RENKONTIĜO DE VERKISTOJ DE LA REGIONO ALP-ADRIO

Vendredon la 16an de julio 2004
en vilaĝo Hrašćina -Trgovišće, Kroatio
Bieno de Spomenka Štimec

(klaku por vidi fotojn de la bieno)
 
Aŭspicianto: Ministerio pri Kulturo de Respubliko Kroatio
Festo de 80 jaroj de Esperanto-Societo «Božidar Vančik» Varaždin

* * * * * * * *

Alveno de partoprenantoj la 15an kaj la 16an antaŭtagmeze

13-14.30 Komuna piknika tagmanĝo en la herbejoj kun esperantistoj el Zagreb kaj Varaždin

Ekspozicio de ESPERANTA GAZETARO EN KROATIO

15h Lanĉo de LEKSIKONO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ – Josip Pleadin

     La ĉeestantajn verkistojn prezentas Spomenka Štimec kaj Zdravko Seleš (?)

            Verkistoj legas paĝojn el siaj verkoj, respondas al la demandoj          

Vinko Ošlak  (Slovenio-Aŭstrio)
Spomenka Štimec (Kroatio)
Eugène de Zilah     (Francio) 
Gerrit Berveling   (Nederlando)
Tim Wüster (Aŭstrio)

17.30      Vizito al la preĝejo en Belec, Dipatrino de la Neĝo,  la plej bela baroka preĝejo de Kroatio

Gvidantino: Ivana Sambolić, Belec
20.00   Vespermanĝo

Eskterlandaj gastoj loĝas en Hraščina-Trgovišće.

            Post la matenmanĝo la 17an de julio 2004 karavano de verkistoj daŭrigas vojaĝon al Pecs, Hungario, 
al OSIEK-konferenco "Esperanta gazetaro" en Pecs (organizita fare de Orbis Pictus de Višnja Branković).

            La 24an de julio 2004 verkistoj revenas al Kroatio por trarigardi Osijek

          (Gvidantino Višnja Branković)

            Kroata Esperanto-Ligo aŭspicias enirbiletojn por Galerio de pentristoj kaj gvidanton en Osijek

Organizanto: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, tel. 385 1 4617 550,  
                     
fakso 385 1  4619373, esperanto@zg.htnet.hr