50 godina Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu (2007)
50 jaroj de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb (2007)

VLASTITE STRANICE  SEK-a        PROPRAJ PAĜOJ DE  SEK


 Raporto pri la 50-jara jubileo  (esp)

 Invitilo     (esp)

Parolado de Vjekoslav Morankić, la unua prezidanto de SEK

"La plej bela tago de SEK" (artikolo de S.Štimec)

Fotoj
 

Proslava 50 godina SEK-a  (sa stranica SEK-a) (hrv)

Pozivnica  (hrv)

FOTOGRAFIJE       


 FOTOGRAFIJE   -   FOTOJ :
50 jaroj de SEK

Ni festis kvindekjariĝon de nia klubo.

La festo daŭris tri tagojn kaj preskaŭ 200 homoj, iamaj, nunaj kaj estontaj SEK-anoj, partoprenis ĝin.
La unuan tagon, 8an de decembro 2007 en Centar za kulturu Pešćenica, okazis teatraĵo de fama Drama grupo de SEK. Ili ludis teatraĵon de Vanja Radovanović Galaksia krozŝipo "Ludoviko" en epizodo: La muro de la mallumo. Ĉeestis ĉirkaŭ 50 spektantoj. Kiel nia prezidanto Dag diris, po unu homo por la unu jaro de la klubo. :)

La duan tagon, 9an de decembro 2007, sekvis ekskurso al montkabano "Hunjka" en Medvednica. Ĝin partoprenis 26 homoj. La vetero belegis kaj ni ĉiuj sufiĉe fortis por la montgrimpado kaj post 2 horoj kaj duono ni atingis nian celon. En la montkabano nin amuzigis Neven Mrzlečki per sia ludado kaj kantado.

La lasta tago, 10an de decembro 2007, estis plena de programo:

Dankon al ĉiuj kiu helpis pri la organizado de la festo, al ĉiuj kiu venis kaj ĝojis kune kun ni!


STUDENTA ESPERANTO - KLUBO

 invitas vin
al sia

5a
naskiĝtago

Naskiĝtaga festo daŭros tri tagojn...

UNUA TAGO: sabato, la 8a de decembro 2007.

Teatraĵo de Drama grupo de SEK:

Galaksia krozŝipo „Ludoviko“ en epizodo:
La muro de la mallumo

19:00, Centar za kulturu Pešćenica, Ivanićgradska 41a

 DUA TAGO: dimanĉo, la 9a de decembro 2007.

                     Ekskurso al montkabano "Hunjka" en Medvednica
           
10:00, ĉe la tunelo  (
vidu detalojn sekvontpaĝe)

TRIA TAGO: lundo, la 10a de decembro 2007.

Koncerto de esperanta muzikisto jOmO (Jean-Marc Leclercq)
19:00, scenejo en Trg bana Josipa Jelačića

Solena festo de 50a jubileo de Studenta Esperanta Klubo
(detala programo troviĝas sekvontpaĝe)

19:30, Europski dom, Jurišićeva 1/I

Ekspozicio: El historio de SEK
22:00, nuna klubejo, Kneza Mislava 11/IV 

Teatraĵo de Drama grupo de SEK:

Galaksia krozŝipo "Ludoviko" en epizodo: La muro de la mallumo
Teksto: Vanja Radovanović
Aktoras: Sanja Damjanić, Vladimir Dujnić, Vanja Radovanović,Tina Tišljar, Dag Treer
Teĥnikistino: Kaja Farszky

 

Ekskurso al Hunjka:

Pieda suprenirado daŭros ĉ. 3 horojn. Ni kolektiĝos ĉe la tunelo en Dolje,
kaj ekiros je la 10a horo. La celo estas montkabano "Hunjka".
Tiuj kiuj ne povas/ne volas montmigri, povas atingi la kabanon per aŭtoj.

En "Hunjka" okazos nur unu "oficiala" programero: Muzikaj memoraĵoj (Neven Mrzlečki), sed certe okazos ankaŭ babilado, eble aldona promeno aŭ sportaj aktivecoj... Manĝaĵon vi povas kunpreni aŭ aĉeti en montkabano.

Bonvolu anonci vian partoprenon al Tomislav Divjak ĝis merkredo (5.12.).
(poŝtelefono: 098/1390025, retadreso: tdivjak@gmail.com)

Solena festo de 50a jubileo de Studenta Esperanto-Klubo: 

Programo

Kun prezidantoj tra kvin jardekoj de SEK

Vjekoslav Morankić, Zlatko Tišljar, Ankica Jagnjić,
        Vanja Radovanović, Irina Barač

Filmo pri historio de SEK
    Krunoslav kaj Zlatko Tišljar

Esperanta muzikstelo
    Jean-Marc Leclercq – jOmO

Koktelo, naskiĝtaga torto kun ĉampano
 

Kontaktoj:

Studenta Esperanto-Klubo
Kneza Mislava 11/IV, Zagreb
01 461 7550, (Spomenka)

        dag.treer@gmail.com (Dag)
        kajulino@gmail.com (Kaja)
     http://www.sek.hr

Ni ĝojas pri via alveno


 STUDENTSKI  ESPERANTSKI KLUB
poziva Vas na svoj

5.
rođendan

Rođendanska proslava traje tri dana...

DAN PRVI: subota, 8. 12. 2007.

Kazališna predstava Dramske grupe SEK-a:

Galaktička krstarica „Ludoviko“ u epizodi:
Zid tame
19:00, Centar za kulturu Pešćenica, Ivanićgradska 41a

DAN DRUGI: nedjelja, 9. 12. 2007. 

Izlet na Medvednicu, planinarski dom "Hunjka"
10:00, kod tunela  (
detalji na sljedećoj stranici)

DAN TREĆI: ponedjeljak, 10. 12. 2007.

Koncert esperantske glazbene legende: jOmO
19:00, pozornica na Trgu bana Josipa Jelačića

Svečana proslava 50. obljetnice SEK-a
(detaljni program se nalazi na sljedećoj stranici)

19:30, Europski dom, Jurišićeva 1/I

                 Izložba: Iz SEK-ove povijesti
        22:00, prostorije kluba, Kneza Mislava 11/IV

 

Kazališna predstava dramske grupe SEK-a:

Galaktička krstarica „Ludoviko“ u epizodi: Zid tame

 

Tekst: Vanja Radovanović
Glume: Sanja Damjanić, Vladimir Dujnić, Vanja Radovanović, Tina Tišljar,
Dag TreerTehnika: Kaja Farszky

 

Izlet na Hunjku:

Uspon će trajati oko 3 sata. Okupljanje je kod tunela na Dolju, a polazak u
10 sati. Cilj izleta je planinarski dom "Hunjka".

Oni koji ne mogu/ne žele planinariti, mogu do pl. doma doći autima.

Na "Hunjki" ćemo imati samo jednu "službenu" točku programa: Glazbene uspomene (Neven Mrzlečki), ali svakako će biti priče, možda dodatna šetnja ili sportske aktivnosti... Hranu možete ponijeti sa sobom ili nabaviti u domu.

Molimo Vas da svoj dolazak najavite Tomislavu Divjaku do srijede (5.12.).
(mobitel: 098/1390025, e-mail: tdivjak@gmail.com)

 

Svečana proslava 50. obljetnice Studentskog esperantskog kluba: 

Program

S predsjednicima kroz pet desetljeća SEK-a

Vjekoslav Morankić, Zlatko Tišljar, Ankica Jagnjić,
        Vanja Radovanović, Irina Barač

Videozapis iz SEK-ove povijesti

Krunoslav i Zlatko Tišljar

Esperantska glazbena zvijezda

Jean-Marc Leclercq – jOmO

Domjenak, rođendanska torta uz pjenušac

Kontakti:

Studentski esperantski klub
Kneza Mislava 11/IV, Zagreb
01 461 7550, (Spomenka)

091 dag.treer@gmail.com (Dag)

       kajulino@gmail.com (Kaja)

       http://www.sek.hr

Veselimo se Vašem dolasku


Vjekoslav Morankić,   Lipa 40 E,   51000 RIJEKA

 

PAROLO EN CELEBRO DE 50a DATREVENO
DE FONDIĜO DE STUDENTA ESPERANTO KLUBO EN ZAGREB (1957-2007)

 
            Estimataj studentoj, estimataj gesamideanoj, estimataj gesinjoroj, estimataj gekamaradoj!

            Hodiaǔ ni celebras 50 jarojn de ekzisto de Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb (en sekvanta teksto SEK). En sociaj historiaj rilatoj 50 jaroj ne estas ege longa periodo. Sed en homa vivo tio estas preskaǔ plena vivo  de aktiva laboro. En Esperanto-movado tio estas iom pli ol duono de ekzisto de Esperanto. Sed en generacia vivo de studentoj aktivado de SEK kovras kvindek generacioj da studentoj. Ĉio atingita de SEK en mia mallonga referaĵo ne povas esti nek akcentita nek menciita. Mi tasko ĉi tie estas pritrakti nur unuajn kelkajn jarojn de nia ekzisto.

            De ekapero de la Internacia lingvo, studentoj ĉiam estis en la unuaj vicoj en batalo por disvastigo de Esperanto. Inter du mondmilitoj, kiam nia movado ankaǔ estis forta kaj socie matura ekestis nia unua studenta klubo en Zagreb. Ĝi estis fondita en 1929a jaro sub la nomo Studenta Esperanto-Klubo, sed poste aktivis sub nomo Akademia Esperanto-Klubo kiun gvidis Ivo Lapenna kaj Ivo Godek. De sia fondiĝo ĝis antaǔ la dua mondmilito, la klubo kreis sennombrajn esperantistojn inter studentoj kiuj poste transprenis gravan rolon en nia Esperanto-movado.

            La dua mondmilto estis terura por ĉiuj homoj, por ĉiuj sociaj tavoloj kaj ankaǔ por esperantistoj. Oni ne necesas akcenti fakton ke esperantistoj preskaǔ cent procente estis en vicoj de kontraǔfaŝistoj. Multaj partoprenis naciliberigan kaj kontraǔfaŝisman militon kaj donis sian vivon por libereco kaj nova pli justa sociordo.

            Post la dua mondmilito dum longa tempo ne estis organizita (refondita) nova Studenta Esperanto-klubo. Sed tio ne signifas, ke studentoj ne aktivis. Ili donis ankaǔ grandan kontribuon en nia postmilita esperanta movado. Sed organizaj formoj estis diversaj. Studentoj aktivadis en laǔleĝe fondita Kroatia Esperanto-Ligo (1945.j.) kaj ties filio Esperanto-Societo "Bude Borjan" (1946.j.).

Post la dua mondmilito en kvindekaj jaroj ja cirkostancoj estis maturaj por fondi apartan studentan klubon (apud jam konata "Bude Borjan"). Studenta Esperanto klubo estus fondinta jaron pli aǔ jaron poste. En Tiuj tempoj studentoj aktivis kadre de Esperanto Societo "Bude Borjan". Studentoj esperantistoj estis de diversaj fakultatoj kaj jam tiu fakto montris ke la tempo estis matura por fondiĝo de studenta klubo. Favora estis la fakto, ke dum kvindekaj jaroj Esperanto estis instruata ĉe Ekonomia fakultato en Zagreb kiel nedeviga fremda lingvo. Ĝi estis enskribita kiel elektita studobjekto en "Indeks" kaj studentoj ricevadis notojn por sukcesa ekzameniĝo en Esperanto. Ankaǔ mi estis unu el sukcesintoj kun noto 5 "bonega". Averaĝe 20 ĝis 30 studentoj elektadis la lingvon kiel studobjekton ĉiujare.  Tiamaj prelegantoj estis dr. Ivo Borovečki, kaj ek de 1956a jaro Fran Janjić. Danke al tiu fakto ĉe Ekonomia fakultato plinombriĝis adeptoj de nia lingvo. Unue ekaperis ideo ke studentoj esperantistoj fondu Studentan Esperanto-klubon ĉe Ekonomia fakultato. Sed poste venis proponoj ke kun studentoj el "Bude Borjan" oni fondu Studentan Esperanto-Klubon en kiu aktivos studentoj de ĉiuj fakultatoj de Zagreba Universitato. Kaj tiel okazis, Studenta Esperanto_Klubo fondiĝis en  la 1957a jaro.

             Paroli pri 50 jaroj de laboro de SEK estas vere malfacile. Kiel kondensi la laboron de 50 jaroj en iu parolado aǔ kurta referaĵo aǔ rememoraĵo. Tio ne estas ebla. Ĉiu generacio de studentoj, mi povus diri ĉiujare, donadis novajn ideojn, novajn laborojn, faris novajn paŝojn antaǔen, kaj atigadis pli altan kvaliton en sia laboro. Mencii ĉiujn aktivecojn mi ne kapablas. Verŝajne iuj neintence estus forlasitaj. Tial mi en tiu ĉi momento koncize akcentus nur la plej gravajn sukcesojn, kiujn atingis nia klubo kaj kio ebligis al ni rakonti pri tio ĉi tie dum la celebro de nia jubileo.

            Programo de laboro en la unua jaro post la fondiĝo estis modesta. Jen la teksto de la unua programo (en la kroata):

                                   PROGRAM RADA

            Studentski esperantski klub u Zagrebu ima za cilj da njeguje i širi međunarodni jezik esperanto među studentima zagrebačkog Sveučilišta, kao i ostalih visokih škola i akademija, da im ukazuje na nužnost i praktičnost upotrebe jedinstvenog međunarodnog jezika u međunarodnim odnosima, kao i na veliku kulturnu misiju, koju ima međunarodni jezik esperanto, a koju mu je priznala i međunarodna kulturna organizacija UNESCO, primajući Svjetsku esperantsku organizaciju za konsultativnog člana. Na taj način klub odgaja svoje članove u duhu potpunog priznavanja nacionalne i rasne ravnopravnosti, imajući u vidu, da je nacionalna netrpeljivost vrlo često potencirana upravo različitošću jezika.

            Djelujući u tom pravcu klub će nastojati kod organizacije Saveza studenata Jugoslavije i Narodne omladine, da u svojim kontaktima sa srodnim inozemnim organizacijama po mogućnosti upotrebljava esperanto. Da bi to ostvario klub će surađivati sa sličnim klubovima i organizacijama u inostranstvu i zemlji.

            Među samim studentima esperantistima – članovima kluba rad će se odvijati na slijedeći način:

1.      Studenti ekonomskog ili drugih fakulteta upisivat će fakultativni kolegij Esperanto na Ekonomskom fakultetu, ili će se upisivati u početničke tečajeve međunarodnog jezika esperanta, koje organizira Društvo esperantista "Bude Borjan";

2.      Jednom mjesečno organizirat će se konverzacioni tečaj za studente članove, koji su već završili početnički tečaj;

3.      Klub će se sastajati svake srijede i na tim sastancima govorit će se na esperantu i o esperantu, proučavat će se esperantska literatura, raspravljat će se o međunarodnoj suradnji i njenoj nužnosti, studenti će govoriti o popularnim i interesantnim temama iz njihovih stručnih područja. Članovi ostalih zagrebačkih društava i Saveza esperantista Hrvatske govorit će o historiji esperantskog pokreta u našoj zemlji i u svijetu;

4.      Organizirat će se povremeni izleti u bližu okolicu, da bi se upoznale prirodne ljepote i historijske znamenitosti naše zemlje i da bi se u prijateljskoj atmosferi prakticiralo i usavršavalo poznavanje međunarodnog jezika esperanta.

 

Sekretario:                                                                              Prezidanto:

(Ivo Osibov)                                                                           (Vjekoslav Morankić)

(Slijede potpisi)

 

            Dum la unuaj jaroj post fondiĝo de nia klubo sukcesoj ankaǔ estis modestaj, sed tamen en tiamaj cirkostancoj  ekaperis kernoj de multaj aliaj aktivecoj. Novaj aktivecoj kiel: instruado de la lingvo por komencantoj kaj progresintoj, naciaj kaj internaciaj renkontiĝoj, ekaperis drama sekcio (sincere dirite, ĝi ankaǔ aktivis kadre de la societo "Bude Borjan" antaǔ ol estis refondita kadre de SEK), prelegoj ekzistis jam de komenco en modestaj formoj. Paŝo post paŝo, jaro post jaro, nia klubo estiĝadis pli forta, laboro pli kvalita, agoj pli signifaj kaj en multaj aktivecoj la kvalito de laboro superis la naciajn limojn kaj estis atingitaj grandaj sukcesoj ankaǔ sur internacia skalo.

            Rigardante en nian pasintecon oni povas konstati ke ĉiu generacio da studentoj alfrontis al similaj organizaj problemoj ekzemple kiel organizi internan kluban vivon, kiel kaj kiom da kursoj organizi, ĉu por komencantoj ĉu por progresuloj, ĉu organizi prelegojn, fari enlandajn kaj internaciajn kontaktojn, ebligi laboron de diversaj sekcioj, kaj embarasi sin mem pri ĉiamaj problemoj de financado.
 
            Trapasis multaj jaroj, ŝangiĝis multaj prezidantoj, sekretarioj, komitatanoj, aktivuloj en sekcioj. Ekestis kaj malaperis diversaj sekcioj, grupoj, okaziĝis sennombraj kurosj, renkontiĝoj, kunvenoj. Por informi pri la plej gravaj okazaĵoj kaj sukcesoj de la klubo devus paroli generacioj post mi, aǔ eble iu kiu povus serioze esplori nian pasintecon.

            Mi povus nur en mia mallonga teksto peiskribi nur kelkajn obsevorvaĵojn ĝenerale pri aktivado de la klubo laǔ miaj rememoroj.

            La klubo fondiĝis en 1957a jaro. ĝi estas fondita en kadro de Studenta Unuiĝo de Zagreba Universitato kaj Kroatia Esperanto-Ligo kaj tielmaniere la klubo de komenco sian laboron kunordigis kun celoj de La Studenta Unuiĝo kaj Savez narodne omladine Hrvatske.
 

En komenca jaro oni organizis regulajn kunvenojn, amuzvesperojn kaj prelegojn. Estis faritaj unuaj kontaktoj kun studentoj el Beograd, Kopenhago kaj Studenta Tutmonda Esperantista Ligo (STELO). Oni faris unuajn paŝojn en drama sekcio. Estis preparata prezentaĵo (dramo) "la Mondo ne havas Atendejon" de Mauritz Dekker. (verko okupiĝas pri temo kiu rilatas al danĝero pri uzo de nuklea energio). Interalie nia membro kaj sekretario Ivo Osibov tradukis la verkon el Esperanto en la kroatan. Sed ĝi nek estis preparita de nia drama sekcio nek estis prezentita en kroataj teatroj.
 

En sekva 1958a jaro estis organizitaj kursoj por komencantoj kaj por progresintoj. Regule okazadis klubaj kunvenoj kaj enlandaj kaj eksterlandaj renkontiĝoj. Drama sekcio laboris intense. Estis preparitaj: prezentaĵo "Internacia kiso" en kiu ludis Božena Žinko (poste Čačković), Vjekoslav Morankić, Zora Han (poste Žic) kaj Dragan Barac. Oni preparis ankaǔ korusan recitaĵon de "Kavo" de Ivan Goran Kovačić per muzika akompano de gitaro.

Dum 2. Jugoslavia Festivalo de Esperanta Kulturo okazinta somere 1959an jaron en Rijeka kaj Opatija partoprenis en programo per tiuj du cititaj prezentaĵojn. La sukceso estis granda.

En 1959a jaro gvidadon de drama sekcio transprenis nia elstara kroata aktoro Mladen Šerment kaj de tiam komenciĝis oraj tempoj de onidiru amatora teatro de Studenta Esperanto-Klubo Zagreb. Oni pritaksas ke dum 14 internaciaj prezentaĵoj estis pli ol 3000 spektantoj el pli ol 50 landoj. Drama sekcio gastis eksterlande en Passau (Germanio), Vraca (Bulgario), Amsterdam (Nederlando, Pecs (Hungario), Innsbruck.
 

            Per drama grupo de SEK gvidate de Mladen Šerment komenciĝis gloraj jaroj de la klubo.

            Klare ke en la klubo estis organizitaj sennombraj kursoj. Ĉiujare ekaperadis novajn aktivulojn. Aktivado estadis ĉiujare pli intensa kaj pli grava. El tiuj cirkonstancoj ekaperis ideo profesiigi parton de esperanta aktivado (ĉu por Esperanto aǔ per Esperanto). Dank' al Zlatko Tišljar kaj kelkaj entuziasmuloj dum sepdekaj jaroj naskiĝis profesia teamo en la entrepreno IKS Internacia Kultura Servo, pri kies fruktodona laboro ni multon scias.  Kaj tiel pasis la unuaj dek jaroj de nia ekzisto.


La plej bela tago en la vivo de Studenta Esperanto-Klubo

(Spomenka Štimec)

 

Tri tagojn Studenta Esperanto-Klubo en Zagrebo festis sian 50-jaran jubileon. La asocion fondis studentoj-esperantistoj en 1957 kaj de tiam tra ĝi miloj da studentoj kleriĝis pri Esperanto. Pluraj membroj de SEK laboris uzante la lingvon ĉefe kiel kulturan ilon. Tiel SEK kreis Pupteatran Internacian Festivalon en 1968 kaj entreprenon Internacia Kultura Servo en 1972, du gravaj kulturaj referencoj de kulturo en Zagrebo kiuj ĝis hodiaŭ vivas. En 2001 sine de SEK naskiĝis plia zagreba kultura aranĝo Urba Festivalo. El SEK elvenis membroj kiuj grave kontribuis al I internacia Esperanta vivo ĝenerale: Krešo Barković dum jardekoj laboris en Parizo por Sennacieca Asocio Tutmonda, Nikola Rašić estis dum pluraj jaroj oficisto en Universala Esperanto-Asocio, Vesna Stanišić signife kontribuis al Hamburga Esperanta vivo, Zdravka Metz al la Montreala, Vida Jerman en SEK ekkonis Esperantan teatron, Spomenka Štimec post metijaroj en SEK fariĝis Esperantlingva verkisto...

La membroj de SEK kreis dufoje IJK-on: en Zagrebo 1988 kaj Rijeka 1998, kaj en 2001 UK-on en Zagrebo.

La kvindekjara jubileo komenciĝis per Gazetara Servo de SEK la 8-an de decembro el kio rezultis kelkaj gazetartikoloj, radio kaj TV-elsendo. La aktuala teatraĵo de SEK pri Krozŝipo Ludoviko, prezentita la 9-an de decembro allogis 70 spektantojn kaj desegnis al ni la bonan mondon de estonteco, "en kiu eĉ memzorgantoj estos sataj". Aŭtoris ĝin la verva teamo sub reĝisorado de Vanja Radovanović.

SEK ekde la fondiĝo rilatis al ekskursoj, tial la dua festotago dimanĉon gvidis al la zagreba montpinto Sljeme al kiu Nikolao Hohlov dediĉis sian belan poemon "Sur Sljeme". Tie, en montara domo okazis Esperanta koncerto de zagreba operkantisto Neven Mrzlečki. La festo kulminis per la triataga programo la 10-an de decembro: kantisto Jomo gastis en matena programo de HRT kaj invitis zagrebanojn al la ĉefa placo, kie li vespere kantis plurlingve kaj brile informis pri Esperanto. Grandformata ekrano disportis lian muzikon tra la tuta placo.

En Eŭropa domo post la ĉefplaca koncerto kolektiĝis pli ol cent iamaj membroj por ĝui kunestadon, aŭdi prezentojn pri la vivo de la klubo tra kvin jardekoj kaj spekti la DVD-filmon pri la historio de SEK, kreitan de profesia kameraisto Kruno Tišljar. Kvin plej signifaj prezidintoj de SEK Vjekoslav Morankić, Zlatko Tišljar, Ivan Špoljarec, Ankica Jagnjić kaj Vanja Radovanović prezentis sian jardekon en la klubo.

La knabinoj de la nuna generacio de klubanoj vestis sin en la stilo de la kvindekaj jaroj, omaĝe al la jaro 1957, la jaro kiam SEK akiris juran personecon, registriĝis kaj ekvivis sendepende de la societo de plenkreskuloj. Por omaĝi, la knaboj surmetis solenajn virkostumojn kaj papiliajn kravatojn. (Neniu iam ajn vidis tiujn sportulojn tiel solenetosaj.)

Ekspozicio pri la historio de SEK estis prizorgita de Mea Bombardelli.

Je la noktomezo estis proklamite, ke la novan monan premion Kalendulo por 2007 (500 eŭrojn) gajnis SEK.

La gaja etoso kaj amikeco de ĉiuj generacioj de iamaj SEK-anoj kreis la plej belan Zamenhof-feston en la historio de SEK. Tina Tišljar kaj Dag Treer estis ĉarmaj gvidantoj, de la programo, Kaja Farszky kompetente helpis al Jomo sursceneje kaj dum TV-elsendoj. Ĉiuj eksprezidantoj surscenejiĝis por grupa memorfoto.

La kulturan eventon ebligis Urba oficejo pri kleriĝo, kulturo kaj sporto, ja SEK estas parto de la kroata publika vivo. Zagrebo la 10-an de decembro 2007 estis kultura ĉefurbo de Esperantujo en kiu Esperanto vivis plenpulme, riĉe kaj imitinde.50 godina SEK-a 
(sa stranica SEK-a)

Proslavili smo pedeseti rođendan našeg kluba.

Proslava je trajala tri dana, sudjelovalo je gotovo 200 ljudi, nekadašnjih, sadašnjih te budućih članova kluba.
Proslava je započela 8. 12. 2007. u Centru za kulturu Peščenica, predstavom Dramske grupe: "Galaksia krozŝipo 'Ludoviko' en epizodo: 'La muro de la mallumo'". Došlo je pedesetak gledatelja. Kako je naš predsjednik rekao, za svaku godinu SEK-a po jedan čovjek. :)

Sljedeći dan, 9. 12. 2007., bio je u znaku izleta, planinarenja do Hunjke. Okupilo se 26 ljudi, a u planinarskom domu nas je zabavljao Neven Mrzlečki pjesmama iz prošlosti SEK-a.

Zadnji dan, 10. 12. 2007., bio je pun događaja.

Hvala svima koji su nam pomogli pri ostvarenju ove proslave te svima koji su došli veseliti se zajedno s nama!


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO