Obilježavanje 110. godišnjice osnutka prvog esperantskog društva u Rijeci i Hrvatskoj (rujan 2017.)
Celebrado de la 110-a datreveno de la unua esperanta societo en Rijeka kaj Kroatio (septembro 2017)

FOTOGRAFIJE 1. dio:                  FOTOJ  1-a parto:

 

Antaŭ la memortabulo en la strato Korzo en Rijeka -  jubileoj: la 100-a kaj la 110-a

 

 

Nur virinoj?

 

Itala Unuiĝo (Communita degli italiani) Rijeka - eskpozicio de esperantaj filatelaĵoj kaj de lokaj pentristoj

 

Boris Di Costanzo tenas plian bildon de Zamenhof

 

 

La filatelan kolekton kolektis la kolektantino Elda Dörfler el Triesto

 

 

 

Rijeka, strato Korzo, esperanta ŝranketo

 

 

Malfermo de la 110-a jubileo (Vjekoslav Morankić / sidas: Boris Di Costanzo, staras Spomenka Štimec)

 

 

 

La urbestro de Rijeka pere de sia anstataŭanto
donacas jubilean donacon al Esperanto Societo Rijeka
       

 

 

Publiko, unua parto
 

 

 

 

Koruso de Asocio de ukrainanoj kaj rutenoj el Rijeka

 

 

Davor Klobučar el Osijek prezentas historion de Esperanto en Rijeka de 1907 ĝis 2017
Vidu la Power-Point-prezentaĵon tie ĉi (13 Mb)

 

 

Ana Alebić-Juretić el Rijeka prezentas sian novan esploron de esperantaj eventoj en 1907 en Rijeka

 

 

Itala koruso el Rijeka ("Fratellanza")

 

 

Boris anoncas disdividon de dankdiplomoj kaj honoraj diplomoj - por meritaj kaj multjaraj membroj aŭ amikoj de Esperanto Societo Rijeka

 

 

 

     

........... kaj Adela Franelić

 

Ana Alebić-Juretić kaj Ana Radulović

  

 

 

   

..... kaj Damir Morankić

 

 

   

 

 

   

Elio el Triesto (por pluraj triestanoj) kaj .....

 

 

Bors kaj Elda - "Internacia Kiso" - Kie estas la edzino de Boris?

     

 


 

ANKORAŬ

NE ESTAS FINO

I R U 

AL  LA  DUA  PARTO
(klaku ĉi tie)

JOŠ

NIJE 
KRAJ 

I D I T E 

NA DRUGI  DIO

(kliknite ovdje gore)


KROATA ESPERANTO-LIGO  
HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO