Mirinda Kroatio

Kroatio - bela kaj rimarkebla, riĉa je naturaj fenomenoj kaj belaj formoj de sia adriatika bordo - jen la lando kiu vin vokas al agrabla kaj senzorga feriado. Pli ol mil insuloj kaj insuletoj, vicigitaj en sunplenan ĉenon el maro kaj ŝtono, ornamas la bildon de tiu ĉi mezeŭropa lando, kiu estas konata kiel turisma celo en la tuta mondo.

Ĝiaj bluaj bordoj gastigas ĉiujare dek milionojn da turistoj el diversaj mondopartoj. Varma klimato, naturaj belaĵoj, riĉa kultur-historia heredaĵo kaj gastamo de la homoj - jen la trajtoj de tiu mirinda lando, kiu ankaŭ per sia ekologia valoro elstaras en Eŭropo.

Somerumado sur la adriatika bordo estas malkovrado de antaŭe nekonata etoso. Ekde Istrio en la nordo, ĝis la suda Dalmatio, sur longaj bordoj kun abunda beleco, kie la suno restas pli ol 2.700 horojn jare, konstruiĝis komfortaj kaj allogaj hoteloj. Adriatiko havas tre formoriĉan bordon, kun multnombraj  mildaj golfetoj kaj plaĝoj. Unika kaj eble la plej bela plaĝo en ĉi parto de la mondo estas la plaĝo "Zlatni rat" en la urbeto Bol sur la insulo Brač. Ĝi, depende de la venta direkto, ŝanĝas sian formon, sed neniam perdas la belecon. Agrabla kaj saniga varma mediteranea klimato plus treege pura kaj travidebla maro - jen la kadro por neforgesebla feriado, plena ankaŭ de sporto kaj distro.

Istrio, turisme la plej evoluinta regiono en Kroatio, gastigas ĉiujare proksimume du milionojn da vizitantoj. Per aparta beleco elstaras Brijuni, grupo el du pli grandaj, kaj 12 malpli grandaj insuloj. Ili estas la plej norda ekzotika oazo de Mediteraneo, nacia parko kun multaj planto- kaj bestospecoj, vizitinda turisma celo.

Vice aperas ankaŭ aliaj turismaj perloj de Istrio. Poreč, urbo kaj haveno, estas la plej konata. Ĉi tie la turisma agado atingas sian kulminon. Novigrad, Vrsar, Medulin, Pula, Rabac, Lovran... la nomoj turisme konataj. Umag kun internaciaj tenisaj turniroj altiras gastojn, precipe kiam ekludas konataj kroataj tenisistoj Goran Ivanišević kaj Iva Majoli.  

La naturo kaj la homa mano donis unikan belecon al Rovinj, la urbeto konstruitan en antikva epoko, kies vidaĵo ĉiam denove fascinas. Istrio estas vere elstara, kunmetita el beleco de varmaj mediteraneaj koloroj de la suno kaj maro, plena de folkloraj eventoj.  

Bluaj maraj vojoj kondukas nin al la golfo Kvarner kaj nordaj adriatikaj insuloj, prezentante al ni mildajn turismajn urbetojn Crikvenica, Novi Vinodolski kaj Senj, kaj precipe la urbon-belulinon Opatija. La urbo havas tre longan turisman tradicion, multegajn hotelojn, vilaojn, parkojn. Hodiaŭ ĝi estas unu el la plej vizitataj lokoj en la kroatia parto de Adriatiko.

En tiu ĉi areo de agrabla klimato kaj pitoreskaj pejzaĝoj, allogas la insuloj Krk, Cres, Lošinj, Pag... La lokoj plenaj de turismaj diversaĵoj. Naturamikoj, navigemuloj kaj ŝatantoj de sunplenaj plaĝoj trovas ĉi tie  la ĝustan lokon. Kaj la insulo Rab estas kvazaŭ ankre fiksita ŝtona ŝipo kun sonorilturoj, simboloj de iu epoko de riĉa kulturo kaj scienco. Rab estas hodiaŭ turista paradizo inter la regiono Dalmatio kaj la norda Adriatiko.

