Knjiga koja na hrvatskom jeziku prikazuje sve o međunarodnom jeziku ESPERANTO:

ESPERANTSKI MOZAIK

međunarodni jezik esperanto - ideje i rezultati
Svjetski kongres esperantista, Zagreb 2001.
pregled gramatike s primjerima
2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

                                 

PREDGOVOR  SADRŽAJ  SLIKE I UZORCI TEKSTOVA Autor  -  Davor Klobučar

Izdavač: Esperantsko društvo "Liberiga Stelo", Osijek

Grafičko uređenje: Josip Pleadin
Lektor: Domagoj Vidović
Tisak: Grafokom, Đurđevac
Naklada: 500 primjeraka

 Knjiga je na hrvatskom i daje sve informacije o tome što je esperanto, 
kao jezik, ideja, kultura i pokret.
Ona je višestruko proširenje starog izdanja iz 2000. Ilustrirana je i tvrdo uvezana. 
Cijena je 120 kn + poštarina.

Kontakt: autor (tel. 098/338-242,
Adresa: J.Huttlera 27-A  31000-Osijek
e-mail:  davor.klobucar@ht.hr )

Knjiga koju bi svaki hrvatski esperantist trebao imati, ali i svaki građanin kojeg zanimaju jezici i jezični problem u svijetu.

Hrvatski savez za esperanto / Kroata Esperanto-Ligo