32a Renkontiĝo de Esperanto-Familioj (REF)   

en la infanripozejo Stara Sušica, Kroatio,

25-a de julio – 8-a de aŭgusto 2010

 

Raporto / Izvještaj Fotoj / fotografije

 

 
 
  Enhavo:

-         ĝenerale

-         loĝado

-         programo

-         kiel atingi

-         kotizoj

-         aliĝilo

-         fotoj

-         ligoj

-         kontaktoj

-         historio de REF


 

Sadržaj:

-       cilj REF-a

-       povijest REF-a

-       program

 


Ĝenerale

Ni kore invitas vin al la 32-a REF, renkontiĝo por ĉiuj familioj kiuj hejme uzas Esperanton.
En 2010, REF okazos de dimanĉo, la 25-a de julio, ĝis
dimanĉo, la 8-a de aŭgusto,
en
la infanripozejo Stara Sušica (la komunumo Ravna Gora) en la montara regiono Gorski Kotar en centra Kroatio.

 Ni atendas ĉ. 20 familiojn en kiuj Esperanto estas aktive uzata kaj kie infanoj almenaŭ komprenas Esperanton.

 

Loĝado

Ĉi jare REFanoj estos gastigitaj en infanripozejo en malnova kastelo el la 19-a jarcento, kiu troviĝas meze de arbaroj kaj montaj herbejoj.
La ejo disponas
pri 120 litoj grupigitaj en 14 plurlitaj (4-10) ĉambroj, etaĝaj necesejoj kaj duŝoj,
memserva man
ĝsalono por ĉ. 50 personoj, granda salono kaj pluraj komunaj ejoj.

 


Klaku sur la fotojn por pligrandigi ilin!

      

Klaku sur la fotojn por pligrandigi ilin!
     

Klaku sur la fotojn por pligrandigi ilin!
  

 

 

La unua manĝo estos la dimanĉa vespermanĝo, la lasta manĝo estos la lasttaga matenmanĝo.

Apud la ejo troviĝas sablujo por malgrandaj infanoj, du sportaj ludejoj,
herbejo kun ligna dometo taŭga por laborgrupoj kaj klaĉumado, pli for trovi
ĝas vastaj arbaroj.

 

En la vilaĝo Stara Sušica troviĝas malgranda vendejo, la plej proksima banko, apoteko kaj poŝtoficejo.
Kelkaj pli grandaj vendejoj troviĝas en la najbaraj pli grandaj vilaĝoj Ravna Gora kaj Vrbovsko.

 

Rimarko: La ejo troviĝas je 780 metroj super marnivelo en regiono kun montara klimato - ne forgesu kunporti ankaŭ pli varman vestaĵon, ne nur T-ĉemizojn!!

 

Programo

La programo ĉefe dependas de kontribuoj de la partoprenantoj mem, kvankam okazos ankaŭ pluraj organizitaj laborgrupoj:
Komuna kantado, manlaboro, desegnado, sportludoj, muzikado, lingvaj ludoj, fabelo-legado kaj -verkado, migrado ktp.
Ni planas fari tuttaga(j)n ekskurso(j)n al Adriatika maro (1 horo
n for), kie eblos naĝi kaj ĝui varmegan someran apudmaran etoson
kaj plurajn migradojn en proksima ĉirkaŭaĵo.

Krom feriado, la ĉefa celo de la aranĝo estas aktivigi la esperantan lingvokapablon de la infanoj.
Se vi deziras
, ke viaj infanoj eklernu Esperanton, tiam REF ne taŭgas por vi; ekzistas diversaj aliaj aranĝoj por tiu celo.
Cetere estas bonvenaj ankaŭ partoprenantoj sen infanoj, ekzemple paroj kiuj planas eduki ontajn infanojn en Esperanto.

 

Kiel atingi

La ejo estas facile atingebla per aŭto kaj trajno, flugontoj flugu ĝis Zagreb aŭ Rijeka kaj de tie uzu trajnon.

 

Peraŭte:

Atingu Zagreb aŭ Rijeka. De Zagreb veturu per la aŭtoŝoseo A1/A6 ĝis la eliro Vrbovsko (ĉ. 1 horo), de tie sekvu signojn por Vrbovsko,
veturante tra Vrbovsko sekvu signojn por Ravna Gora (turn
i
ĝu maldekstren en la centro).
De tie vi bezonos ankoraŭ ĉ. 10 km
ĝis la ejo kiu troviĝas tuj apud la strato kiel sola kasteleto tiuspeca en la tuta regiono.
 

Veturante de Rijeka per A6 atingu la eliron Ravna Gora (ĉ. 1 horo), de tie sekvu signojn por Ravna Gora (ĉe la komenco de la vilaĝo iru maldekstren
sekvante signojn por Vrbovsko), transveturu la tutan vila
ĝon (ĝi estas longa!) kaj post ĉ. 10 minutoj vi atingos la kasteleton.

 

 

Rigardu la mapon de la regiono:
 


Prikaz veće karte - Pli granda mapo

 

 

Pertrajne:

Atingu Zagreb aŭ Rijeka kaj veturu ĝis Vrbovsko kiu troviĝas pli-malpli meze inter tiuj du urboj. En Vrbovsko haltas ĉiuj lokaj trajnoj kaj kelkaj rapidaj, sed ne IC-trajnoj. Entute ekzistas tage ĉ. 6 trajnoj en ambaŭ direktoj – eblas ankaŭ kombini rapidajn trajnojn por parto da veturado kun lokaj trajnoj.
Kalkulu
pri ĉ. 2,5-hora veturado el ambaŭ urboj.
 

Rigardu la detalan trajnhoraron:

 

Trajnhoraro:

 

Zagreb       01:08*  08:17   12:31   13:23   16:50+  17:21

Vrbovsko   03:07   10:48    14:25   16:02   18:36   19:44

 

* - direkta trajno el Budapeŝto (ekiro je 17:00, la stacidomo Keleti PU)

+ - direkta trajno el Osijek (ekiro je 12:02)

 

 

Rijeka       07:35#  13:40   17:10 

Vrbovsko   09:59   16:00   19:15

 

# - Ŝanĝu trajnon en Moravice, alveno al Moravice je 09:25, foriro je 09:50

 

 

Loka transporto:

 Loka transporto: en tiu regiono ekzistas nur tre maloftaj lokaj aŭtobusoj, kaj ili somere ĉefe ne veturas (ĉefa ilia celo estas veturigi lernantojn),
do veturadon inter
la fervoja stacidomo kaj la ejo faros aŭ organizantoj aŭ volontuloj inter partoprenantoj.

 

Kotizoj

La valuto de REF 2010 estas Eŭro (EUR), kvankam kroata nacia valuto estas “kunao” (HRK, “HRvatska Kuna”, signifas “Kroata kunao”).
Dum lasta jardeko
la kurzo variis inter 7,2 kaj 7,5 HRK = 1 EUR kaj plej verŝajne tiel estos ankaŭ ĉi jare.

 

 

A-landanoj (*)

B-landanoj (*)

aĝo

4-11 jaroj

ekde 12 jaroj

4-11 jaroj

ekde 12 jaroj

plentempe


 

310 EUR

410 EUR

260 EUR

360 EUR

unuopaj tagoj

Pagu aldone 10% al proporciaj kostoj!

Infanoj de 0 ĝis 4 jaroj inkluzive aliĝas senpage. Validas la aĝo je la 25-a de julio 2010.
Plurinfanaj familioj ricevas 10%-an kotizon por  ĉiu infano krom la plej aĝa.

B-landoj: ĉiuj landoj de Latina Ameriko, Afriko, Azio, iamaj socialismaj landoj de Eŭropo
A-landoj: ĉiuj aliaj landoj
Por la landokategorio validas via konstanta loĝloko.

La kotizo inkluzivas tranoktojn, tri manĝojn kaj posttagmezan intermanĝeton tage, uzadon de la duŝejoj/necesejoj, kostojn de la organizado kaj de la programo. Ni strebas inkluzivigi ankaŭ kostojn de la ekskursoj, sed depende de la financa stato povas okazi, ke certaj aferoj ĉe ekskursoj estos aparte pagendaj.

Antaŭpago

Bonvolu antaŭpagi ĝis la 1-a de majo 2010. Necesas antaŭpago por ĉiu aliĝanto ekde 18 jaroj: A-landanoj po 200 EUR, B-landanoj 150 EUR.

Tiuj kiuj antaŭpagos inter 01.05.2010. kaj 15.07.2010. krompagas 20 EUR kaj tiuj kiuj pagas post 15.07.2010 kaj surloke krompagas 30 EUR.

Infanoj kaj junuloj ĝis inkluzive 17 jaroj aliĝas sen antaŭpago.
Bonvolu kunporti pruvilon pri via antaŭpago.
La antaŭpago ne estas repagebla.

Vi helpas la organizantojn, se vi ĝiras jam vian plenan kotizon.

Bonvolu ĝiri al:

 

 

Aliĝilo

Bonvolu kopii la sekvan aliĝilon en via retmesaĝo kaj sendu ĝin plenigitan al vanja.radovanovic(et)ericsson.com 

                            Aliĝilo
 

Ni aliĝas al la 32a Renkontiĝo de Esperanto Familioj en Stara Sušica, Kroatio:

 

 

familia nomo

persona nomo

Naskiĝdato

vegetarano:

1.

_______________

_______________

_______________

jes / ne

2.

_______________

_______________

_______________

jes / ne

3.

_______________

_______________

_______________

jes / ne

4.

_______________

_______________

_______________

jes / ne

5.

_______________

_______________

_______________

jes / ne

6.

_______________

_______________

_______________

jes / ne

Adreso: ______________________________________________________

Lando: _____________________

Retpoŝtadreso: ____________________________________________

Telefono: _____________________________________________

Poŝtelefono: ____________________________________________

Ni partoprenos ( ) plentempe/ ( ) de la ___-a ĝis la ___-a de julio/aŭgusto 2010.

Ni alvenos per biciklo/aŭto/aviadilo/trajno/_________
( ) Ni petas transportan servon ĝis la feriejo ekde
la stacio _____________.

Ni antaŭpagis je la dato _____________/antaŭpagos baldaŭ
(plej malfrue 30-a
n de aprilo 2010) la sumon de ______ EUR al
kroata bankkonto de Vanja Radovanović.

Ni intencas kontribui al la programo per:
______________________________________________________________

Ni ŝatus havi en la programo: _________________________________________

Se vi partoprenas en REF unuafoje:
  Bonvolu priskribi la lingvan situacion en via familio:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Aliaj proponoj kaj rimarkoj:
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Bonvolu sendi informojn kaj aliĝilon ankaŭ al:
______________________________________________________________

Dato: _____________   Subskribo: _____________________________

 

 

 

 

 

Fotoj

(pri la ejo, Ravna Gora, ĉirkaŭaĵo - ankoraŭ mankas)

 

 

Utilaj ligoj

 

T u r i s m a j

E s p e r a n t a j

Turisma oficejo Ravna Gora (nur kroate) 

Turisma oficejo Vrbovsko (kroate, angle) 

Turisma asocio de Gorski Kotar regiono  

Primorsko-goranska regiono (enhavas Stara Sušica) 

Kroata turisma asocio (kroate, angle, germane) 

Kroataj aŭtoŝoseoj (mapoj, trafikŝtopiĝoj, pagado ktp., kroate, angle) 

Kroataj fervojoj (kroate, angle – nur kroatlingva trajnhoraro!)

 

Kroata Esperanto-Ligo (KEL) / Hrvatski savez za esperanto 

Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) / Hrvatska esperantska mladež
Studenta Esperanto-Klubo (SEK) Zagreb / Studentski esperantski klub

Drama grupo de SEK / Dramska grupa SEK-a
 


 

 

Kontaktoj

Vanja Radovanović,   vanja.radovanovic(et)ericsson.com, +385 (0)91 365 46 26

Daša Filipčić,   sarena.bubamara(et)gmail.com, +385 (0)98 16 17 265

 

 

 

Historio de REF

 

N-ro

Urbo

Lando

Jaro

Fami-

lioj

Lan-

doj

Ho-

moj

Organizantoj

Ta-

goj

1

Hódmezővásárhely

Hungario

1979

7

4

25

Csiszár

 

2

Szombathely

Hungario

1980

10

4

27

Wacha

 

 

Krom-REF Pápa

Hungario

1981

14

9

94

Csiszár

 

3

Žilina

Slovakio

1981

11

5

29

Csiszár+slovakoj

 

4

Augusztin-tanya

Hungario

1982

5

3

18

Csiszár

 

5

Sümeg

Hungario

1983

15

16

74

Csiszár

 

6

Veszprém

Hungario

1984

13

6

42

Csiszár

 

7

Pag

Kroatio

1985

6

4

24

Tišljar Pajo

 

8

Zagornik

Polio

1986

12

6

39

Pochanke

 

9

Őriszentpéter

Hungario

1987

13

7

46

Csiszár

 

10

Szentgotthárd

Hungario

1988

-

9

 -

Csiszár

 

11

Győr

Hungario

1989

18

9

45

Horvath

 

12

Slovaka Paradizo

Slovakio

1990

18

7

56

Reinvart

 

13

Őriszentpéter

Hungario

1991

15

8

48

Csiszár

 

14

Őriszentpéter

Hungario

1992

14

8

45

Csiszár

 

15

Sümeg

Hungario

1993

16

9

51

Csiszár

 

16

Maribor

Slovenio

1994

20

8

60

Tišljar Pajo

 

17

Tata

Hungario

1995

23

7

76

Bésenyei Anna

 

18

Bratislava

Slovakio

1996

25

13

78

Reinvart

 

19

Savudria

Kroatio

1997

19

10

65

Tišljar–Jagnjic

14?

20

Mosonmagyaróvár

Hungario

1998

22

12

73

Slezák

7?

21

Przytok

Polio

1999

11

8

32

Knabe+Lu Wunsch

14?

22

Vác

Hungario

2000

13

8

52

Bagó

14?

23

Savudria + FF

Kroatio

2001

-

-

72

Tišljar–Jagnjic

14?

24

Sikonda

Hungario

2002

20

11

72

Slezák

?

25

Grésillon, Baugé

Francio

2003

21

11

79

Schumann

7

26

Mali Iđoš-Kishegyes

Serbio

2004

24

10

92

Csőke

8

27

Cierzpięty, Piecki

Polio

2005

19

11

79

Sözüer

10

28

Pilsky Mlyn, Písek

Ĉeĥio

2006

26

11

92

Dvořak[ová]

14

29

Debrecen

Hungario

2007

 

 

 

Hegedüs

14

30

Grésillon, Baugé 

Francio 

2008 

  26

12

81

Schumann

7

31

Mali Iđoš-Kishegyes

Serbio

2009

24

14

79

Csőke

12

32

Stara Sušica

Kroatio

2010

 

 

 

Stara Sušica

13

 

 


 

 Kroatlingva parto
Dio na hrvatskom jeziku:

REF (“Renkontiĝo de Esperantaj Familioj”, u prijevodu s esperanta: Susret esperantskih obitelji) je tradicionalni susret obitelji u kojima je međunarodni jezik esperanto u redovnoj upotrebi, kako među roditeljima, tako i među djecom. Susret se održava svake godine, već 32 godine zaredom, svaki put u nekoj drugoj državi s drugom obitelji kao organizatorom. Susret traje 7-14 dana, a glavninu troškova (često i sve) snose same obitelji koje sudjeluju na susretu.
 

Cilj susreta

Ciljevi susreta su poboljšanje jezičnog nivoa među djecom, ali i odraslima, razmjena iskustava među roditeljima (posebno vezano uz višejezični odgoj djece, ali i druge teme vezane uz roditeljstvo i šire), upoznavanje novih zemalja, kultura i ljudi ... no, prije svega je njegov cilj provođenje ugodnog i kreativnog zajedničkog vremena roditelja i djece sa starim i novim prijateljima iz esperantskog svijeta.
 

Povijest susreta

Susret je pokrenut 1979. na inicijativu mađarske obitelji Csiszár i hrvatske obitelji Tišljar s idejom međusobnog obiteljskog druženja, a tokom godina je dobivao na popularnosti među esperantskim obiteljima tako da ga posljednjih godina u prosjeku  posjećuje dvadesetak obitelji iz desetak evropskih zemalja,
te ponekad i pokoje vane
uropske.
 

Aktivnosti

Tijekom susreta se organizira niz zabavno-kreativno-edukativnih programa sa ciljem međusobnog druženja, zabave i učenja djece i roditelja. Najveći dio aktivnosti organiziraju sami sudionici (uz obitelj koja organizira susret kao koordinatore predloženih aktivnosti), a aktivnosti su prilagođene različitim dobnim skupinama djece koja pohađaju susret (od djece jasličke dobi, preko vrtićkog uzrasta pa do školske djece i omladine). Među ostalima su tu likovne radionice, radionice izrade nakita i suvenira, radionice učenja različitih vještina, natjecanja u orijentaciji, različitim sportovima ...

Obavezan dio susreta su i izleti pomoću kojih sudionici upoznaju zemlju domaćina i njene zanimljivosti, ljude i običaje.

 


 

RAPORTO PRI REF 2010

(de Vanja Radovanović)
 

Kastelo en Gorski Kotar gastigis esperantajn familiojn

Post 9 jaroj Kroatio denove gastigis esperantajn familiojn: ĉi somere, inter 25-a de julio kaj 8-a de aŭgusto, en Gorski Kotar, en kastelo Stara Sušica, okazis 32-a REF, Renkontiĝo de Esperantaj Familioj. Partoprenis ĝin 59 personoj el 14 familioj el 11 lando, ne tiel multe kiel dum pasintaj jaroj (kiam foje eĉ pli ol 80 personoj partoprenis ĝin!), ĉar krizaj tempoj lasis sian spuron ankaŭ inter esperantistoj kaj ankaŭ pro la fakto ke ĉi jara REF estis la plej kosta en la tuta historio de REF. Bedaŭrinde, jaroj kiam en Kroatio eblis feriumi agrable kaj malmultkoste estas ĉe ni jam for ... Tamen, spite al tio, ĉi jara REF estis bonega aranĝo por la tuta familio, riĉa je diversaj aktivadoj orijentitaj kaj al infanoj kaj al gepatroj.

REF estas nekutima aranĝo en la E-mondo: malantaŭ ĝi staras neniu organizo, nek esperanta nek ajna alia, ĝin ankaŭ neniu finance subtenas kaj tio signifas ke ĝi estas tute sendependa kaj ĝian vivon direktas nur la familioj kiuj ĝin regule partoprenas. Kaj tiumaniere REF vivas jam 32 jaroj: ekde la komenco tio estis la aranĝo por familioj en kiuj esperanto estas regule parolata kaj kie ĉiuj membroj regas la lingvon - la celo de REF neniam estis varbi por Esperanto inter neesperantistaj familioj aŭ instrui Esperanton al familioj en kiuj ne ĉiuj konas la lingvon, sed montri al infanoj kiuj jam komprenas kaj parolas esperanton ke ekster ilia familio vere ekzistas "Esperantujo", ebligi komunan ludon kaj amuziĝon de infanoj en Esperanto kaj tiumaniere montri ke Esperanto estas utila lingvo kiun oni povas uzi por ĉio - eĉ ludoj.

Dum jaroj tiu jam menciita ĉefa celo de REF ne ŝanĝiĝis - kaj tio estas vere mirinda afero, teni la saman komunan celon spite al ŝanĝoj de pluraj generacioj - nur la manieroj por atingi ĝin ŝanĝiĝis dum la tempo. Antaŭe, en fruaj REF-aj jaroj, partoprenantaj gepatroj preparis plurajn prelegojn, instrukciojn kaj lingvajn ludojn por plibonigi kaj vigligi la lingvon en infanoj, kaj nun oni ĉefe subtenas komunajn aktivadojn inter infanoj kaj infanoj kaj gepatroj por tiel vivigi la uzon de la lingvo (kompreneble, ne forgesante la gravecon de la lingvokvalito).

Estas grave mencii ke ne ĉiam ĉiuj decidoj estis faritaj unuavoĉe: ekzemple, estas foje malfacile diri ĉu iu certa familio plenumas kondiĉojn starigitajn en "neskribita REF-a leĝo", ke infanoj estas regule alparoligita en esperanto de gepatroj kaj/aŭ aliaj personoj kaj ke ili almenaŭ komprenas esperanton. Foje gepatroj preferas eĉ dum E-aranĝoj alparoli infanojn en nacia lingvo aŭ toleras krokodiladon de iliaj infanoj kun aliaj infanoj kio povas malbone influi la etoson inter infanoj, ĉar tiuj kiuj ne komprenas tiun nacian lingvon sentas sin elĵetitaj el la grupo. Do, temas pri tiklaj aferoj, kaj pro infanoj kaj pro gepatroj mem kaj pro la rilatoj inter familioj mem ... Sed REF tamen travivis ĉiujn tiajn diskutojn kaj disputojn kaj ankoraŭ bone servas la originalan celon ke kaj gepatroj kaj infanoj fartu bone dum la aranĝo kaj ke vigligu la lingvouzon ĉe infanoj (kaj gepatroj).

Aldona menciinda afero estas tiu ke dum lastaj jaroj forte ŝanĝiĝis la strukturo de familioj kiuj partoprenas REF-on (kaj tio signifas ke la sama ŝanĝo okazis en tuta "denaska" parto de Esperantujo): preskaŭ malaperis esperante parolantaj familioj en orienta Eŭropo kaj nombro de tiaj familioj en okcidenta mondo daŭre kreskas. Estas malfacile klarigi tiun fakton ... Ŝajnas ke ĝenerala malprogreso de esperanto en orienteŭropaj landoj dum lastaj 20 jaroj nun montras sian vizaĝon ankaŭ je tiu ĉi kampo kaj unuiĝo de okcidenteŭropaj landoj kaj pli kaj pli forta miksado de nacioj tie helpis ankaŭ pli rapidan kreskon de E-familioj tie.

Sed, lasu ni tamen la teoriojn por iu alia artikolo kaj diru iomete pli pri ĉi jara REF!

Ĉi jara REF, organizita en tre bela kastelo (nuntempe uzata kiel junularripozejo), ofertis al partoprenantoj multe da spaco kaj aktivadoj en ĝiaj ejoj dediĉitaj por tiuj du semajnoj nur por REFanoj. Aldone, belan naturon ĉirkaŭ la kastelo oni uzis por pluraj ekskursoj al najbaraj pintoj kaj kanjonetoj kaj, fine, ankaŭ por du tuttagaj ekskursoj al Adriatika marbordo kiu troviĝas nur unu horo for - speciala ĝuo por tiuj kiuj venis el senmaraj landoj aŭ de nordo! Ĉiujn laborgrupojn preparis la partoprenantoj mem (tio ankaŭ estas parto de REF-a tradicio!) kaj plurajn preparis la infanoj mem, por siaj amikoj, kaj tiel montris sian kreativemon kaj memstarecon. Por mi estas ĉiam bele vidi kiel infanoj el diversaj landoj tute spontane uzas esperamton en siaj ludoj ... Kompreneble, tio "enkonduko" ne iras ĉiam glate kaj novuloj bezonas iom de tampo por alkutimiĝi al tia etoso, sed post 2-3 jaroj ili sentas sin jam kiel plenrajta parto de tiu interesa internacia mondo kaj tiumaniere infanoj ne gajnas nur je kampo de lingvoscio sed ankaŭ je kampo de kultura interkompreno, toleremo kaj ĝenerala edukado. Kaj tio estas nur komenco: miaj infanoj tre ĝuis nian septembran eksterREFan viziton al du germanaj familioj kiujn ni ekkonis dum REFoj ... Kaj rigardante niajn amikojn el familioj Tišljar, Maja, Danka kaj nun ankaŭ Tina, ni povas vidi ke ili vivas tre riĉan internacian vivon kaj tie REF-aj partoprenoj certe multe helpis.

Fine, mi, kiel organizanto (kune kun mia edzino Daša Filipčić kaj infanoj, 10-jara filo Vedran kaj 6-jara filino Zrinka) povas diri ke organizado de REF estis granda laboro, ne ĉiam facila (60% de partoprenantoj estis ja infanoj kiuj ĉiam havas siajn apartajn bezonojn kaj dezirojn), sed tamen ĉiam ĝojiga kaj ni estis tre feliĉaj ke ni povis gastigi tiel buntan grupon en nia lando kaj vivi en tiel granda "familio" (kaj tio veras, dum la aranĝo regis tute familieca etoso!) dum 2 REF-aj semajnoj! Ni sentas nin tute kontentaj kun ĉi jara REF kaj ĝojas ke ni ricevis tre positivajn reagojn de ĉiuj familioj kiuj partoprenis ĝin.


P.S. Indas mencii ke venontjara REF okazos plej verŝajne en Skandinavio, aŭ en Svedio (en urbeto Lesjoefors, kie antaŭ kelkaj jaroj okazis IJK) aŭ en Danio kaj tio iĝos plej norda REF en sia historio! Alia menciinda afero estas ke lokaj ĵurnalistoj montris sian intereson pri riu ĉi aranĝo kaj preparis du radio elsendaĵojn por Radio Rijeka kaj Radio Delnice kaj artikolon por "Novi list". Televid-kanaloj tamen ne vizitis nin kvankam ili ankaŭ esprimis la intereson pri REF. Kaj, laste, mi deziras laŭdi laboristojn de organizo "Dom mladih Rijeka" kiu posedas la kastelon pro tre profesia kaj bonkora servo kio multe helpis al la sukceso de tuta aranĝo!