Zagreb estas la ĉefa urbo de Kroatio. Bela kaj romantika, la urbo konservinta la propran animon, sur tradicio eŭropa konstruis sian historion kaj kulturon. Kun unu miliono da loĝantoj, ĝi estas ekonomia kaj kultura centro, urba spaco kun multaj kulturaj vidindaĵoj: La Supra urbo, muzeoj, artaĵoj kaj belega katedralo. En la proksimo de Zagreb, turistojn allogas la milda regiono Hrvatsko zagorje, plena de idiliaj pejzaĝoj kaj romantikaj kasteloj. Vidindaj estas ankaŭ aliaj urboj de norda Kroatio, turismaj kaj kuracigaj centroj, inter kiuj pleje elstaras la baroka urbo Varaždin.

Ne tre malproksime de la nordadriatikaj bordoj, turistojn alvokas ankaŭ la belaĵoj de la montara regiono Gorski kotar.

Fužine, ĝia turisma centro, estas ege dotita fare de la naturo. Ĉi tiu bela regiono ofertas ĝuadon de fungaj kaj aliaj montaraj gastronomiaj specialaĵoj.

Formoriĉa adriatika bordo denove nin vokas al sia brakumo. Navigemulojn ĝi allogas al neforgeseblaj travivaĵoj. Dalmatio, ornamita per multaj insuloj, urbetoj kaj urboj kun tre riĉa kultura heredaĵo estas turisma fieraĵo de Kroatio.

Sur tiu ĉi grundo kreskis Salona, la metropolo de la romia provinco Dalmatio, kies rolon poste alprenis la urbo Split. La urbo kun la mezdalmatiaj insuloj konsistigas gravan turisman kaj kulturan areon. Viciĝas la dalmatiaj urboj: pitoreska kaj vigla Zadar,  sur la enfluo de la rivero Krka bela Šibenik kaj en belega  panoramo la urbeto Primošten, turisma perlo de tiu ĉi parto de Adriatiko.

Belece elstaras ankaŭ Trogir. Situanta sur insuleto kvazaŭ kastelo sur akvo, kun elegantaj linioj de siaj bastionoj kaj sonorilturoj, ĝi estas la plej bone konservita monumento de la dalmatia konstruarto. Sunumitaj bordoj invitas nin suden al Makarska kaj al multnombraj urbetoj de ĝia riviero, kie elstaras per natura etoso kaj puraj plaĝoj Tučepi, Brela kaj aliaj fascinaj vidaĵoj de suda Kroatio.

Orebić, origina loko de multaj ŝipkapitanoj, fascinas per unikaj maraj pejzaĝoj, kaj Cavtat - malnova antikva urbeto Epidaurum - ofertas al turistoj trankvilan restadon en altrangaj hoteloj.

 

Dubrovnik, unu el la plej belaj mezepokaj urboj de la mondo, estas neripetebla belaĵo de la ŝtona arkitekturo. Riĉa kultur-historia heredaĵo  kune kun la moderna turisma aktivado faris Dubrovnik kaj ĝian rivieron la plej konata feriejo en Mediteraneo. Dubrovnik mem estas allogaĵo, kiu al siaj gastoj ofertas multon kaj diverson, inkluzive de eŭrope konata somera festivalo.

Kroatio estas lando kun sep naciaj parkoj, bona ekzemplo kiel oni protektu valoran naturan trezoron. La Lagoj de Plitvice certe estas inter la plej belaj. Tiu ĉi natura fenomeno konsistas el 16 lagoj ligitaj en ĉenon per 92 kaskadoj. La naturo riĉe dotis ankaŭ naciajn parkojn Risnjak, Paklenica kaj Krka.

Kroatio estas unu el raraj landoj, kiuj povas fieri pri pura naturo kaj riĉa flaŭro kaj faŭno. Kopački rit apud la urbo Osijek estas la plej granda kaj interesa eŭropa birda rezervejo. Koloroj kaj varmo de la tiea regiono Baranja, kune kun odoroj de Mediteraneo donas specifan noblecon al la turisma etoso de Kroatio.

Adriatika regiono estas riĉa trezorejo de valoraj monumentoj, kiuj multe plialtigas la turisman oferton. Romiaj antikvaĵoj svarmas en Pula, kie saviĝis granda amfiteatro, grava turisma kaj kultura logaĵo. En Poreč elstaras tre valora Eŭfrazia baziliko el la sesa jarcento kun belegaj mozaikoj. La antaŭromanika epoko ornamas la urbon Zadar, kun la rondforma preĝejo de la Sankta Donato, kiu estas la plej granda preĝejo el la naŭa jarcento en Eŭropo. La plej valora monumento en Šibenik estas ĝia katedralo, majstroverko de la eŭropa kulturo.

Turistojn en Trogir allogas la katedralo de la Sankta Laŭrencio kun belega portalo de la majstro Radovan. Simbolo de la urbo Split estas La Palaco de Dioklecian, ĉirkaŭ kiu elkreskis mezepoka urbo, kiu hodiaŭ, same kiel Dubrovnik, enskribiĝis en la liston de la monda kultura heredaĵo de UNESCO.

Imponaj estas la kvar kilometrojn longaj muregoj de la urbo Ston sur la duoninsulo Pelješac. Post la ĉina Granda muro, ili estas la plej longaj en la mondo.

Finfine en la urbo-monumento Dubrovnik estas pluraj historiaj objektoj kun la tutmonda valoro. La plej malnova apoteko en Eŭropo estas en la franciskana monahejo. En la Duka palaco funkciis la registaro de la Dubrovnika Respubliko. La palaco estas perlo de la konstruarto, kaj en trezorejo de la katedralo estas treege valoraj artaĵoj el oro kaj arĝento.

Turisman bildon de Kroatio kompletigas la restado sur multaj insuloj, kiuj estas la natura trezoro de Adriatiko. Kornati estas arkipelago el 147 insuloj, insuletoj kaj rifoj, kaj samtempe tre konata nacia parko. Oni devas ilin viziti kaj mem senti la ĝuon de la naturo.

Hvar estas la plej suna insulo, pitoreska bildkarto de la samnoma urbo kun multegaj kulturmonumentoj.

Interesa estas ankaŭ la submara mondo de dalmatiaj insuloj, kun riĉa flaŭro kaj faŭno.

Tre interesa natura fenomeno estas la "blua kaverno" sur la insuleto Biševo, apud la insulo Vis.

 

Laŭ la bordoj de la mirinda insulo Mljet iam vagis legenda Ulikso, serĉante la nimfon Kalipso. Hodiaŭ tra la insulo promenadas turistoj kaj ĝuas ĝian naturan belon.

La mezepoka urbo Korčula sur la samnoma insulo estas "viva historio antaŭ vi" kaj naskiĝurbo de la fama monda esplorinto Marko Polo. Korčula estas bela kaj por turistoj neevitebla, same kiel ĝia kavalira ludo "Moreška".

En Kroatio okazas multaj internaciaj kongresoj kaj renkontiĝoj. Zagreb, Dubrovnik, Opatija kaj aliaj urboj havas hotelojn de la plej alta rango, kiuj povas kontentigi ĉiun organizanton de iu kongreso. En ili ĉiun jaron oni organizas pli ol 300 plej diversajn renkontiĝojn.

Adriatikaj insuloj, havenetoj kaj golfoj estas treege taŭgaj por la naŭtika turismo. Ekzistas kvindek jaĥtohavenoj kun 20.000 liglokoj.

Blankaj strioj sur bluega maro pruvas la amon de navigemuloj al la adriatikaj ravaĵoj. Sur la rivero Neretva estas unika "safari", kaj en la apuda urbo Ston oni kaptas konkojn, kies kvalito famas tutmonde.

 

La maro donas sian trezoron, ekzemple tre agrablan gastronomian oferton. Ankaŭ tio estas unu el la valoraĵoj de Kroatio, de tiu lando bela kaj turisme alloga.

Unika laŭ la beleco kaj aspekto de siaj adriatikaj bordoj, vestita per mildaj montoj kaj ebenaĵoj, Kroatio estas suna mozaiko sur kruciĝo de eŭropaj turismaj vojoj.

 

reiru al Kroata Esperanto_Ligo: www.esperanto.hr