ZAMENHOF
(1859 - 1917)

     La voĉo de Zamenhof (MP3-dosiero) <----- klikni!!!   klaku!!! 


Per iom malbonkvalite surbendigita voĉo diras L.L.Zamenhof kelkajn frazojn el la antaŭparolo de la Unua libro: 
 
"La nun proponatan broŝuron la leganto kredeble prenos en la manojn kun 
malkonfido, kun antaŭe preta sento ke al li estos proponata ia neefektivigebla utopio. Mi devas tial antaŭ ĉio peti la leganton ke li forĵetu tiujn ĉi antaŭjuĝojn kaj ke li pripensu serioze kaj kritike la proponatan aferon...")