ZAPISNIK

 

sa sjednice predsjedništva Udruge predavača esperanta koja je održana 23. 02. 2008. u Zagrebu, Kneza Mislava 11 s početkom u 11h.

 

Sjednici su prisustvovali članovi predsjedništva

            Marija Jerković, predsjednik

            Emil Hrvatin, tajnik i

            Judita Rey Hudeček te članovi udruge

            Jagoda Latinović Čaldarević

            Boris Čović

            Boris Di Costanzo i kao gost

            Silvija Fostač

 

Prihvaćen je slijedeći dnevni red:

 

1. Tečajevi esperanta u školama i klubovima

2. Naše aktivnosti 2007. godine i plan za 2008.

3. Natjecanje učenika u Kostreni

4. Kongres u Roterdamu, ILEI- konferencija i ostali susreti

5. Seminar za nastavnike

6. Financijski plan

7. Izbor logotipa za UPE

8. Obilježavanje 100-godišnjice esperanta u Hrvatskoj

9. Razno


 

1. Tečajevi esperanta u školama i klubovima

 

Prihvaćen je slijedeći izvještaj o tečajevima provedenim, odnosno započetim u Hrvatskoj u prošloj, odnosno početkom ove godine:

 

 

2007. godine u Hrvatskoj su održani slijedeći tečajevi:  

 

 

 

Studentski esperantski klub::

 

Proljetni tečaj za početnike po Zagrebačkoj metodi  u Zagrebu, Kneza Mislava 11/IV. Vrijeme tečaja 03. 2007.-06. 2007. Predavači Tina Tisljar i Kaja Farszky (zamjena), za 7 polaznika.

   

Jesenski tečaj s početkom  8.11. u 20.30h, četvrtkom. Vode ga Tina Tisljar i Kaja Farszky (zamjena) po Zagrebačkoj metodi u Zagrebu, Kneza Mislava 11/IV  od 11. 2007do 03. 2008. za 9 polaznika.

 

 

   

   Bude Borjan:

 

Proljetni  tečaj za početnike, sudionike „HTV-tečaja“ vodi Spomenka štimec.

 

Jesenski  tečaj za početnike vodi Vera Roknić četvrtkom u 19h. Napredni tečaj srijedom u 18h vodi Spomenka Štimec.

 

 

 

Esperanto društvo Rijeka 

              

Proljetni tečaj za početnike, za 4 polaznika vodili su Josipa Katunar i gospodin Vjekoslav Morankić (za dvoje od njih koji nisu mogli dolaziti u isto vrijeme)

 

Jesenski tečaj u listopadu 2007 početni tečaj za 4 polaznika vodila je Josipa Katunar.

 

Napredni tečaj tokom čitave godine vodi Josipa Katunar za 6 polaznika, a Vjekoslav Morankić za polaznicu koja ne može dolaziti u isto vrijeme.

 

 

 

Vinkovci:

 

U domu umirovljenika tečaj za 6 početnika po Zg metodi vodi Aleksije Herić.

 

 

Velika Gorica:

       

  U O.Š. Jurja Habdelića tečaj vodi Mila Bečka.    

 

David Rey Hudeček vodi jtečaj za 9 početnika, učenika,  sudionika tečeja oglašenog na HTV-u .Na jesen je tečaj preuzela Kaja Farszky.

.

 

U Dubravi

         Zlata Nanić vodi tečaj za dvoje početnika, sudionika „HTV-tečaja“.

 

 

U O.Š. Sveti križ, Začretje

           Tihomir Lovrić vodi tečaj za dvoje naprednih i troje početnika.

 

 

Nova Gradiška:

            U gimnaziji tečaj vodi Manda Bunjevac.

 

 

U O. Š. Retkovec

Judita Rey Hudeček  vodi tečaj za 8 učenika.

 

 

U O. Š. Mladost

Marija Jerkević vodi tečaj za 10 učenika:

             

 

Virje:

Gospođa Seleš podučava u osnovnoj školi u Virju.

 

 

Gimnazija Đurđevac

Gospodin Zdravko Seleš vodi tečaj esperanta u Gimnaziji Đurđevac

 

 

 

Ukupno 17 tečajeva u 4 osnovne i 3 srednje škole,  u 3 kluba i troje pojedinaca.

 

 O ostalim tečajevima nemamo vjerodostojnih podataka.

 


 

2008. godine u Hrvatskoj su održani slijedeći tečajevi:  

 

SEK:

 

Završava tečaj koji je počeo 8.11. 2007. Vode ga Tina Tišljar i Kaja Farszky (zamjena) po Zagrebačkoj metodi u Zagrebu, Kneza Mislava 11/IV  od 11. 2007do 03. 2008. za 9 polaznika.

 

 

Hrvatsko željezničarsko esperantsko društvo

 

Gordana Jurina vodi početni tečaj za četvoro polaznika.

 

Rijeka

 

Početni tečaj za 3 polaznika vodi Josipa Katunar ponedjeljkom u 17 h.

 

Napredni tečaj vode Josipa Katunar za 6 polaznika te Vjekoslav Morankić za gospođu koja ne može koja ne može polaziti tečaj ponedjeljkom.

 

 

Bude Borjan

 

Tečaj za počertnike srijedom u 19h vodi Vera Roknić.

 

Konverzacijski tečaj srijedom u 18h vodi Spomenka Štimec.

 

 

U O. Š. Retkovec

Judita Rey Hudeček  vodi tečaj za 8 učenika.

 

 

U O. Š. Mladost

MarijaJerkević vodi tečaj za 10 učenika:

 

 

Virje

 

Gospođa Seleš podučava u osnovnoj školi u virju,

 

 

Đurđevac

 

Gospodin Seleš podučava u gimnaziji.


 

 

2. Naše aktivnosti 2007. godine i plan za 2008.

 

 

2007. godine Udruga je imala 17 članova. Od toga je 15 članova ujedno i članovi ILEI-a, Međunarodnog saveza učitelja esperanta, čime se ujedno smatramo  i sekcijom ILEI-a (ILEI ne predviđa svojim statutom kolektivno članstvo pa se na taj način povezujemo sa srodnim organizacijama u inozemstvu). Uz to Hrvatska ILEI- sekcija ima i dvoje članova koji nisu članovi UPE-a (ukupno 17 članova).

 

Kao član Hrvatskog saveza za esperanto (KEL), a na temelju broja svojih članova UPE ima pravo na dvoje delegata u skupštini KEL-a.  Na sjednici u Rijeci 20. 10. 2007. u skupštinu KEL-a su izabrane Višnja Branković i Jagoda Čaldarević Latinović.

 

Plan rada za ovu godinu:

 

1)      25. siječnja ove godine održan je sastanak u Velikoj Gorici kojem su prisustvovali ravnatelj škole gospodin Vidović, Mila Bečka, Marija Jerković, Judita Rey Hudeček i gospodin Žarina, predsjednik esperantskog društva „Svijet mira“ iz Velike Gorice. Dogovorili su se da prije Uskrsa Judita održi predavanje u školi na temu „Međunarodna godina međukulturnog dijaloga“ na koje bi bili pozvani učenici i roditelji iz više škola, a na proljeće bi za učenike koji pristupe bio održan ekspres-tečaj koji bi vodila Mila Bečka. Zatim bi tečaj nastavili u školi.

 

2)      Ispitati mogućnosti uvođenja esperanta u školama u Splitu i Rijeci.

 

3)      Silvija Fostač će osnovati grupu učenika O.Š. Davorina Trstenjaka koju će nastojati dovesti na natjecanje Pokalo Kostrena (o samom natjecanju više u točki 3), te tamo izvesti glazbeno- scenski nastup.

 

4)   UPE prihvaća da preuzme od KEL-a izdavanje diploma za položen „A“, odnosno „B“ tečaj esperanta.

 

5)      Marija Jerković se je javila na neke natječaje za subvencioniranje rada udruga koje raspisuju neka poduzeća s realnim izgledima da se neka sredstva i dobiju.

 

6)      U planu je predavanje „Esperanto- međunarodni jezik“ u Zagrebu, datum i mjesto ovise o tehničkim mogućnostima.

 

7)      Prihvaćeno je da godišnju skupštinu održimo u lipnju u Zagrebu, a slijedeću sjednicu predsjedništva u listopadu u Rijeci.

 

8)      UPE će sudjelovati u esperantskom susretu na imanju Zrno u Dubravi, koji organizira gospođa Zlata Nanić. Susret će se održati zadnjeg vikenda u rujnu.

 

3. Natjecanje učenika u Kostreni

 

Na prijedlog Esperanto-Društva Rijeka, UPE će ove godine i službeno biti suorganizator natjecanja u znanju esperanta za učenike „Pokalo Kostrena“. Nastojat će pronaći sredstva za subvenciju učenika kojima škola ne može platiti boravak. Također će UPE dodjeljivati diplome za postignuti uspjeh na natjecanju. Ove godine natjecanje će se održati 16-18 svibnja u Kostreni, u izviđačkom odmaralištu „Esperanto Domo“.

U projektu će sudjelovati i Hrvatska esperantska mladež sa svojim programom.

 

4. Kongres u Roterdamu, ILEI- konferencija i ostali susreti

Judita Rey Hudeček i Marija Jerković vodit će ovog ljeta djecu na dječji kongresić u gradiću Oostvoorne blizu Roterdama, djeca su već prijavljena. Tražit će subvenciju od JANAF-a, koji je spreman financirati projekte koji su vezani uz rad sa djecom.

Judita Rey Hudeček zajedno sa gospodinom Leonardom Pampalom vodit će dječji kongresić u Italiji, u mjestu Grosseto, koji će se održati u okviru EU- seminara i Kongresa Talijanskih esperantista.

 

5. Seminar za nastavnike

 

Prihvaćeno je da napravimo seminar za esperantiste koji podučavaju esperanto ili to žele raditi, te da pozovemo i nastavnike- neesperantiste iz škola, uz mogućnost kratkog tečaja esperanta. Projekt planiramo u Kostreni, za vrijeme natjecanja učenika.

 

6. Financijski plan

 

Prihvaćen je financijski izvještaj.

Dat je zahtjev za subvencije. Mole se svi članovi da izvide mogućnosti da se nađu subvencije za projekte.

 

7. Izbor logotipa za UPE

 

Na natječaj je pristigao jedan rad, koji je jednoglasno prihvaćen, uz moguće korekcije.

 

8. Obolježavanje 100-godišnjice esperanta u Hrvatskoj

 

UPE će sudjelovati u svim programima proslave.

 

9. Razno

 

Prihvaćen je prijedlog Emila Hrvatina da napravi internetsku stranicu za UPE.

 

Sastanak je završio u 14 sati.

 

 

Zapisničar: Emil Hrvatin