IZVJEŠTAJ O RADU  HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO   U GODINI 2003.

 

(Dokumentacija o radu dostupna na http://www. esperanto.hr)

 

             Redovnu djelatnost u 2003. sufinanciralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, kao i prethodnih godina.

             Djelatnost se sprovodila uz pomoć 10 gradskih društava (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, Sinj, Karlovac, Varaždin te tri državne organizacije Hrvatska esperantska mladež i Hrvatsko društvo esperantista-željezničara i Hrvatski savez slijepih esperantista.

             Osim redovnih djelatnosti (tečajevi, međunarodna suradnja) sprovođeni su

             Posebni projekti:

             1.      Časopis Tempo (izlazi 22. godinu)

Tiskana dva broja u 2003.

 

2.      Projekt «Srednja Europa je moj dom»

Ostvaren uz financijsku pomoć Esperanto društvo Rijeka, Grada Rijeke i

Županije Primorsko-goranske

 

3.      Projekt 95 obljetnice esperanta u Zagrebu
i 6. kongres hrvatskih esperantista u Zagrebu 31.5.2004.

     

4.      Projekt «Takmičenje učenika u poznavanju esperanta»
(
Financira Esperantsko društvo Rijeka)

            5.      Antologija hrvatskih pjesnikinja

Financira Ministarstvo kulture RH (zaseban projekt)
Promocija u Zagrebu i Geteborgu

            7.   Dani meteorita u Hrašćini- Trgovišću (Financira Županija Krapinsko-zagorska)

8.      Međunarodna suradnja – aktivnosti na Svjetskom kongresu esperantista u Geteborgu

 9.      Suradnja s europskim institucijama za uvođenje esperanta kao federacijskog jezika Europe

(Sudjelovanje Vjekoslava Morankića i Borisa Di Constanze  na Konferenciji  Radikalne stranke u Europskom parlamentu u Brŭellesu)

10.  Suradnja s francuskom vladom preko udruge Sennacieca Asocio Tutmonda u Parizu radi dobivanja sredstava za razminiravanje Hrvatske za Centar za razminirivanje, Sisak

            11.  Suradnja s Muzejem Mimarom na izložbi skulptura danskog kipara Jespera
                    Neergaarda- donatora koji je Zagrebu poklonio svoju skulpturu «La Futuro».

Izložba «Filozofov kamen» održana u mimari u rujnu 2003.  uz novčanu pomoć Ureda za kulturu Grada Zagreba

11. Kupovina nekretnine u Vodnikovoj 9 (prema odluci Skupštine Hrvatskog saveza za esperanto)  sa svim pripadajućim kreditnim aktivnostima

 

        Sponzori pojedinih klubova i društava

1.      Minstarstvo za socijalnu skrb
 
( sufinancirao Hrvatski savez slijepih esperantista)

2.      Županija Primorsko-goranska
(Sufinancirala projekt «Srednja Europa je moj dom»)

                  3.      Gradski ured za kulturu – Zagreb (Financirao rad Dramske grupe SEK-a,
                        Izložbu Jespera Neergaarda i  koncert Andreja Korobejnikova)

4.      Grad Osijek – Odjel za udruge za ED «Liberiga Stelo»

5.     
Grad Rijeka – za «Heliko»  

6.      Hrvatske željeznice sponzorirao rad  KFEA

 Tokom 2003. projekte smo provodili ovako:

             Siječanj:

            Projekt «Antologija hrvatskih pjesnikinja 20. stoljeća».

            Projekt financira Ministarstvo kulture RH. (zaseban projekt.)

 

            Izbor tekstova: dr Dunja Detoni-Dujmić

Članovi prevodilačkog tima: Spomenka Štimec, urednica

Prevodioci:Lucija Borčić, Ivo Borovečki, Danijela Drakula, Franjo Šlabek, Goran Lakotić, Zora Heide, Zdravko Seleš, Josip Pleadin, Spomenka Štimec

Tehnički urednik: Tajana Kovačević, Zoran Ćirić

Jezični savjetnik: Lucija Borčić

Naslovna strana: Nataša Drakula

Kontakti

Plan realizacije: Projekt  se radi cijele godine     2002. te do svibnja 2003.

Knjiga je promovirana 31.5.2004. u Tribine Grada Zagreba

 

 

 

Veljača:

Priprema časopisa Tempo, prvi broj 2003.

Ukupno su se do prosinca izdala 2 broja x 16 str. X 500 primjeraka. U financiranja drugog dvostrukog broja (zajedno s riječkim čaospisom «Heliko» sudjelovalo Esperanto društvo Rijeka.)

Tiskara: Grafokom Đurđevac.

Glavni urednik: Spomenka Štimec

Suradnici: oko 60 suradnika iz zemlje i svijeta

Expedit: Sava Matetić, Bojana Đuričić

   

Ožujak:

Pripreme za tiskanje na  zagrebačkog udžbenika esperanta grupe autora na ruskom jeziku u Kaliningradu. Adaptacija na ruski: Aleksandar Korženkov. Rok tiskanja: prosinca 2003. Naklada: 1000 primjeraka. To je 30. izdanje zagrebačkog udžbenika na 25. i 26. jeziku. Tiskanje završeno u prosincu 2003.

Velika svečanost u povodu 45. obljetnice SEKa u Centru za kulturu Pešćenica 11.3.2003.

Prisustvovalo oko 100 starih i sadašnjih SEKovaca. Izložba fotografija i izvedena predstava Vanje Radovanoviać.

 

Travanj:

Pripreme za 6. kongres hrvatskih esperantista u Zagrebu, pripreme za proslavu 95. obljetnice esperanta u Zagrebu: glavni predavač Andrej Korobejnikov, Sveučilište Justo, Moskva.

Andrej Korobejnikov održao je i klavirski koncert izvodeći sonate L.van Beethovena posvećene Barbari Ani Keglevich u Glazbenom zavodu 31.5.2003. te u OŠ Virje, varaždinskoj Glazbenoj školi i Stubičkom Golubovcu.

Pripreme za natjecanje učenika hrvatskih škola u takmičenju esperanta za pokal Kostrene u organizaciji Esperanto društva Rijeka i hrvatske sekcije ILEI. – Hrvatske sekcije nastavnika-esperantista.  

 

 Svibanj:

 -Za Pokal Kostrena 2002. u Kostreni se  takmičilo se 7 osnovnoškolskih  grupa a pokal je  dodijeljen je Gustav Krklec i Školi Mladost Zagreb.  

-         Isti vikend 24. 5.2003. u Hrašćini-Trgovišću održan je Festival meteorita uz financijsku pomoć Krapinsko-zagorske županije. Gosti su bili Hrvatsko-makedonsko društvo, orkestar Sedum osmini i «Ezerke».  

-Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Stjepana Mesića i Gradskog poglavarstva

Hrvatski savez za esperanto je organizirao 6. kongres hrvatskih esperantista (  31.5.-1.6. 2003) te dodatnih manifestacija vezanih uz taj skup. U centru manifestacije bila je promocija nove antologije hrvatskih pjesnikinja, promocija knjige Davor Klobučara «Esperantski mozaik» te koncert pijaniste Andreja Korobejnikova u Glazbenom zavodu.

Predsjendik akademik Dalibor Brozović pozdravio je skup, program je vodila Vida Jerman.

Sudjelovalo je više od 100 sudionika. Pozdravni telegram poslao dogradonačelnik Milan Bandić, u ime pokrovitelja Mesića skup pozdravio njegov savjentik za znanost dr. Esad Prohić.

350 osoba sudjelovalo na koncertu Andreja Korobejnikova koji je izvodio Beethovenove skladbe koje je veliki muzičar posvetio loborskoj grofici Barbari Ani Keglevich.

Prigodnu kongresnu brošuru izradio je potpredsjednik Radenko Milošević uz sponzorstvo Hrvatske gospodarske komore.

 -Delegacija Kroata Fervojista Esperanto-Asocio sudjelovala na Svjetskom kongresu esperantista-željezničara u Dresdenu.

U Kazalištu Gavella održan poetski program aŭtora Gorana Lakotića. Stihove govorili Vida Jerman, Mia Begović, Ankica Dobrić. Redatelj Krešimir Dolenčić.

 

Lipanj

 Četrdeset osoba sudjelovalo na kongresnom izletu 1.6. u Lonjsko polje.

Pripreme za odlazak 60 članova na Svjetski kongres esperantista u Geteborg u karavani Saveza koju je organizirao Faruk Islamović u suradnji s Davidom Reyom.

 

 Srpanj:

 Spomenka Štimec  gostuje kao profesor na Sveŭčilištu u Bratlleboru u Vermontu u USA i koristi hrvatske esperantske prijevode sa studentima.  

 

Hrvatska karavana u Skandinaviji.  Posjet Njemačkoj i Danskoj u predkongresu te Češkoj u postkongresu. U karavani sudjeluje 60 osoba.

 

Na Svjetskom kongresu esperantista S. Štimec promovirala antologiju hrvatskih pjesnikinja. Vida Jerman i Kaja Farszky sudjelovale u Internacia Vespero o čemu je Kaja snimila i TV program za emisiju «Zvučnjak». S. Štimec radila u radu komiteta zastupajući Hrvatsku te imala svoj autorski program u Liboservo. Judita Rey Hudeček radila u programima ILEIa i INAe. S. Štimec je sa Probalom Daš Guptom dogovorila prevođenje Hlapića na bengalski. (Bengalski govori dvijesto milijuna govornika).  

Delegacija KELovog ogranka KUNE, Kroata Organizo de Nevidantaj Esperantistoj sudjelovala na kongresu slijepih esperantista u Švedskoj.

 

Kolovoz:

Radenko Milošević uručio je KELu Biblioteku Emilije Lapenne koju je ona testamentom ostavila organizacijama Kroata Esperanto-Ligo iKroata Esperantiosta Uniĝo. Na taj način spojila se ponovo cjelokupna biblioteka Emilije Lapenna pri KEL-u koja je od njene smrti do 2004. bila razdvojena.Postavljena je u prostorijama i označena njenom slikom.

 

Rujan:

Boris Di Costanzo i Vjekoslav Morankić sudjelovali su u Gliwicama zastupajući KEL na Savjetovanju zemalja Srednje Europe. Na zaključke Savjetovanja o pojačanoj upotrebi esperanta u prostorima Srednje Europe odgovorio je u Gliwice mađarski predsjednik Ferenc Madl. Savjetovanje je pratila i gen. tajnica UEA Michela Lipari.

Nakon Gliwica delegacija je posjetila Komarno kako bi se upoznala s razvojem pojekta Slobodnog europskog sveučilišta Academia Celemantia.

U Kostreni se u Esperanto-Domo i uz pomoć Esperanto društva Rijeka odvijao projekt  «Srednja Europa je moj dom» s petnaestak mladih sudionika iz pet europskih zemalja. Trajao do 6.9.2003. uz financijsku potporu Esperanto društva Rijeka.

Susret ljubitelja prirode Montkabana Esperanto-Renkontiĝo održan je u selu Tuk –Mrkopalj od 25-28. rujna 2003. i okupio velik broj sudionika. Organizator: Studentski esperantski klub, Vanja Radovanović, Mea Bombardelli.

Muzej Mimara ugostio je od 9-21. rujna 2003. veliku izložbu skulptura danskog kipara Jespera Neergaarda. Izložbu su otvorile pomoćnica ministra kulture dr. Biserka Cvjetičanin i gradonačelnica grada Zagreba Vlasta Pavić.

Izložbu je omogućio Ured za kulturu Grada Zagreba sumom od 30.000 kn a kako ta sredstva nisu bila dostatna, sponzor Klesarstvo Nestić koji je na 2 tjedna ugostio Neergaarda uveliko je pomogao (Kipar je na trošak Grada tjedan dana boravio u Hotelu Branimira dva tjedna radio u radionici Dragonožec. Boravak je završen folkloronom svečanošću u Vatrogasnom domu u Dragonošcu na kojem je izvedena Turopoljska svadba u izvedbi lokalnog folklornog društva. Kipar Neergaard poklonio je KELu svoju skulpturu (galerijska vrijednost u Danskoj 6500 eura) a jednu je skulpturu poklonio Spomenki Štimec za zahvalnost organizaciju postavljanja skulpture La Futuro u Zagrebu.

Svoj rad «Bratstvo» izrađen u Dragonošcu kipar je darovao Klesarstvu Nestić.

Ostvario je suradnju s Ljevaonicom umjetnina Ujević u kojoj će ubuduće raditi odljeve malih djela u bronci. Turistička zajednica Velike Gorice pokreće  akciju da upravo Neergaard bude autor evelike skulpture izumrlom turopoljskom govedu turu.

 

Listopad:

Humphrey Tonkin dostavlja novu knjigu-slikovnicu o vodi autorice Nane Annan supruge generalnog tajnika UN Koffi Annana. KEL dostavlja knjigu «Školskoj knjizi» koja razmatra mogućnosti da slikovnicu tiska u 2004.

Iz Kine stiže vijest da je prevodilac na kineski Shi Chengtai završio prijevod «7000 dana u Sibiru» Karla Štajnera na kineski te da je «usput» preveo i «Čudnovate zgode šegrta Hlapića». Kontaktira s izdavačima. Jedna izdavačka kuća spreman je tiskati Štajnerovu knjigu ako možemo naći sponzora za 5000 $, koliko su troškovi za knjigu.

Savez pronalazi u Zagrebu Sonju Štajner (i njenu skrbnicu Gordanu Lišnjić) te se takmiči za sredstva za prevođenje na natječaju Ministarstva kulture za knjigu. Savez nudi ministru Vujiću da napiše predgovor. Natječaj nije prošao, ministar nije prihvatio ponudu.

Odbijena je također i molba za sredstva koja će omogućiti prevođenje «Hlapića» na bengalski.

U Puli na sajmu knjiga «Sanja knjige» Ivo Borovečki istupa  na predavanju o prevođenju, s informacijama o prevođenju uz pomoć esperanta.

U Osijeku je 24.10.2003. promovirana knjiga Davora Klobučara Esperantski mozaik. Promotor prof. Franjo Gruić.

Završena je obnova Vodnikove 9: novopostavljene strujne instalacije,  svježe oličeni zidovi, obnovljeni parketi. Troškovi obnove bili su 35.000 kn. Savez daje intenzivno oglase za najam Vodnikove. Dolaze prvi potencijalni klijenti i agencije.

           Naš član Goran Lakotić u povodu Međunarodne godine invalida ima veliki nastup u Kazalištu Gavella u organizaciji Judite Rey. Program ponavlja u knjižnici u Kutini 27.11.2003. TV emisija o Goranovim prijevodima za «Antologiju hrvatskih pjesnikinja» i knjizi iz korejske medicine.

           Sudskom odlukom moramo napustiti Amruševu 5 uz prijetnju prisilnog  iseljenja. Pakiranja, iseljenje, oproštaji traju cijeli listopad da bi advokat «Bude Borjana» predao ključ vlasniku prostorija. Amruševu smo koristili 56 godina i 6 mjeseci. Novi vlasnik odmah pokreće novi sudski spor i traži da ED «Bude Borjan» plati za stanarinu 570.000 kn.

Studeni

Stiže vijest iz Teherana da je prevoditeljica Achtar Etemadi predala prijevod «Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića» na perzijski izdavaču. Oslikano izdanje se očekuje u 2004.

Na poticaj japanskog prevoditelja Kurisu Keia kineski prevoditelj Shi Chengtai

Preveo je knjigu Karla Štajnera «7000 dana u Sibiru». Sa starateljem gđe Sonje Štajner dogovaramo tiskanje kineskog prijevoda. Izdavač u Kini traži sudjelovanje od 5000 $ za tiskanje knjige. Shi Chengtai je također preveo «Čudnovate zgode šegrta Hlapića» i  počeo pregovore za izdavanje «Hlapića» na kineksom u 2004.

S obzirom na velike troškove Vodnikove ugroženo je izlaženje Tempa. Ministarstvo kulture odbilo ga je financirati u 2003. Esperanto društva Rijeka spašava Tempo i plaća tiskanje drugog broja za 2004. tako da se Tempo i riječki Heliko tiskaju zajedno kao dvobroj.

            48 članova KELa uplatilo je financijsku pomoć do kraja prosinca 2003. za Vodnikovu u visini od 1300 eura.

Započinje  organizacija esperantske karavane Hrvatskog saveza za esperanto, u Peking na 88. svjetski kongres esperantista. Kontakti s agencijom Flamigotours.

Vida Jerman prijavljuje predstavu «Judita» Mire Gavrana u kulturni program pekinškog Kongresa. Prevođenje teksta započinje Danijela Drakula iz Novske.

 

Prosinac

            Andre Weiss – suradnik u projektu razminiranja sastavio prema uputama Saveza impresivan dokument o minskim poljima u Hrvatskoj  koji je dostavio u ime Sennacieca Asocio Tutmonda resornom dužnosniku u francuskoj vladi.

 

Dan esperantske knjige obilježen je Zamenhofovim danom u Židovskoj općini na kojoj se promovira knjiga Romana Dobrzinskog «Zamenhof-Strato». O knjizi govore Damir Mikuličić, Spomenka Štimec, Domagoj Vidović. Vida Jerman čita odlomak. Izdavačka kuća Damira Mikuličića Izvori najavljuje prijevod knjige na hrvatski. Domagoj Vidović preuzima svoj prvi prevodilački zadatak. Izlazak knjige se očekuje 2004.

Damir Mikuličić najavljuje za 2004. izlazak «Kumevaua – sin prašume» na hrvatskom.

 U suradnji s  Privatnom praksom fizikalne terapije i rehabilitacije Hrvatski savez za esperanto je organizirano gostovanje Međunarodnog instituta preventivne medicine. (Savez je obavljao organizacijske i prevodilačke usluge za gostovanje japanske kulture zdravlja) Seminar je za desetak terapeuta vodio Sorin Iga iz Bukurešta, učenik Masayuki Saionjia.

            Vjekoslav Morankić i Boris Di Costanzo sudjelovali su u Brŭellesu u Europskom parlamentu na konferenciji Radikalne stranke Italije kao gosti-promatrači. Bilo je to ujedno  prvo eksperimentalno korištenje esperanta u prevodilačkom sistemu Europskog parlamenta.

            Konferencija (koju je vodio poznati talijanski političar Marco Panella) je na dnevnom redu imala raspravu da se esperanto uvede kao ravnopravni europski jezik, a prisustvovalo joj je oko 400 delagata.

Talijanska minsitrica za prosvjetu Letizija Moretti već je preuzela obavezu da na temelju razrađenog prijedloga zatraži od Vijeća za prosvjetu EU da se esperanto uvede u svim zemljama-članicama.

Vjekoslav Morankić i Boris Di Costanzo bit će suradnici Europskog komiteta za izradu prijedloga o uvođenju nastave esperanta u EU.

Konferencija je usvojila zaključak da se pokrene politička akcija radi izrade ptravnih dokumenata da je esperanto autohtoni europski jezik te da se može u Europi koristiti kao svi drugi europski jezici.

 

Esperantsko drušzvo «Bude Borjan» prodaje svoju garažu i prihod od 30.000 kn uručuje KEL-u kao donaciju za nove prostorije u Vodnikovoj 9 a i osigurava korištenje zajedničkih prostorija do preseljenja u Vodnikovu 9.

 

S Gradom Zagrebom potpisujemo Ugovor za privremeno korištenje prostora u Kneza Mislava 11.  Hrvatski savez za esperanto ovdje provodi svoje djelatnosti uz Esperantsko društvo «Bude Borjan», Studentski esperantski klub i Hrvatsku esperantsku mladež. Imamo pravo korištenja prostora do 1. ožujka 2005.

 

Članci o radu udruge objavljeni:

 1. Turopoljski glasnik rujan 2003.
 2.  Slobodna Dalmacija 15.12. 2003.
 3.  VIPonline 30.10.2003.
 4. «Večernji list» 8.12.2003
 5.  28.11.2003. TV NET  Goran Lakotić i Judita Rey
 6.  28.11.TV : Željka Čorak o Tadijanoviću
 7. Esperanto aktuell – Kroataj espernatistoj dankas 5/2003
 8. Dr Zlatko Hinšt o «Internacia Fervoja Terminologio en Esperanto» u La domo, Francuska
 9. «Slobodna Dalmacija»: O kvizu u Kostreni 28.5.2003.
 10. «Sobodna Dalmacija» o Zagrebačkoj metodi esperanta
 11. «Slobodna Dalmacija» 23.4.2004. Talijanski esperantisti u Splitu
 12.  «Slobodna Dalmacija» 22.9.2003. «Granda vojaĝo al Skandinavio»
 13. «Slobodna Dalmacija» 14.4.2003. o Zamenhofu
 14.  «Slobodna Dalmaciaj» - kongres hrvatskih esperantista 2.6.2003.
 15.  HTV – kultura Gavran na perzijskom
 16. Večernji list, 6.11.2003 Gavran na perzijskom
 17. Večernji list, 11.8. Ljudska prava i odgovornost
 18. Večernji list, 25.7. Članovi Hrvatskog saveza za esperanto na kongres
 19. Heroldo de Esperanto,19.9.2003. Nergaard ekspozicias en Zagrebo

20. Večernji list «Japanska terapija» 9.10.

 1. Monato, okt. 2003«Manĝu por sano, samiedano» o Esperantskoj kuharici Zlate Nanić
 2. Slijepa djeca dodiruju skulpture Jespera Neergaarda
 3. Večernji list, 16.9.2003. «Jesper Nergaard kleše u kamenu»
 4. Večernji list o Neergardu 10.9.2003.
 5. HTV Redakcija kulture 9.9.2003.
 6. 101 o Neergaardu 10.10.
 7. 15.9. Dobro jutro Hrvatska
 8. 11.9. Slobodna Dalmacija – kamen esperantista
 9. 10.9. Večernji list Izložba skulptura
 10. 1.9. Večernji list «Srednja Europa je moj dom»
 11. La domo-Take, 38 O doktorskoj disertaciji dr. Hinšta
 12. Jutarnji list 13.5. 2003. Usprkos cerebralnoj paralizi piše optimistične pjesme
 13. Esperanto Revuo Rotterdam, majo 2003 Recenzija Antologio de kroata milita liriko
 14. Filozofov kamen u muzeju Mimara, 9.9.2003.
 15. Kontakto pri Tibor Sekelj (Josip Pleadin) 2003:3
 16. Monato julio-aŭgusto David Rey Du gefratoj – tri medaloj
 17.  Večernji list 31.5. Ruski pijanist svirao za Stephanie
 18. Slobodna Dalmaciaj 2.6. Završio kongres hrvatskih esperantista
 19. Novi list 31.5.2003. Danas kongres hrvatskih esperantista
 20. Juatrnji list «Zagreb obilježava 95  godina esperanta»
 21. Večernji list, 25.5. Kongres hrvatskih esperantista
 22. Jutarnji lis 23.5. U Kostreni natjecanje u esperantu
 23. Gare di esperanto domani a Kostrena La Voce, 23.5.
 24. Glas IstreDržavno natjecanje u znanju esperanta 23.5.
 25. Večernji list – VRt Najuzornija seoska žena
 26.  Heroldo 25.3.2003. La propra domo, propra hejmo
 27. Kontakto Manĝu sane 2003
 28. Heroldo Kostrena  aprilo 2003
 29. Stephanie Strunjak: Most
 30. Novi list, 4.4.2003.Ne tako obično prijateljstvo
 31. Japanac pomaže Danijeli da prohoda Arena 47
 32. Profil Akadmeija Osakrovak iz OŠ Retkovec
 33.  Glas Istre 5.3.2003. Zagrebački udžbenik na rumunjskom
 34.  L' Esperanto Les femmes et l' esperanto fevrier 2003
 35. 54. Filatelaj kovertoj el Kroatio, esperanto, marto 2003
 36. Brazila akvarelo – Laste aperis, Esperanto, marto 2003
 37. Esperanto, januaro 2003 Ŝia imperiestra moŝto
 38. La revuo orienta: Japana princino Sayako en Kroatio
 39. La Kancerkliniko 1.2003 Legenda Spomenka … Tilla
 40. Esperanto februaro 2003 In memoriam Rene Matoušek
 41. In Citta Trieste febr 2003: Spomenka Štimec
 42. Večernji list: Univerzalni jezik koji omogućuje bolje sporazumijevanje 16.2.2003.
 43. Večernji list, 14.2.
 44. Šegrt Hlapić preveden u Teheranu

 

            U sklopu 2003. provođena je nastava u Zagrebu  u 11 tečaja te u Rijeci i Osijeku. Detaljna lista tečajeva, nastavnika i satnice objavljena je u Tempu 2/2003 te se ova stranica u prilogu smatra sastavnim dijelom izvještaja o radu Hrvatskog saveza za esperanto za 2003, dopunjena informacijom da je tečaj u Hrvatskom željezničarskom esperantskom društvu vodila Roža Brletić-Višnjić.

            Sekcija ILEI izabrala je novog predsjednika Mariju Jerković i novog tajnika Emila Hrvatina. Pri ovoj sekciji  započela je radom  i komisija za izbor udžbenika.  

O  web-stranicama Saveza brigu je vodio Ozren Ćuk.             Izvještaj sastavila Spomenka Štimec, tajnica