ZAGREB SLAVI SVJETSKI DAN ESPERANTA; RJEŠENJE ZA JEZIČNI PROBLEM

Priopćenje za novinare 

Dan 15.prosinca 2004. obilježava se u svijetu kao Dan esperanta, dan
esperantske knjige. I u Zagrebu se ovaj Dan obilježava. To je dan kad se
slavi jednakopravnost jezika i neutralne višejezičnosti. "To je dan kad
želimo pokazati bogatstvo esperanta i ohrabriti sugrađane da ga uče.- kaže
Boris Čović iz zagrebačkog Esperantskog društva "Bude Borjan", pozivajući
članove društva i prijatelje esperanta da se okupe u Židovskoj općini u
četvrtak 16.12. u 19 sati, Palmotićeva 16. Ovom prilikom predstavit će se
hrvatski prijevod knjige poljskog autora Romana Dobrzynskog. Knjiga nosi
naslov "Zamenhofova ulica". 

"Želimo razgovarati bez jezičnih barijera. Ali u mnogim zemljama koristi se
sve više i više samo engleski, što stavlja govornike drugih jezika u
nejednaki položaj. To nije pravedno." Kaže prof. Judita Rey-Hudeček.
"Esperanto ima za cilj da očuva materinji jezik svakog čovjeka i predlaže
korištenja esperanta u međunarodnim odnosima.

"Esperanto se govori u više od 120 zemalja svijeta", kaže Bojana Đuričić.
"Nema kompliciranu gramatiku s mnogo pravila i mnogo izuzetaka."
Esperanto zadnjih godina nailazi na pojačano zanimanje. Postoji rock i
pop-glazba na esperantu, djeca mogu na esperantu čitati stripove, npr.
Asteriksa. Esperanto ima i bogatu originalnu književnost. Tijekom cijele
godine održava se niz susreta za govornike esperanta." uvjerava nas Anto
Mlinar.

Pobliže informacije kod Spomenke Štimec, Hrvatski savez za esperanto, Kneza
Mislava 11, Zagreb. esperanto@zg.htnet.hr