ESPERANTSKI MOZAIK - REKLAMA

SLIKE:

                       

KLIKNITE NA SLIKU RADI POVEĆANJA ! (svaka oko 200Kb)!

UZORCI TEKSTOVA (Word, 250 Kb )
(Iz mnogih tekstova po nekoliko redaka)


KOMENTARI ČITALACA O "ESPERANTSKOM MOZAIKU":
"Svaki esperantist u Hrvatskoj treba posjedovati Leksikon hrvatskih esperantista i Esperantski mozaik. Esperantski mozaik poslužit će mu kao esperantska enciklopedija" Spomenka Štimec