AKCIJA STUDENTSKOG ESPERANTSKOG KLUBA u ZAGREBU :
PREDSTAVLJANJE ESPERANTA STUDENTIMA FER-a  i FFZG-a u Zagrebu, ožujak 2018.

AGADO de STUDENTA ESPERANTO-KLUBO el ZAGREB :
PREZENTADO DE ESPERANTO al  STUDENTOJ de elektroteknika kaj filozofia fakultatoj en Zagreb, marto 2018

     VIDI  FOTOGRAFIJE !
     VIDU LA FOTOJN   !

 

    Studentski esperanstki klub SEK
    SEK - arhiva pri KEL-u

        
Studentski esperantski klub Zagreb (SEK)  dobio je u 2018. godini novo predsjedništvo, pa je predsjednik postao Robert Milijaš, dopredsjednik je ostao Filip Mikuličić, a nova je tajnica Mihaela Cik. Na njihovu i na inicijativu ostalih članova Kluba, počelo se s pripremama za povećanje članstva te organizaciju tečaja i druženja. Zato su 12. i 14. ožujka članovi SEK-a organizirali informativne štandove na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Zainteresiranim studentima predstavljen je esperanto, a posjetitelji su mogli prolistati esperantsku literaturu, udžbenik "Zagreba metodo" i isprobati internetske tečajeve na learn.esperanto.com i na lernu.net.

Najpopularnija je atrakcija bila igranje memori-ja protiv naših članova. Kartice su sadržavale esperantske glagole u infinitivu, a svi koji su sudjelovali bili su nagrađeni keksima.

Na FER-u je 12. ožujka odmah ujutro zauzeto strateško mjesto nasuprot aparatima za kavu. Ferovci su pokazali interes za esperanto i unatoč nedostatku slobodnog vremena nekoliko je njih izrazilo želju za učenjem esperanta i učlanjivanjem u Klub. Osim znatiželjnika, na FER-u smo naišli i na nekoliko bivših govornika esperanta koji nisu znali da u Hrvatskoj postoje esperantske udruge i općenito nisu bili upoznati s movadom (op.ur. s esperantskim pokretom).

Pomalo iznenađujuće, na Filozofskom fakultetu, gdje je štand bio postavljen 14. ožujka, interes studenata bio je manji nego na FER-u. Osim nekolicine ljudi koji su ili igrali memori ili slagali Rubikove kocke štand je posjetio i profesor Velimir Piškorec (esperantist) i izrazio oduševljenje akcijom.

Preko mailing liste SEK će obavještavati o susretima u prostorijama Kluba i ostalim aktualnostima. Svojevrsni je nastavak postavljanje plakata s informacijama o SEK-u na ostalima mjestima kojima se studenti često kreću poput Studentskog centra ili studentskih domova. Nadamo se da će novi članovi svojim idejama doprinijeti radu SEK-a.F O T O G R A F I J E       F O T O J

 

 

 

 

Andrea Horvat, Mihaela CIk i Robert Milijaš  iz Studentskog esperantskog kluba iz Zagreba
Andrea Horvat, Mihaela CIk kaj Robert Milijaš  el  Studenta Esperanto-Klubo el Zagreb

 

 

 

 

 

 


  

 


FINO

ne estas plu...

K    R    A    J

nema više.....

 

 


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO