UMBERTO ECO  (1932-2016)  O  ESPERANTU

"Malo sam proučavao te utopije o stvaranju savršenog jezika ili o stvaranju izvornog Adamovog jezika sve do onih jezika koje zovu univerzalni, poput esperanta, valapuka i drugih. Ti jezici nemaju za cilj da budu savršeni nego  žele biti pomoćni jezici. I u toj prilici proučio sam gramatiku esperanta da vidim o čemu je riječ. Došao sam do dva zaključka. To je jako jako dobro napravljen jezik. Sa lingvističkog stanovišta, taj jezik doista slijedi divljenja vrijedne kriterije jezične ekonomije i efikasnosti. Drugo, neuspjeh su doživjeli svi pokreti za međunarodni jezik, ali ne i pokret za esperanto. Taj pokret i danas okuplja grupe ljudi svuda u svijetu, jer iza esperanta stoji ideja, ideal; želim reći da  Zamenhof nije samo konstruirao jezični objekt, nego je iza njega ideja… ideja o bratstvu, pacifistička ideja i ta snaga ideala – zbog koje su esperantiste proganjali u vrijeme nacizma i staljinizma – ta je snaga ideala sačuvala zajednicu esperantista. Ne možemo reći da je je esperanto doživio neuspjeh. Ali moramo reći jednu stvar. Razlog zbog kojeg neki jezik uspije, nikad se ne može definirati..."

Anegdota o Umbertu Eco i esperantu

Prilikom predavanja u Parizu o planskim jezicima, Eco je studentima iznio svoj stajališta o izražajnim mogućnostima esperanta i na kraju dometnuo: Zapravo postoji jedno područje gdje baš ne mogu zamisliti funkcioniranje esperanta: u krevetu.
Nakon toga studenti su postavljali pitanja na papirićima i Eco je čitao na glas i komentirao:
Jedna studentica mu je napisala: "A što se tiče vašeg sumnjanja u korištenje esperanta u krevetu, gospodine profesore, ja ga koristim svake noći."
ž
(prema informaciji sudionika na predavanju Umberta Eca)

pisala: Spomenka Štimec