Svjetski omladinski esperantski kongres    -     Zagreb,  15.-22.7.1988.
IJK Esperanto - Internacia Junulara Kongreso - Zagreb, 15-22 jul 1988

       

Vidi fotografije!
Vidu fotojn!


Službeno: 769 sudionika     Oficiale: 769 partoprenintoj

Kompletni i vrlo detaljni izvještaj o IJK-kongresu u Zagrebu (na hrvatskom) - autor Zlatko Tišljar (Pajo)
Kompleta kaj tre detala raporto pri la IJK en Zagreb (kroatlingve) - la aŭtoro Zlatko Tišljar (Pajo)


 

"Tempo" 1/1988

 

 

 

 

 

 


DOJMOVI       IMPRESOJ

 

"Tempo" 1/1988

 

 

 

 

 


F O T O :

 

 

 

Svjetski omladinski esperantski kongres (IJK) 1988. u Zagrebu - dio sudionika na izletu (fotografirao: Ivan Špoljarec (Štef) - autorski rad)
Internacia Junulara Kongreso (IJK) 1988 en Zagreb - iom da partoprenantoj dum iu ekskurso (fotis: Ivan Špoljarec (Štef) - lia aŭtora verko)

 

 

 

Ista fotografija, ali uvećana     La sama foto, sed pligrandigita


 

 

 

 

 

Lokalni kongresni odbor (LKK) za ovaj kongres, jedna sjednica iz 1987.
Loka kongresa komitato (LKK) por tiu ĉi IJK-kongreso, unu kunsido el 1987

 

 

 

 

 

Kongresna televizija, tehničari i pomagači - pokraj aparata stoji Krunoslav Tišljar, a desno sjedi (prva, gleda  prema njemu) Romana Rožić.
Romana je bila glavni režiser svih emisija kongresne televizije (oko 30 minuta dnevno)
    
Kongresa televido, teknikistoj kaj helpantoj - apud la aparatoj staras Krunoslav Tišljar, kaj dekstre de li sidas (la unua, kaj rigardas lin) Romana Rožić.
Ŝi estis reĝisoro de ĉiuj elsendoj de la kongresa televido (30 minutojn tage)

 

 

Nikola Rašić s mikrofonom i Kruno Tišljar s tehnikom           Nikola Rašić kun mikrofono kaj Kruno Tišljar kun teknikaĵoDIO SJEĆANJA ZLATKA TIŠLJARA
KROATLINGVAJ REMEMOROJ DE ZLATKO TIŠLJAR


Izvještaj [op.ur. priložen dolje] sam napisao ja. Tehnički i financijski sam cijelu stvar vodio sam, kao direktr IKS-a, a taj je bio izvršitelj. Sastavio sam prethodno i plan za sve što je u izvještaju opisano. Prethodne godine vodio sam priredbu "100 godina esperantske kulture" i odande su neki programi (kao Lenjingradsko kazalište itd.) Nikola Rašić je bio predsjednik LKK-a i vodio je akcije na licu mjesta te znanstveni simpozij gdje su sudjelovali važni profesori kao Velimir Sriće itd. Skoro sva imena onih koji su sudjelovali su navedena u izvještaju, ali ima i drugih na slikama. Neka imena znam ali mislim da će ih najviše prepoznati Ankica i Kruno. 
 

Kongresna televizija je nešto vrlo posebno jer nikada prije nije bilo nečeg sličnog, a kasnije tek ponovno na TEJO-kongresu (IJK) u Rijeci 1998. Tu je opet najzaslužniji Kruno koji je imao i vodio tehniku, a sve je režirala Romana Rožić. Za vanjski svijet nikad neki esperantski skup nije imao svakodnevne emisije, npr. Radio Zagreba (redovna emisija četvrtkom je ovaj puta bila svakodnevna), radio Sljemena, Omladinskog radija. Možda je ponešto zaboravljeno. Mislim da smo imali i redovno slanje informacija Večernjem listu (Judita bi mogla znati više), a pomagao je i dr. Stjepan Malović... 

 


Kompletni i vrlo detaljni izvještaj o IJK-kongresu u Zagrebu (na hrvatskom) - autor Zlatko Tišljar (Pajo)
Kompleta kaj tre detala raporto pri la IJK en Zagreb (kroatlingve) - la aŭtoro Zlatko Tišljar (Pajo)
NA GLAVNU STRANICU Hrvatskog saveza za esperanto  -    AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo