Aperis la libro "7000 tagoj en Siberio" - per Esperanto al la ĉina

 

La libro "7000 tagoj en Siberio" prezentas rememorojn, kiujn skribis aŭstria / jugoslavia / kroatia komunisto Karlo Ŝtajner pri siaj suferoj en siberiaj koncentrejoj inter 1936 kaj 1956 . ĝi publikiĝis unuafoje en la kroata lingvo antaŭ 30 jaroj ("7.000 dana u Sibiru"), montrante ĝis tiam malmulte konatan malluman flankon de la vivo en socialisma Sovetio. En koncentrejoj li renkontis homojn el multaj landoj. 
Lia rusa edzino Sonja atendis lin fidele dum 20 jaroj (7.000 tagoj) ĝis li liberiĝis!

En Esperanto la libron publikigis Sennancieca Asocio Tutmonda en la jaro 1983 en Parizo en la traduko de Krešimir Barković. Nun la libro ricevis sian ĉinan tradukon. ĝi publikiĝis en la julio 2004, en Honkongo.  

Per Esperanto kiel ponto-lingvo ĉinigis la tekston ĉina tradukisto Shi Chengtai. La verkon eldonis Ĉina Eduka Scienca Kultura Eldonejo. Eldonkvanto estas 2000 ekz. La libro estis eldonita per granda sinofero de japana verkisto kaj tradukisto Kurisu Kei, kiu sukcesis krei Fondaĵon Shi Chengtai kaj eldoni la libron. 

La antaŭparolon por la ĉina eldono verkis kroata verkisto Predrag Matvejević. En la libro troveblas ĉinlingvaj informoj pri UEA, SAT kaj Esperantlingva Verkista Asocio, kies financaj kontribuoj ebligis la eldonon de la verko. 

La lanĉo de la libro estas atendata okaze de UK en Pekino.
S. Štimec
D.Klobučar