PREDGOVOR

Ova je knjižica mozaik raznolikih tekstova o međunarodnom jeziku esperantu. Osim mojih vlastitih tekstova, sadrži i dijelove esperantskih knjiga i časopisa, osobna iskustva drugih esperantista, dokumente, tekstove s Interneta i još mnogo toga. Većinu tuđih tekstova morao sam prevesti s esperanta. Da bi knjiga o esperantu bila cjelovita, dodao sam na koncu i pregled jezika i gramatike po svom izboru.

Mozaik je namijenjen kako ljudima koji prvi put čuju za esperanto, tako i onima koji pohađaju tečaj u nekom od esperantskih društava. U njemu će naći zanimljivih dijelova i nastavnici esperanta, ali i ljudi koji uopće ne namjeravaju početi učiti jezik. Neki od tekstova u knjizi bit će opet posebno zanimljivi iskusnijim esperantistima.

Esperantski svijet zaista je bogat zanimljivostima, ali već godinama gledam kako ljudi u njega ulaze, a ubrzo i izlaze, a da često uopće nisu spoznali ništa od svega toga. Kakav će oni dojam ponijeti sa sobom, te kakvu reklamu činiti esperantskom pokretu, veliko je pitanje. Zaključio sam da se to mora promijeniti, pa sam upravo zbog toga napisao ovo štivo.

Bilo je već na hrvatskom jeziku informativnih knjižica o esperantu, ali iz nekih drugih vremena i s drugačijim pristupom. Često su bile suhoparne ili opterećene politikom. Ovdje toga nema, a tekstovi nisu opterećeni ni nizanjem velikog broja dosadnih činjenica. Naprotiv, nastojao sam da budu kratki i živi, pa čak i zabavni. Ovakvi tekstovi sasvim su dovoljni za stjecanje dobrog dojma o jeziku i za početno snalaženje u esperantskom pokretu. Ostalo će doći samo po sebi.

Vjerujem da ovakvom knjigom popunjavam veliku prazninu.

U knjizi se spominju mnogi krajevi svijeta, mnogi povijesni događaji i razna područja ljudske djelatnosti. To je dobra slika esperantske kulture, jer ona i jest univerzalna, a esperanto je već korišten u raznolike svrhe. Naročito je mnogo detalja iz esperantskog svijeta Hrvatske. Hrvatskim će esperantistima sigurno biti drago što će ovdje pronaći svoja imena, svoju sredinu i svoje poznanike. A novi esperantisti će se brže i lakše u taj svijet uklopiti.

Prvo izdanje Mozaika izašlo je u proljeće 2000. Ova knjiga predstavlja znatno poboljšanje njegovih tekstova, a i brojem stranica gotovo je tri puta veća. Tu su, naime, čitava nova poglavlja.

Jedno novo poglavlje posvećeno je Svjetskom kongresu esperantista održanom u srpnju 2001. u Zagrebu. Bilo je to sedam vrlo dugačkih dana čiji je svaki trenutak bio ispunjen desetinama istovremenih zbivanja na raznim mjestima, i kada se 1.700 esperantista iz 60-tak zemalja prelijevalo zagrebačkim ulicama. Taj događaj, kakav se u našoj zemlji dogodi jednom u pedeset godina, vrijedilo je u ovoj knjizi sačuvati od zaborava. To će najbolje prikazati čitatelju u čemu je privlačna snaga Esperanta. Čitatelja neka ne zbune članci pretiskani iz prvog izdanja ove knjige (2000.), u kojima se taj kongres tek najavljuje.

Različite tekstove, koji nisu mogli biti uvršteni u postojeća poglavlja, a smatrao sam ih pogodnim iz razloga povijesnih, poučnih ili naprosto zabavnih, skupio sam u posebno poglavlje "Čitanka".

U mnogim člancima se ponavlja objašnjenje osnovnih esperantskih pojmova, kao npr. UEA, UK, KEL itd. To je stoga da bi se svaki članak mogao po potrebi izvaditi iz cjeline i upotrijebiti na nekom drugom mjestu.

Pregled jezika i gramatike koji dajem na kraju knjige nije pravi udžbenik, ali se iz njega može mnogo saznati. On može dobro poslužiti voditeljima tečajeva. Naime, tamo je jezik prikazan na malo drugačiji način, nego u udžbenicima koji su vec ustaljeni u Hrvatskoj. Neke su stvari detaljnije objašnjene, drugačiji su primjeri itd. Zato ga preporučujem čak i onima koji misle da su jezik već naučili. Onima koji nisu, preporučujem udžbenike po zagrebačkoj metodi, koje možete potražiti u lokalnim esperantskim društvima, ili u Hrvatskom savezu za esperanto (ul. Kneza Mislava 11, 10000-Zagreb, e-mail: esperanto@zg.tel.hr, tel. 01/4617-550). Osim toga, neke osnove jezika možete steći i na besplatnom tečaju esperanta na Internetu, trenutno na adresi: http://www.esperanto.hr/eo/index.html (u slučaju promjene, potražite ga preko adrese www.esperanto.hr).

Zahvaljujem se svima koji su poslali priloge za ovu knjigu, ili čije sam tekstove preuzeo iz drugih izvora. Jedan od izvora podataka bio je i danas neizbježni Internet. Posebno se zahvaljujem osobama koje su čitale ovu knjigu u pripremnoj fazi i dale niz korisnih napomena, ispravaka i dopuna.

U Osijeku, 1. veljače 2003. Autor