ESPERANTO DRUŠTVO RIJEKA                        Predsjednik Prezidanto
ESPERANTO SOCIETO RIJEKA
                         Boris Di Costanzo
Blaža Polića 2                                                   
Tel: +385 (0)51 715 309
HR-51000 RIJEKA                                               Naslov na mreži retadreso:
Hrvatska - Kroatio                                                                       boris.di-costanzo@ri.htnet.hr
MB: 3374963
Tel: +385(0)51 334 670                                                                          Potpredsjednik Vicprezidanto
Naslov na mreži retadreso: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr         Tel/faks: +385(0)51 228 148
Žiro račun: 2402006-1100212739

                                                   Rijeka, 1a de marto 2005a

INTERNACIA RENKONTIĜO DE JUNULARO
TEMATA PRI NACIAJ KULTUROJ KAJ LINGVOJ, KAJ PRI LA EUROPA IDENTECO
 

RENKONTIĜO OKAZOS EN RIJEKA KAJ KOSTRENA INTER LA 20-22. DE MAJO 2005
Gvidanto de la projekto: Boris di Costanzo, Opatija 

VENDREDO 20.05.05.
-17-19h La lingvoj de Eŭropo, prelegas Vjekoslav Morankiĉ , dipl. ek. el Rijeka
 

SABATO 21.05.05.
-09-10.30h Eŭropa identeco kaj naciaj kulturoj kaj lingvoj. Prelegas Zlatko Tiŝljar, Maribor, Slovenio
-10.30-12h   Pri makedona lingvo. Prel. Judita Rey Hudeĉek, profesorino el Zagrebo
-12-13h        Tagmanĝo
-13-19h        Ekskurso (urbotrarigardo de Rijeka aŭ ekskurso al Gorski Kotar aŭ iu alia celloko)
-19-20h        Enkonduko en la cigana lingvo kun preleganto Spomenka Ŝtimec, prof. el Zagrebo
-20h             Vespermanĝo
 

DIMANĈO  22.05.05.

-9-10h  Ronda tablo pri la ĉeftemo - diskuto, demandoj kaj respondoj, Judita Rey Hudeĉek kaj aliaj
-10-12h Trarigardo de Kostrena aŭ amuziĝo en la maro
-12h Tagmanĝo
 

Gvidantoj de la programo Vjekoslav Morankiĉ kaj Judita Rey Hudeĉek

FINO DE LA PROGRAMO: 13h


PRELEGOJ OKAZOS EN RIJEKA KAJ KOSTRENA

LOĜADO DE PARTOPRENANTOJ ESTAS REZERVITA EN SKOLTA RIPOZEJO "ESPERANTO DOMO"
 
La ĉambroj estas plurlitaj (6-10 personaj) kun litaĵo kaj etaĝaj.

LA PREZO DE LA PROGRAMO
La prezo de la programo por partoprenantoj estas 13 eŭroj kio inkluzivas 2 plenajn pansionojn, ekskurson, lokan veturadon kaj materialojn