(Izvadak iz Galerije hrvatske esperantske povijesti  - ZA CJELINU KLIKNITE OVDJE!)
(Fragmento el la Galerio de kroata esperanta historio - POR LA TUTO KLAKU
ĈI TIE!)


2 0 0 1  -  Z A G R E B
 

SVJETSKI  KONGRES  ESPERANTISTA  (21-28.7.2001) 
UK  EN  ZAGREB (21-28an de julio 2001)

 

Prepuna dvorana "Lisinski" u Zagrebu za vrijeme Svjetskog kongresa esperantista 2001.   Plena salono de la koncertejo "Lisinski" en Zagreb, dum la 86-a UK 2001
  

Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - jedno od predavanja
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - unu el prelegoj
Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - "Lado" pred 1.700 esperantista iz 60 zemalja
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - "Lado" (prestiĝa folklora ensemblo el Zagreb)Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - kongresna esperantska knjižara
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - kongresa libroservo


Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - esperanstki bal na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - publika esperanta balo sur la ĉefplaco en Zagreb


Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - esperantska predstava u HNK Zagreb
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - Teatra vespero en Kroata Nacia Teatro en Zagreb


Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - predstavljanje hrvatskih esperantista organizatora i pomoćnika
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - prezentado de kroataj kongresaj organizantoj kaj helpantoj

   

 Spomenik "Futuro" (Budućnost) s esperantskim tekstom ispred Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, od 2001.g.
   La monumento "Futuro" kun esperanta teksto antaŭ Ekonomia Fakultato en Zagreb, ekde 2001

 

 Kovanica od 25 kuna s esperantskim tekstom i poštanske marke   Kroatia monero el 25 kunaoj kaj poŝtmarkoj kun esperanta teksto

            

 

Kongresni bilten "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001. (komplet, 9 Mb)
Kongresa kuriero "Zagreba Albumo" - Zagreb, 2001 (kompleto, 9 Mb) 

Galeriju je zamislio, fotografije skupio, tekstove sastavio i stranicu u računalu kreirao Davor Klobučar iz Osijeka.
La Galerion planis, la fotojn kolektis, la tekstojn verkis kaj la paĝon enkomputiligis Davor Klobučar (la urbo Osijek, Kroatio).


Davor Klobučar

Hvala i posjetite nas opet !

Dankon kaj vizitu nin denove !