100 godina esperanta u Rijeci (2007)
100 jaroj da Esperanto en Rijeka

 Dana 28. rujna 1907. godine osnovana je u Rijeci "Adriatika Ligo Esperantista" (Jadranski esperantski savez), prva esperantska  udruga u Hrvatskoj. Prije toga postojao je u Hrvatskoj samo mali broj pojedinaca koji su se bavili esperantom, od koji su prvi iz 1889, tzv. "Osječka petorka" (5 djevojaka iz Osijeka). Godinu dana nakon ove riječke udruge (1908.) osnova je prva nacionalna hrvatska esperantska udruga, "Društvo hrvatskih esperantista" (Unuiĝo de kroataj esperantistoj) u Zagrebu, preteča današnjeg Hrvatskog saveza za esperanto. U svakom slučaju, riječka "Adriatika ligo esperantista" ima značenje početka organiziranog esperantskog pokreta u Hrvatskoj, makar i nije bila nacionalnog karaktera.

 La 28an de septembro 1907 fondiĝis en Rijeka "Adriatika Ligo Esperantista", la unua esperanta organizo en Kroatio. Antaŭ tio estis en Kroatio nur kelkaj unuopuloj kiuj okupiĝis pri Esperanto. La unuaj estis membroj de t.n. "Osijeka Kvinopo" (5 junulinoj el la urbo Osijek, el 1889). Unu jaron post tiu ĉi rijeka Ligo (en 1908) fondiĝis la unua nacia kroata esperanta ligo, "Unuiĝo de kroataj esperantistoj" ("Društvo hrvatskih esperantista") en Zagreb. Heredanto de tiu nacia Unuiĝo estas hodiaŭa Kroata Esperanto-Ligo. Do, la rijeka ligo nomata "Adriatika ligo esperantista" estas grava, ĉar per ĝi komenciĝis organizita esperanta movado en Kroatio, eĉ se ĝi ne havis kroatan nacian signifon.

 

 Tekst o proslavi 100-godišnjice (Boris di Costanzo)       (na hrvatskom)

 Raporto pri 100-jara jubileo de Esperanto en Rijeka (Boris di Costanzo)    (esperante)

Spomen-ploča na riječkom Korzu povodom 100 godina prvog esperantskog kluba u Hrvatskoj
Memortabulo el 2007 pri cent jaroj de la unua esperanta klubo en Kroatio (Rijeka)

 

Autobus s esperantistima od Zg prema Ri        Aŭtobuso kun esp-istoj inter Zagreb kaj Rijeka
Spomen-ploča (ispred nje 3 podpredsjednika KEL-a)        La memortabulo (kun 3 vicprezidantoj de KEL)                
   Predstavljanje prigodne poštanske koverte       Prezentado de jubilaej filatelaĵoj                         
  Dio izložbe esp.knjiga u Gradskoj knjižnici       Parto de libroekspozicio en la urba biblioteko        
   Grupa esperantista u razgledavanju Rijeke     
Grupo da esperantistoj en urborigardado              
   Gradonačelnik Rijeke g. Obersnel pozdravni govor    
La urbestro de Rijeka s-ro Obersnel dum salutparolado    
 
   Boris di Costanzo, predsjednik Esp. društva "Rijeka"       Boris di Costanzo, prezidanto de Esperanto-Societo "Rijeka"  
 Ženski pjevački zbor "Matulji"
    
Virina koruso "Matulji"                  
Voditeljica kulturnog programa, glumica Vida Jerman     Gvidanto de la kultura programo, aktorino Vida Jerman     
Operni pjevač  i esperantist Neven Mrzlečki     Opera kantisto kaj esp-isto Neven Mrzlečki        
Poljski esperantist i kantautor Jerzy (Georgo) Handzlik     Pola esperantisto kaj kantisto Georgo Handzlik                  
 
Svečana torta     Solena kuko        

       


sve o esperantu u Rijeci --  ĉio pri Esperanto en Rijeka
 


Čelo povorke od stotinjak ljudi koja povodom 100-godišnjice esperanta u Rijeci prolazi Korzom
Ĉ. cent gastoj en la festo pri 100 jaroj de Esperanto en Rijeka iras laŭ la ĉefa strato de Rijeka


Rijeka, 31. prosinca 2007.

 KONAČNI IZVJEŠTAJ O OBILJEŽAVANJU 100. OBLJETNICE
OD OSNIVANJA "ADRIATIKA LIGO ESPERANTISTA" ,
PRVE ESPERANTSKE UDRUGE NA RIJECI I U HRVATSKOJ


 
UVODNE NAPOMENE

 Osnivanjem 28. rujna 1907 godine "Adriatika Ligo Esperantista" prve esperantske  udruge u Rijeci, a ujedno prve i u Hrvatskoj, započelo je organizirano djelovanje esperantista u Hrvatskoj. Od tada pa do danas esperantski pokret u Rijeci društveno je organiziran, a postigao je značajne uspjehe u radu tijekom ovih 100 godina. Danas Esperanto društvo Rijeka, djelujući na prostoru Primorsko-goranske županije, broji 60 članova i djeluje programski na organiziranom učenju esperanta za građane, a posebno za mladež, održava predavanja tjedno na esperantu, kako bi se održala visoka razina znanja esperanta. Redovito, već šestu godinu za redom, organiziramo s našom krovnom udrugom Hrvatskim savezom za esperanto natjecanje za učenike hrvatskih škola i gostiju iz inozemstva. Ova natjecanja poznata su i pod nazivom "Pokalo Kostrena" jer se natjecanje održava u Kostreni i Rijeci. Program je poznat pod nazivom Hrvatsko natjecanje u znanju esperanta za učenike osnovnih i srednjih škola. Članovi društva redovito sudjeluju u radu Svjetskih kongresa esperantista,  koji se održavaju svake godine, europskih kongresa esperantista i drugih regionalnih ili stručnih susreta, gdje promiču našu županiju i grad Rijeku. Mladi sudjeluju na međunarodnim omladinskim kongresima. Surađujemo i na drugim projektima koje vodi naša krovna zemaljska udruga Hrvatski savez za esperanto.

Esperanto društvo Rijeka obilježavalo je 100. obljetnicu tijekom cijele 2007. godine raznim aktivnostima, ali je središnja proslava održana 17. studenog 2007. godine.

Pripreme za obilježavanje ove obljetnice počele su u našem društvu još  2004. godine. Planirani su mnogi projekti od kojih ovaj izvještaj obuhvaća one koji su ostvareni i one koji će još ostvariti tijekom 2008. godine. Neki od neostvarenih projekata bila su namjera da se tiska Monografija Grda Rijeke ili Primorsko-goranske županije ili da se izda hrvatska poštanska marka povodom obljetnice i drugo.  Započet projekt, ali nedovršen tijekom 2007. godine, jest imenovanje jedne od ulica u gradu Rijeci imenom "Ulica esperanta". Nadamo se da će taj dio programa biti ostvaren u 2008. godini.

 

SREDIŠNJA PROSLAVA

            Svečana proslava 100. obljetnice započela je ujutro u 10 sati 17. rujna 2007. godine okupljanjem esperantista i građana na gradskom parkiralištu Delta. Na početku se okupilo 50 prisutnih, među kojima i gosti iz inozemstva. Nakon osvježenja toplim pićem skupina se uputila u središte grada. Na čelu je bio muzičar koji je svirao na starom glazbenom instrumentu gurdo (vergl). Na čelu kolone bijaše transparent s natpisom ESPERANTO.

 

ODAVANJE POČASTI PALIM BRANITELJIMA

    Skupina se najprije zaustavila pred spomenikom palim braniteljima za nezavisnost Domovine i odala  im počast minutom šutnje i usklikom "Slava im".

 

OKUPLJANJE KOD FONTANE

Drugo zaustavljanje bilo je pokraj fontane koju je grad Kawasaki iz Japana poklonio Rijeci kao grad prijatelj Rijeke. Napomena: esperantisti Rijeke održavaju veze s esperantistima Kawasakija.

U međuvremenu se proslavi pridružilo oko 50 sudionika iz Zagreba, Varaždina, Osijeka, Bjelovara i drugih mjesta, budući da je njihov autobus iz Zagreba kasnio zbog nevremena u Gorskom kotaru oko 30 minuta.

 

OTKRIVANJE SPOMEN-PLOČE NA ZGRADI KORZO 18

     Otkrivanje je počelo u 11 sati pred zgradom Korzo 18, gdje je od svog osnutka (28.rujna 1907.g) bilo sjedište "Adriatika Ligo Esperantista" prve esperantske udruge na Rijeci i u Hrvatskoj. Da bi se trajno sjećalo na taj dan, Esperanto društvo Rijeka uz svesrdnu pomoć Grada Rijeke i ostalih institucija kao Konzervatorskog zavoda, te volje stanara, odnosno vlasnika zgrade, postavilo je spomen-ploču o tom značajnom događaju. Spomen-ploču je otkrio predsjednik Esperantskog društva "Rijeka" Boris Di Costanzo. Uz svečani govor pročitana su i imena 37 ondašnjih članova udruge.

Tekst spomen-ploče na hrvatskom i esperantu glasi:

U OVOJ SE ZGRADI NALAZILO SJEDIŠTE
ADRIATIKA LIGO ESPERANTISTA -
PRVE ESPERANTSKE UDRUGE U RIJECI I HRVATSKOJ
OD NJEZINA OSNUTKA 28. RUJNA 1907.

Na esperantu:

EN TIU ĈI DOMO ESTIS SIDEJO DE
ADRIATIKA LIGO ESPERANTISTA
LA UNUA ESPERANTISTA ORGANIZO EN RIJEKA KAJ KROATIO
EKDE TIES FONDIĜO LA 28an DE SEPTEMBRO 1907

Esperanto društvo Rijeka, u povodu 100. obljetnice
Esperanto Societo Rijeka, okaze de la 100a jubileo

 

IZLOŽBA ESPERANTSKIH KNJIGA I ČASOPISA U NARODNOJ ČITAONICI (KORZO 24)

            U Narodnoj čitaonici Gradska knjižnica Rijeka u suradnji s Esperanto društvom Rijeka upriličila je izložbu knjiga na esperantu pod nazivom ESPERANTSKA LITERATURA. Bijaše izloženo 69 knjiga iz područja: prijevodi hrvatske književnosti na esperanto, originalna književnost na esperantu hrvatskih autora, prijevodi hrvatske književnosti s esperanta na druge jezike, dječja književnost na esperantu u Hrvatskoj, te publicistika, rječnici i priručnici. Također su bili izloženi esperantski časopisi i na kraju prijevodi s drugih jezika na esperanto pod nazivom "Esperanto kao most među narodima".

            Izložba Esperantske literature bila je otvorena od 12. do 30. studenog 2007.g. Izložba je postavljena u okviru Mjeseca hrvatske knjige, kao i u okviru obilježavanje 100. obljetnice esperanta na Rijeci

            Razgledavanje izložbe odvijalo se od 12 do 13 sati.

 

PREDAVANJA POVODOM ODRŽAVANJE IZLOŽBE ESPERANTSKA LITERATURA

            Povodom izložbe održana su dva predavanja u Narodnoj čitaonici. Profesorica Spomenka Štimec iz Zagreba, hrvatska spisateljica koja izvorno piše na esperantu i čija su djela prevedena na mnoge jezike, predavala je 13. studenog o temi: "Hrvatska književnost prevedena putem esperanta na druge jezike i originalna književnost na esperantu u Hrvatskoj". Drugo predavanje održao je 23. studenog Vjekoslav Morankić iz Rijeke na temu: "Esperantski pokret u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji od svojih početaka do danas".

 

PRIGODNA FILATELISTIČKA KOVERTA SA ŽIGOM PRVOG DANA 

            U 12 sati Filatelističko društvo "Rijeka" i Esperantsko društvo "Rijeka" održali su u Narodnoj čitaonici predstavljanje Prigodne poštanske filatelističke kuverte sa žigom prvog dana 17. studenog 2007.g,  koju je povodom 100. obljetnice izdalo Filatelističko društvo uz suradnju esperantskog društva. Koverta je izdana u 100 primjeraka s esperantskom markom od 1,20 kuna dok je 400 primjeraka izdano sa markom Rijeke u apoenu od 3,50 kuna. Na koverti je među inim dat otisak imena 37 prvih članova "Adriatika Ligo Esperantista" iz 1907. godine.

 

POSJETA DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA ESPERANTSKOG DRUŠTVA "RIJEKA" 

            Od 13 do 14 sati upriličen je boravak u društvenim prostorijama Esperanto društva Rijeka, Blaža Polića 2. Sudionici  proslave, posebno oni izvan Rijeke i inozemstva upoznali su se s radom društva u Rijeci.

 

RAZGLEDAVANJE GRADA RIJEKE

            Od 15 do 17 sati upriličeno je razgledavanje grada Rijeke. Vodiči kroz grad bili su Emil Hrvatin i Vjekoslav Morankić.

 

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 100. OBLJETNICE
 

             Svečani program počeo je u 18 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Strosmayerova 1. Program je započeo hrvatskom himnom. Vodila ga je vodila Vida Jerman iz Zagreba, poznata hrvatska glumica i esperantistica.

            Svečanosti je prisustvovao gradonačelnik Grada Rijeke gospodin mg.sc Vojko Obersnel. Sa svojim prisustvom i lijepim pozdravnim govorom uveličao je ovu proslavu. Gradonačelnik je Esperantskom društvu "Rijeka" povodom 100. obljetnice uručio dar, i to Grb Grada Rijeka izrađen u kamenu. Za nas je to veliko priznanje i čast, a grb Grada Rijeke ukrašavat će prostorije društva i uvijek nas podsjećati na ukazano povjerenje.

            Pročitane su ili izrečene mnoge čestitke iz zemlje i inozemstva: Malgorzata Handzlik, članica Europskog parlamenta iz Poljske. Prof Probal Dašgupta iz Kalkute, Indija predsjednik Svjetskog esperantskog saveza (Universala Esperanto-Asocio), Claude Nourmont član predsjedništva Svjetskog esperantskog saveza zadužen za kulturu. Iz Danske čestitke je poslala Ileana Schroeder (porijeklom iz Marinića, koja je učila esperanto u Rijeci 50tih godina) sadašnja predsjednica Danskog esperantskog saveza, te Ermini Rodari tajnik Esperantskog saveza Milana. U ime Hrvatskog saveza za esperanto skup je pozdravio potpredsjednik Radenko Milošević. U ime Tršćanske esperantske asocijacije, čiji je velik broj članova prisustvovao proslavi, skup je pozdravila Elda Doerfler. Elda Doerfler kao i Tršćanin Elio Nocent po rođenju Riječanin uručili su plakete našem društvu. Gospodin Mićo Vrhovac  iz Banja Luke čestitao je na jubileju i darovao našem društvu knjigu Antologiju srpske poezije na esperantu. Pozdravi su stigli iz njemačkog grada Aalena, koje je poslala Inge Simon, iz Poljske od Danute Kovalski i Krystine Stender. Iz Esperantskog društva iz grada Kawasaki  čestitke je elektroničkom poštom poslao Kitagawa Hisasi. Član predsjedništva Svjetskog esperantskog saveza zadužen za regionalnu djelatnost Hori Jasuo poslao je tople čestitke za 100. jubilej.

            Jubilej su čestitali i predstavnici esperantskih udruga iz Hrvatske i to:

Davor Klobučar, predsjednik Esperantskog društva "Liberiga Stelo" iz Osijeka,
Mila Bečka, tajnica Esperantskog društva "Svijet mira" iz Velike Gorice,
Dag Treer, predsjednik Sudentskog esperantskog kluba iz Zagreba,
Davor Grgat, predsjednik Esperantskog društva Split iz Splita,
Anto Mlinar, predsjednik Esperantskog društva "Bude Borjan" iz Zagreba,
Sanja Damjanić,  Hrvatska esperantska mladež, Zagreb,
Antun Kovač, predsjednik Udruženja slijepih esperantista Hrvatske,
Dr. Zlatko Hinšt, potpredsjednik Hrvatskog željezničarskog esperantskog društva, Zagreb,
Prof Marija Jerković, predsjednica Udruge predavača esperanta, Zagreb

 

            Izlaganje o povijesti esperantskog pokreta u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji održao je Boris Di Costanzo, predsjednik Esperanto društva Rijeka. Govor je u skraćenoj verziji simultano prevodila prof. Spomenka Štimec. Koncizno je iznijeta povijest esperantskog pokreta od 1907. godine do danas.

            U glazbeno-zabavnom  programu učestvovali su:

Ženski pjevački zbor "Učka" iz Matulja, koji je izveo hrvatsku himnu, na kraju programa esperantsku himnu, te sredinom programa dvije pjesme na esperantu;

Jerzy Handzlik, šansonjer iz Poljske održao je 10-minutni program esperantskih pjesama kojih je većim dijelom on autor.

Neven Mrzlečki, operni pjevač iz Zagreba, također je tijekom 10-minutnog programa svirajući gitaru otpjevao niz pjesama na esperantu.

Vida Jerman, hrvatska glumica, odlično je vodila program, ali je ona nastupila i s recitatorskim programom, recitirajući najznačajnije stihove hrvatske poezije na esperantu. Njezin pjevački dio programa "brazilski akvarel" bio je također oduševljeno prihvaćen. Njezino uspješno vođenje programa bilo je nagrađeno burnim pljeskom.

            Glazbeno-zabavni program trajao je oko jedan sat.

            Na kraju predsjednik Esperantskog društva "Rijeka" Boris Di Costanzo zahvalio se u prvom redu pokroviteljima proslave 100. obljetnice, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci.

            Predsjednik se zahvalio i donatorima a to su: "Dina petrokenija" Omišalj, "Jadran Hoteli" Rijeka, "Promet milenijum" Rijeka, "Rivijera dekor" Matulji, "Zanatservis" Opatija,  "Turistička zajednica Grada Rijeke" Rijeka.

            Zahvaljeno je i "Novom listu" i Hrvatskom radiju postaji Rijeka na svesrdnoj podršci proslavi i praćenju, kako u novinama, tako i na radiju. 

DOMJENAK

             Nakon glazbeno zabavnog programa održan je domjenak s primjerenom zakuskom i pićem, dok je također razrezana i ogromna torta s natpisom 100. obljetnice

            Završnoj proslavi bilo je prisutno više od 150 sudionika.

 

TURISTIČKI PROSPEKT RIJEKE NA ESPERANTU

            Turistička zajednica Grada Rijeke izdala je luksuzni turistički prospekt i na esperantu. (ovaj je prospekt objavljen ili će se objaviti i na drugim jezicima značajnim za turističku ponudu Rijeke). Izdanje ovog prospekta značajan je doprinos obilježavanje ove 100. obljetnice.         

ZAKLJUČNO

             Svi sudionici programa dobili su platnenu vrećicu s natpisom imena Esperantskog društva "Rijeka" i njegovim amblemom s darovima u kojima se posebno ističe Turistički prospekt Rijeke na esperantu, te mala "bokaleta" s natpisom "Nazdravite s nama" a na esperantu "tostu kun ni".

            "Novi list" i "La Voce del Popolo" obilno su i pravodobno izvještavali o obilježavanju 100. obljetnice. Hrvatski radio dao je intervju s predsjednikom Esperantskog društva "Rijeka" Borisom Di Costanzom i s Vidom Jerman, hrvatskom glumicom i članicom Upravnog vijeća Hrvatskog saveza za esperanto. Gradska TV-postaja "Kanal R" dala je informaciju o svečanosti u Hrvatskom kulturnome domu, a također i intervju s predsjednikom društva Borisom Di Costanzom.

            Proslava 100. obljetnice praćena je i na elektroničkoj mreži na raznim stranicama (portalima) te esperantskim informacionim listama (sendolistoj).  Mnogi su riječkim esperantistima izrekli pohvale na dobro organiziranoj proslavi 100. obljetnice.

Na kraju se posebno zahvaljujemo Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci što su prihvatili i bili pokrovitelji ove značajne proslave i što su i financijski poduprli obilježavanje 100. obljetnice. Također se zahvaljujemo i donatorima i svima ostalima koji su pomogli u ostvarenju ovog poduhvata.                                         

                                                                                              Predsjednik
                                                                                              Boris Di Costanzo


 

Solena celebro de la 100a Jubileo
de fondiĝo de la Unua Esperanto organizaĵo en Rijeka kaj Kroatio
okazinta la 17an de Novembro 2007 en Rijeka-Kroatio                                                       
Raporto

                                                            

 

           La Solenaĵo de 100a Jubileo komenciĝis la 17an de Novembro 2007 je la 10a horo sur urba aǔtoparkejo Delta. Kolektiĝis 50 gastoj enlandaj kaj eksterlandaj. Post la matena refreŝiĝo kaj varmiĝo per iom da trinkaĵo kaj kafo la grupo ekmarŝis al la urbomezo. La grupon gvidis muzikisto muzikanta per malnova muzikilo nomata gurdo. Frunte de la marŝantoj ni portis banderolon kun subskribo ESPERANTO.

           La unua halto estis ĉe monumento al falintaj batalantoj por sendependo de nia Patrolando. Ĉi tie oni per unuminuta silento esprimis gloron al ili.

           La dua haltejo estis apude de fontano de la urbo Kawasaki el Japanujo, donacita okaze de ĝemeliĝo inter urboj Kawasaki kaj Rijeka antaǔ 30 jaroj kaj kies inaǔgurantoj estis ankaǔ rijekaj esperantistoj. Last jare ni ankaǔ kunlaboras kun esperantistoj el Kawasaki.

           Intertempe al la jam ekzistanta grupo aliĝis ankaǔ kvindeko da esperantistoj el Zagrebo veturintaj per aǔtobuso kaj malfruiĝintaj pro neĝado en la regiono Gorski kotar.

           Je la 11a horo ni atingis urbocentron sur la ĉefa urba strato kaj promenejo Korzo. Sur ĝi, en la domo ĉe la adreso Korzo 18, ekde ĝia fondiĝo (28an de Septembro 1907) estis la sidejo de la unua Esperanta organizo en Rijeka kaj Kroatio sub la nomo Adriatika Ligo Esperantista. Por memorigi tiun ĉi datrevenon Esperanto-Societo Rijeka starigis kaj malkovris memortabulon okaze de tiu grava datreveno. La tabulon malkovris Boris Di Costanzo, la nuna Prezidanto de Esperanto-Societo Rijeka. Li tralegis liston kun 37 nomoj de unuaj membroj de la tiama Esperanto-Societo. Post la memorfotado, malkovro kaj mallonga parolado, la grupo iris al la sekvonta celo.

          En la Popola Legejo sur la sama strato Korzo 24, Urba librejo Rijeka en kunlaboro kun Esperanto-Societo Rijeka organizis ekspozicion de esperanta literaturo. Ĝi malfermita estis de la 12a de novembro ĝis la 30a de novembro.

          Dum la ekspozicio okazis du prelegoj. La 13an de novembro 2007 prelegis prof. Spomenka Þtimec el Zagreb. Temo estis: Kroata literaturo tradukita per Esperanto al aliaj lingvoj kaj originala literaturo en Esperanto en Kroatio. La 23an de novembro 2007 prelegis dipl.ek. Vjekoslav Morankić pri la temo: Esperanto movado en Rijeka kaj ĝia regiono ekde komenco ĝis nun. 

          La saman tagon (17.11.2007)  okazis en tiu ejo prezentado de filatelia poŝtkoverto kun stampo de la unua tago (28.09.1907). Indas rimarki ke sur la koverto troviĝas nomoj kun adresoj de la unuaj membroj de tiama E-Societo. La poŝtkoverto aĉeteblas en la rijeka e-societejo.

         Dum la prezento de la poŝtkoverto samtempe estis ankaǔ radio-elsendo okaze de la solenaĵo,  kiun elsendon realigis Hrvatski radio (Kroata radio) stacio Rijeka por aǔskultantoj de Kroata radio en Kroatio kaj pli vaste. Parolis Kroata aktorino Vida Jerman kaj Boris Di Costanzo prezidanto de Esperanto-Societo Rijeka. Elsendo estis gvidata de la ĵurnalisto Tomislav Radić el Kroata radio.

        Vizito al triĉambra Societejo de Esperanto Societo Rijeka ankaǔ estis unu el punktoj de la tagordo. Gastoj povis ekkoni nian societan vivon. Post iom da babilado ni disiĝis al tagmanĝo kaj ripozo en propra aranĝo.

        La posttagmeza programo komenciĝis je la 15a horo per trarigardo de la urbo. Gvidantoj estis sinjoroj Emil Hrvatin kaj Vjekoslav Morankić.

        Arta solena programo komenciĝis je la 18a horo per kroata himno. La programon gvidis artistino Vida Jerman, konata zagreba artistino kaj esperantistino.

        Ni havis grandan honoron havi inter ni Urbestron de Rijeka sinjoron mg.sc. Vojko Obersnel kiu per sia belega salutparolo pligrandigis la signifon de la Solenaĵo. La blazono de Urbo Rijeka, donaco de la urbestro, restos por ni ĉiam estima signo de la urbestraro.

                Krom salutparoloj de la urbestro estis ankoraǔ multaj gratuloj el eksterlando kaj enlando. Gratulojn sendis reprezantatino de Eǔropa Parlamento sinjorino Margareta Handzlik el Pollando. Je la nomo de UEA (Universala Esperanto-Asocio) gratulis prof. Probal Daŝgupta, prezidanto de UEA, kaj Claude Nourmont, estrarano pri kulturo ĉe UEA. El Danlando gratulojn sendis sinjorino Ileana Ŝroeder, nuna prezidantino de Danna Esperanto Asocio, kiu lernis Esperanton en Rijeka. Ermigi Rodari sekretario el Esperanto-Asocio Milano gratulis. Je nomo de KEL (Kroata Esperanto Ligo) salutis vicprezidanto Radenko Milošević. Triesta Esperanto-Asocio (TEA) el Italujo estis multnombre prezentita. Gratulojn kaj donacojn transdonis sinjorino Elda Doerfler, sekretariino de TEA kaj Elio Nocent aparte. Sinjoro Mićo Vrhovac donacis kaj gratulis je la nomo de Esperantistoj el Banja Luka, Bosnio kaj Hercegovino. El Germana urbo Aalen gratulmesaĝon sendis Inge Simon. Danuta Kowalska kaj Krystina Stendera el Pollando sendis bondezirojn al la solenaĵo. Kitagawa Hisasi, prezidanto, je la nomo de Esperanto-Societo de Kawasaki gratulis pere de retmesaĝo. Hori Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agadoj sendis varman gratulmesaĝon okaze de nia 100a Jubileo.

El Kroatio je la nomoj de Esperanto-societoj gratulis:

Esperanto-Societo "Liberiga stelo", Osijek,  prezidanto sinjoro Davor Klobučar
Esperanto-Societo "Mondo paco" Velika Gorica, sinjorino Mila Bečka sekretariino
"Studenta Esperanto-Klubo", Zagreb, sinjoro Dag Treer prezidanto
Esperanto-Societo "Split", Split, sinjoro Davor Grgat prezidanto
Esperanto-Societo "Bude Borjan", Zagreb, sinjoro Anto Mlinar prezidanto
"Kroata Esperantista Junulara Asocio", Zagreb, sinjorino Sanja Damjanić membro
"Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj", Zagreb, sinjoro Antun Kovač prezidanto
"Kroata Fervojista Esperanta-Societo", Zagreb, sinjoro dr. Zlatko Hinšt vicprezidanto
"Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto", Zagreb, sinjorino prof. Marija Jerković prezidanto

Referaĵo, memore al 100 jaroj de Esperanto en Rijeka kaj Kroatio estis prezentita de Boris Di Costanzo, prezidanto de la Esperanto-Societo Rijeka kroatlingve kun traduko de prof. Spomenka Štimec al Esperanto. Estas prezentita historio de Esperanto-movado en Rijeka kaj Kroatio ekde ĝia komenco (1907) ĝis nun (2007).


En muzika kaj amuza programo partoprenis:

Virina koruso "UČKA" el Matulji
Georgo Handzlik, kanzonisto el Polando
Vida Jerman aktorino, kantistino kaj gvidantino de la amuza programo
Neven Mrzle
čki, opera kantisto

        Amuza programo daǔris pli ol unu horon je ĝojo de la spektantaro, kies numero estis pli granda  ol estis atendita (ĉ.150).

        La Virina koruso kantis en la malfermo Kroatan himnon kaj dum la programo du kanzonojn esperante. Je la fino ili kantis LA ESPERO-n.

        Georgo Handzlik kantis kanzonojn el sia repertuaro kun granda sukceso.

        Vida Jerman per sia gvidado dum la programo kaj per sia prezentado dum la programo gajnis simpation de la spektantaro. Ŝi recitis, aktoris, dancis kaj kantis. Ŝi estis vere brila en sia prezentado, kion spektantoj honorigis per longdaǔra aplaǔdo.

Aparta estis rolo de Neven Mrzlečki, kiu per sia natura kantado kaj sia brilega voĉo kortuŝis la spektantaron.

        Je la fino la prezidanto de Esperanto-Societo Rijeka sendis dankesprimon al:

Aǔspiciantoj: Primorsko-goranska Departemento

                      Urbo Rijeka

Donacintoj:     "Dina-petrokemija" el Omišalj

                      "Jadran hoteli" el Rijeka

                      "Promet milenijum" el Rijeka

                      "Rivijera dekor" el Matulji

                      "Zanatservis" el Opatija

                      "Turistička zajednica" de la Urbo Rijeka

Subtenantoj:  "Novi List" el Rijeka

                      "Hrvatski radio-Radio Rijeka"

kaj al multnombraj membroj de nia E-Societo, kiuj per sia sindona laboro en la organizado honorigis la Solenaĵon de la 100a Jubileo de Esperanto-movado en nia regiono kaj Kroatio. Post la himno "La Espero" la prezidanto invitis ĉeestantojn partopreni koktelon. Dum ĝi estis servita speciala naskiĝtaga kuko ornamita per la Jubilea simbolo. En gaja etoso disiĝo okazis je la 21,00 horo.

        Partoprenantoj kaj ĉeestantoj ricevis saketon kun donacetoj kaj ankaǔ ene luksan turisman prospekton de Urbo Rijeka en Esperanta lingvo. Ĝin ĉi jare eldonis Turisma Asocio de la Urbo Rijeka je honoro de la 100a Jubileo. Forlasante la Solenaĵon la partoprenantoj ricevis po kruĉeto kun surskribaĵo "Tostu kun ni".

        La Urba TV stacio "Kanal R" elsendis informon el la Kroata kulturdomo, kie okazis la Solena programo. Estas intervjuita ankaǔ la prezidanto de Esperanto-Societo Rijeka.

        Taggazetoj "Novi List" kaj "La Voce del Popolo" abunde informis legantaron pri okazaĵoj dum nia solenaĵo.

        Je la nomo de la organiza komitato ankoraǔ foje,

                                                             Dankegon!

La 1a centjaro jam pasis, ni iru al la 2a jarcento realigonte niajn celojn starigitajn antaǔ 120 jaroj.

                                                                                             Prezidanto: Boris Di Costanzo


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO