100 godina hrvatskog nacionalnog esperantskog saveza,  Zagreb (1908-2008)

SVEČANA UMJETNIČKA PRIREDBA U KONCERTNOJ DVORANI "LISINSKI"

 

100 jaroj de la kroata nacia esperanta unuiĝo,   Zagreb (1908-2008)

ARTA SPEKTAKLO EN LA KONCERTEJO "LISINSKI" EN ZAGREB

*    *    *

ŠTO JE BILO PRIJE 100 GODINA - počeci esperanta u Hrvatskoj
POZIV NA SVEČANOST U "LISINSKOM", ZAGREB 26.5.2008 
IZVJEŠĆE S ODRŽANE SVEČANOSTI U "LISINSKOM", ZAGREB 26.5.2008 

Fotografije sa svečanosti u Koncertnoj dvorani "Lisinski" u Zagrebu
 

KIO OKAZIS ANTAU 100 JAROJ - komenco de Esperanto en Kroatio
INVITO AL LA FESTO EN LA KONCERTEJO "LISINSKI", ZAGREB 26.5.     
RAPORTO PRI LA FESTO EN LA KONCERTEJO "LISINSKI", ZAGREB 26.5.   

Fotoj el la festo en la koncertejo "Lisinski" en Zagreb, 26an de majo 2008

*        *        *

Fotografije Mavre Špicera, osnivača Društva hrvatskih esperantista 1908.g:   foto-1   foto-2
Fotoj de Mavro Ŝpicer, fondinto de Unuiĝo de Kroataj Esperantistoj en 1908:
  foto-1   foto-2


F O T O G R A F I J E        F O T O J
 

FOTOGRAFIJE - KONCERTNA DVORANA "VATROSLAV LISINSKI" U ZAGREBU, 26.5.2008 - STOGODIŠNJICA ESPERANTA
FOTOJ - KONCERTA SALONO "VATROSLAV LISINSKI" EN ZAGREB, 26an de majo 2008 - CENTJARA JUBILEO DE ESPERANTO EN KROATIO
 

Koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski" s esperantskim natpisom (u istoj je 2001. održan Svjetski kongres esperantista)    
La koncertejo "Vatroslav Lisinski" en Zagreb kun esperanta banderolo (en 2001 tie okazis Universala Kongreso de Esperanto"

Publika neposredno nakon kraja svečanosti - od oko 1.900 mjesta, velika većina je bila popunjena!     
La publiko tuj post la fino de la festo - el ĉ. 1.900 sidlokoj, granda plimulto estis plena!


                     Ansambl "Angeluši" je pjevao stare pjesme     La Ensemblo "Angeluŝi" kantis malnovajn kantojn
"Ayllu" grupa koja izvodi južnoameričku glazbu      La grupo "Ayllu" kun sudamerika muziko
        Dvojica romskih break-dancera nastupaju     Du ciganaj Break-dancantoj sin prezentas   
                  Klapa "Fjabula" dalmatinskih studenata u Zagrebu      La kantgrupo "Fjabula" de dalmatiaj studentoj en Zagreb

Atilla Schimmer iz Beča/Budimpešte u kabaretskom nastupu plesao je i pjevao na esperantu "Buona sera, signorina, buona sera"

Atilla Schimmer el Vieno/Budapeŝto kabarede kantis en Esperanto kaj dancis "Buuona sera, sinjorino, buona sera" 

Kantautor Giovanni Furlan (Sisak) i djeca iz SOS-Dječjeg sela u Lekeniku i slijepi svirač frule
   La kantisto-komponisto Giovanni Furlan (el Sisak) kaj infanoj el la komunumo Infana Vilaĝo en Lekenik kaj blinda flutisto

Učenici OŠ "Davorin Trstenjak" iz Zagreba pjevaju na esperantu "Kad si sretan" i "Lepe ti je zagorje zelene"
Etaj gelernantoj el la bazlernejo "Davorin Trstenjak" el Zagreb kantis esperante "Se vi ĝojas" kaj "Bela estas Zagorje la verda"

Učenici OŠ "Davorin Trstenjak" iz Zagreba i učiteljica Silvija Fostač s harmonikom
Gelernantoj el la lernejo "Davorin Trstenjak" el Zagreb kun la instruistino Silvija Fostač kun akordiono

         Organizator programa, esperantistica Judita Rey-Hudeček
Organizanto de la programo, la esperantistino Judita Rey-Hudeček

 Voditelj programa, glumica i esperantistica Vida Jerman, koja je nastupila s brazilskim pjesmama na esperantu
Gvidanto de la programo, la aktorino kaj esperantistino Vida Jerman, kiu prezentis brazilajn kantojn en Esperanto

 Drago Ilišinović, učenik, autor vrlo uspješne kompjuterske prezentacije 100 godina esperanta u Hr, projicirane u Lisinskom
 Drago Ilišinović, la junulo kiu faris komputile tre sukcesan prezenton de 100 jaroj de KEL, projekciitan en Lisinski

Kaja Farszky, esperantistica i studentica glazbe svira marimbo   Kaja Farszky, esperantistino kaj muzikstudento ludas marimbon
       
Neven Mrzlečki, esperantist i operni pjevač HNK Zg, svira gitaru...

i pjeva na esperantu Schubertov "Leise fliehen meine Lieder" i svoju pjesmu "U svakoj učionici, u svakoj školi"

Neven Mrzlečki, esperantisto kaj opera kantisto el Kroata Nacia Teatro el Zagreb ludas gitaron...
kaj kantas esperante "Leise fliehen meine Lieder" de Schubert kaj sian kanton "En ĉiu klasĉambro, en ĉiu lernejo"

Zagrebački ženski makedonski zbor "Ezerki" izveo makedonske narodne pjesme; jednu i na esperantu (Eleno, k'erko Eleno)   
 Zagreba virina makedona koruso  "Ezerki" kantis makedonajn popolkantojn, unu eĉ en Esperanto (Eleno, k'erko Eleno)

Svi izvođači na kraju zajedno na sceni     Ĉiuj prezentantoj fine kune sur la scenejo 

Publika neposredno nakon kraja svečanosti     La publiko tuj post la fino de la festo
     Publika - fotografija 2
   La publiko - foto 2
    Publika - fotografija 3    La publiko - foto 3

*        *        *

Ivo Rotkvić, sin nekad vodećeg hrvatskog esperantista Ive Rotkvića (1901-1983), u Lisinskom s predstavnicima Hrvatskog saveza za esperanto (na slici s lijeva: tajnica Spomenka Štimec, dopredsjednici Davor Klobučar i Vjekoslav Morankić,
dr. Ivo Rotkvić i dopredsjednik Radenko Milošević)
    


Ivo Rotkvić, filo de iam tre elstara kroata esperantisto Ivo Rotkvića (1901-1983), en Lisinski kun gvidantoj de Kroata Esperanto-Ligo (en la foto de maldekstre: la sekretariino Spomenka Štimec, la vicprezidantoj Davor Klobučar kaj Vjekoslav Morankić,
d-ro Ivo Rotkvić kaj la vicprezidanto Radenko Milošević)
    
 


R A P O R T O

PRI LA FESTO EN LA KONCERTERJO "LISINSKI" EN ZAGREB, RILATE AL 100 JAROJ DE ESPERANTO EN KROATIO

KONCERTNA  SALONO "VATROSLAV LISINSKI"

Zagreb, 1908. -2008.

lundo  26an de majo 2008 je la 20 horo

Kroata Esperanto-Ligo organizis en la pasintaj tagoj kelkajn eventojn por omaĝi al la centjariĝo de la unua tutkroata  Esperanto-asocio, kiu ekagis en la jaro 1908. La plej granda el la programoj okazis en la koncertejo nomata Vatroslav Lisinski, kie esperantistoj kongresis dum UK 2001. Por la solena koncerto zagrebaj esperantistoj  distribuis 1800 biletojn kaj alvenis ĉ. 1500 spektantoj el diversaj partoj de Kroatio. La konstruaĵo estis ornamita per banderolo CENT JAROJ DE ESPERANTO EN ZAGREBO. Dum pli ol duhora programo ni spektis scenojn el la  riĉa historio de Esperanto en Kroatio kiuj estis ilustritaj per diversaj  koncertaj muzikeroj. La koncerto komecis per omaĝo al urbo Osijek  kie knabinoj ekuzis Esperanton en 1889. Sekvis saluto al la urbo Rijeka, kiu havis la unuan Esperantan klubon en 1907. Por la unuaj Esperantaj eventoj muzikis zagreba Ensemblo Angeluši. La kunlaboron kun la eldonejo de "Literatura Mondo" ilustris muzika prezento de Attilla Schimmer el Vieno. La agadon de Tibor Sekelj en Sud-Ameriko prikantis muzikensemblo Ayllu. Someran Esperantan Kursejon en Primošten voĉe prezentis Muzikgrupo Klapa Fjabula. Vida Jerman, kiu gvidis tra la programo, kantis kanzonon el la literaturoj kroata kaj  la brazila.  Neven Mrzlečki per  „Serenado“ de F. Schubert kaj per sia propra komponaĵo „Nostagio“ prezentis evoluon de Zagreba metodo de instruado. Helpis al li la agadon de gelernantoj prezentis gaja grupo de gelernantoj el Elementa lernejo Davorin Trstenjak.

Virina voĉa ensemblo Ezerki kun orkestro Sedum Osmini per makedonaj kantoj impone finis la plej multnombran kroatan  Esperantan feston en kiu esperantistoj renkontiĝis kun amikoj de Esperanto en komuna muzika plezuro. La programon  reĝisoris Judita Rey-Hudeček. La teknikan prezenton prizorgis Drago Ilišinović, laŭ la arkivo de KEL.

La  kostan koncertejon  financis Urba oficejo pri klerigo, kulturo kaj sporto, la artistoj prezentis senpage. Ministro pri kulturo sendis sian reprezentanton por omaĝi al la jubileo. 

Samtage en Muzeo Mimara malfermiĝis ekspozicio de Esperantaj filatelajĥoj, prizorgata de Nikola Turk. La kadra ekspozicia temo estas Olimpikaj Ludoj. Esperanto-temo gastas en la sporta ekspozicio.

La 29-an de majo en la ejoj de Sveučilišna knjižara kadre de Nacia kaj universitata biblioteko okazis libroekspozicio kiu prezentis superrigardon de la Esperanta libroeldonado  en Kroatio de 1909 ĝis nun. La ekspozicio restas malfermita ĝis la 13-a de junio 2008. Kadre de la libroekspozicio Spomenka Štimec prezentis la projekton de KEL, financatan de Eŭropa Komisiono. Ministerio pri kulturo reprezentiĝis en la ekspozicio per oficisto kiu estas taskigita pri kulturaj  kontaktoj kun EU. Muzikis Neven Dužević. Partoprenis ĉ. 20 personoj.

La eventoriĉa semajno finiĝis la 31-an de majo, kie en la bieno de Spomenka Štimec gastis du verkistoj, kroataj akademianoj Luko Paljetak kaj Zvonimir Mrkonjić kadre de Meteorita festo en vilaĝo Hrašćina. Sepdeko da spektantoj venis aŭskulti la versojn de eminenta kroata poeto Luko Paljetak, kiu en pasintaj jaroj diversmaniere kunlaboris kun esperantistoj kaj kies versoj legeblas ankaŭ en Esperanto.

La festo de la  centjara  Esperanta jubileo en Kroatio ne finiĝis: ĝi  kontinuas en novembro per scienca simpozio pri Esperanto en Zagreba Filozofia fakultato kaj havos sian finan programon  en decembro 2008.

Bonvolu vidi la fotojn en tiu ĉi paĝo....
 I Z V J E Š Ć E

O ODRŽANOJ PROSLAVI 100. GODINA ESPERANTA U  HRVATSKOJ

KONCERTNA DVORANA VATROSLAV LISINSKI

Zagreb, 1908. -2008.

 

ponedjeljak 26.5.2008. u 20 h

 

 


P O Z I V N I C A

KONCERTNA DVORANA VATROSLAV LISINSKI

DOBRO DOŠLI NA PROSLAVU 100. GODINA ESPERANTA U  HRVATSKOJ

Zagreb, 1908. -2008.

 

ponedjeljak 26.5.2008. u 20 h

Ulaz besplatan, ali uz kartu

Za preuzimanje karata molimo nazvati 091 4617550

      

Povijest esperanta u Hrvatskoj  u slikama i glazbi

Program vodi: Vida Jerman

*    *    *    *    *

Na programu:

Ansambl Angeluši

Ansambl Ayllu

Klapa Fjabula

Operni pjevač Neven Mrzlečki

Bečki kabaret Attile Schimmera

Giovanni Furlan

Kaja Farszky s marimbom

Glumica Vida Jerman

Ansambl Ezerki s orkestrom Sedum osmina 7/8

Plesač Piti

Plesni ansambli... i  mnogi drugi

                   Hrvatski savez za esperanto

Kneza Mislava 11, Zagreb Tel. 4617550

www.esperanto.hr;

 esperanto@zg.t-com.hr

091 4617550

Program omogućio: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb


 

Hrvatski savez za esperanto

poziva Vas  na izložbu

 

100. GODINA ESPERANTA U HRVATSKOJ ( 1908-2008.)

 

u izlozima  Volksbanke, ulica Račkog br. 9

 

Otvorenje u utorak 22.4.2008. u 16 h

 Izložba ostaje otvorena do  18.5.2008.

 

 Sadržaj izložbe: 

 - Prva izdanja na esperantu od 1909.

 - Skulptura Futuro – dar esperantista Zagrebu za Kennedijev trg

 - Prevođenje hrvatske književnosti na azijske jezike uz pomoć esperanta – Europski projekt

 - Hrvatska esperantska mladež poziva na ljetni susret u Dugoj Resi
   i na početni tečaj esperanta (Početak 3.5.2008.)

   Izložba je uvod u proslavu stoljetnice esperanta u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ u pon.  26.5.2008. u 20 sati

                                                                                  Organizator:  Hrvatski savez za esperanto,                                                                                   Kneza Mislava 11, Zagreb
                                                                                  091 4617550, Tel. 4617550, fax  4619373                                                                                      www.esperanto.hr                                                 
                                                                                  esperanto@ zg.t-com.hr


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO