KAPITALNO DJELO ZA HRVATSKE ESPERANTISTE        

VELIKI RJEČNIK ESPERANTSKO - HRVATSKI

GRANDA VORTARO ESPERANTA - KROATA


GRAVEGA LIBRO POR KROATAJ ESPERANTISTOJ


VELIKI ESPERANTSKI RJEČNICI                               GRANDAJ ESPERANTAJ VORTAROJ

 Lucija Borčić - Veliki rječnik esperantsko-hrvatski, 2009                       Lucija Borčić - Granda vortaro esperanta-kroata, 2009
Veliki rječnik hrvatsko-esperantski, 2010                                   Granda vortaro kroata-esperanta, 2010
Izdavači: Hrvatski savez za esperanto i "Sveučilišna knjižara"                    Eldonis: Kroata Esperanto-Ligo kaj "Sveučilišna knjižara"

KLIKNI  OVDJE ZA PREGLED I PRETRAŽIVANJE RJEČNIKA

 KLAKU ĈI TIE POR LEGI KAJ SERĈI EN LA VORTAROJ

 


Lucija Borčić - In memoriam       Omaĝe al Lucija Borčić

 


 

               

 


Lucija Borčić (1921-2015 )

 

 


Lucija Borčić
(snimka iz 1953.     foto el  1953)

 

(Lucija Borčić potpisuje hrv-esp rječnik)
(Lucija Borčić subskribas kro-esp vortaron)

       

           

 Gore: promocija Velikog rječnika esp-hrv u klubu "Bude Borjan", Zagreb, 2009  
Supre: Lanĉo de la Granda vortaro esperanta-kroata en "Bude Borjan", Zagreb, 2009

 Dolje: promocija Velikog rječnika hrv-esp u klubu "Bude Borjan", Zagreb, 2010   Sube: Lanĉo de la Granda vortaro kroata-esperanta en "Bude Borjan", Zagreb, 2010 


LANĈO  DE  LA  GRANDA  VORTARO  ESPERANTA - KROATA  EN LA SOCIETO "BUDE BORJAN" ZAGREB, JANUARO 2009

PROMOCIJA VELIKOG RJEČNIKA  ESPERANTSKO-HRVATSKOG U ESP.DRUŠTVU "BUDE BORJAN" ZAGREB, SIJEČANJ 2009

 


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO