Pismeni ispit na kraju početnog tečaja esperanta.
Tečaj se održavao po Zagrebačkoj metodi.
Jedan primjer ispitnih pitanja, iz Osijeka, godine 2000:

NADOPUNI ODGOVARAJUĆIM RIJEČIMA ILI GRAMATIČKIM NASTAVCIMA:

 

1.         Li  estas  bon___   hom___.

2.         Ĉu vi  havas  unu  bon___  libr___?

3.         Ĉu  vi parol___  Esperant___ ? Jes,  mi parolas  ___ (lin, þin, øin).

4.         Mi havas unu frat____  kaj  du  fratin____.

5.         ____  vi  estas laboristo ?  Ne,  mi estas  lernant___.

6.         Vi  bon___  kuiras.   Vi  estas   bon___  kuiristo.

7.         Mi  lernis  Esperant___  antaŭ 2 jaro____.

8.         Antaŭ 10 jaro__ mi est___ juna. Nun mi ne est___ juna. Poste mi

                est___  maljuna.

9.         Kiel vi nom____as ?   Marko.   ____ estas via nomo? Ana.

10.       Ĉu vi estas forta?  Jes, ___ estas forta.

Ĉu Ana estas bela?  Jes, ____ estas bela.

Ĉu Ana kaj Marko estas junaj?  Jes, ____ estas junaj.

11.       Ivo estas granda. Marko estas ____ granda.  (---> Ljep{a).

Marko estas ____ granda ___ Ivo.

12.       La aŭto de sinjoro Rapid estas ___ _______ forta el ĉiuj.

13.       Ven___ !!!   Ven___  rapid___ !!!

14.       Don___   ____ mi la kaf_____ !!!

15.       Salut_____, amik___ !!!  Kiel vi f________?  Dan_____,  bon_____.

16.       Kio_____  horo estas?   La du____ kaj tridek.

17.       Manĝ___a  (jestiv),  Kuir____o (kuhinja), Leg___a (vrijedan čitanja)

18.       Bel___ (lijepa),  Bel___ (lijep),  Bel___o  (ljepotan)

Bel______o (ljepotica), ___bela (ružan),  bel___i (poljepšati se)

            Bel___i (poljepšati nekoga), bel___a (prelijep), bel___a (ljepuškast)

19.       Mi _____ vojaĝi, sed mi ne ______.  (Hoću putovati, ali ne mogu.)

20.       ___ vi estas? (Tko si ti?)  ___ estas en la ĉambro? (Što je u sobi?)

21.       _____ libro estas bona?  (Koja knjiga je dobra?)

22.       Vi legas _____ libron. (svoju knjigu)  Li legas _____ libron. (svoju)

24.       Mi vojaĝas al ________. Mi vojaĝas en _________.  (oba: u Madjarsku)

25.       Mi lernas ____ la vivo (za život). Mi legas ____ amo (o ljubavi).

Mi estas feliĉa ___ vi (zbog). Mi dormas ___ la prelego (za vrijeme).

26.       Mi veturas ___ trajno (s/sa), ___ mia amiko. (s/sa)

27.       ___ vi estas(tko)?  __ estas sur la tablo?({to)  ___ vi vidas? ({to?)

28.       Mi havas un___ bon___ kaj grand___ amik___.

29.       En ni___ dom___   _____ multe laboras.  (U našoj kući se puno radi.)

30.       Ŝi rigardas ____ en la spegulo.  (ona se gleda u ogledalu.)

31.       Mi vidas ___ vi ne laboras. Mi volas ____vi labor___.

32.       Marko havas mult___ amiko___. Li havas multe ___ amiko___.

33.       Ana vetur___ al Itali___, se ŝi hav___ mon___.  (bi putovala)

 

 

PREVEDI NA ESPERANTO:

 

34.       Prevedi:  ako ___ jer ___ i ___ ili ___ ali ___ da___ (ne: "jes")

 

35.       Učenik:            a) lernanto        b) lernisto         c) lernulo

Popraviti se:     a) plibonigi        b) pliboniøi        c) plibonebli

Dobrota:           a) bonaĵo          b) boneco         c) bonado

Vozilo:             a) veturado       b) veturaĵo        c) veturilo

Vrijedan čitanja a) legeca         b) leginda         c) legega

Član kluba        a) klubisto         b) klubulo         c) klubano

Trabunjati         a) paroloni        b) parolegi        c) parolaĉi

Psić                 a) hundeto        b) hundego       c) hundilo

Početi raditi      a) ellabori         b) forlabori       c) eklabori

Otići                a) reiri              b) foriri             c) maliri

Loš                  a) bona             b) mala             c) malbona

 

36.   Tko radi, taj ima.               ______ laboras,  ____ havas.

        Bolje išta, nego ništa.        Pli bone ____, ol ______.

        Kakvo djelo, takva plaća. ____ ago, ____ pago. 

        Uvijek ću te voljeti, nikada otići.   Mi ___ vin amos, ____ mi foriros.

        Netko mora raditi i taj posao.        ___ devas labori ankaŭ ___ laboron.

 

Hrvatstki savez za esperanto / Kroata Esperanto-Ligo:  www.esperanto.hr