijeka (Savez izviđača Rijeke), kaj ĝi troviĝas en la konstruaĵo konata sub la nomo "Esperanto Domo" posedata de Esperanto Societo Rijeka. Esperanto Societo Rijeka kiel ludonanto kaj Unuiĝo de Skoltoj de Rijeka kiel luprenanto subkribis lukontrakton la 4-an de aprilo 2012. En la kontrakto estas konkludite, ke la skoltoj havas la rajton establi en la "Esperanto Domo" hostelon kun la nomo "Esperanto". En la kontrakto estas subskribite ankaŭ, ke la daŭro de la lutempo estas 20 jaroj, por ke la hostelo povu ekonomie dum pluraj jaroj normale funkciadi. ĝis nun je la sama loko ekzistis Skolta ripozejo (Izviđačko odmaralište) "Esperanto Domo" dum pluraj jaroj (ekde la naŭdekaj jaroj). (En tiu tempo okazis kelkjara interompo de la luado.)

Necesis longa tempo ĝis Esperanto-Domo transformiĝis al Hostelo Esperanto ĉar la burokrata vojo de establo de hosteloj ne estas mallonga. Nun la Hostelo Esperanto ekfunkciis.

 

Ni deziras al la hostelo Esperanto sukcesan turisman vivon. Ke ĝi portu plue sian Esperanto-nomon tra la estontaj jaroj kaj informu pri Esperanto!

 

Hostelo Esperanto en Kostrena estas pli ol simpla ZEO (Zamenhof-Esperanto-Objekto)!

 

En la departemento Primorsko-goranska (kiu ampleksas la urbon Rijeka,  la regionon Kvarner kaj montarojn) krom la Hostelo "Esperanto" ekzistas ankaŭ jenaj tiel nomataj  ZEO-j: Hotelo "Esperanto" en Selce apud Crikvenica, la dulingva (la kroata kaj esperanto) memortabulo en Korzo (la centra strato de la urbo Rijeka)  pri la unua sidejo de Adriatika Ligo Esperantista. Adriatika Ligo Esperantista estas la unua Esperanto-organizo fondita en Rijeka kaj Kroatio 28-an de septembro 1907. La kvara ZEO troviĝas en urba tombejo de Opatija. Tio estas tombo-ŝtono de la unua esperantisto en Kroatio Marija Pilepić, kiu ekestis esperantistino en Osijek en la jaro 1889. En la motrofenestro de Esperanto Societo Rijeka en la ĉefa strato Korzo jam estas prezentita informo pri ekzisto de Hostelo "Esperanto" en urbeto Kostrena kun telefon-numero por kontakto. Estas metitaj ankaŭ du belaj fotoj en koloro pri la hostelo.

 

En la urbo Rijeka esperantistoj jam longe atendas, ke iu el rijekaaj stratoj ricevu la nomon Ulica esperanta (Esperanto-strato). La nomo de "Ulica esperanta" (Esperanto-strato) jam troviĝas en Fonduso de strato-nomoj. El tiu fonduso Urbo Rijeka rajtas ĉerpi nomojn por siaj estontaj  urbaj stratoj. Tio signifas ke la Urbo jam faris decidon pri la "Ulica esperanta" (Esperanto-strato).         [Vjekoslav Morankić]


  

 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO