HRVATSKA  ESPERANTSKA GALERIJA  -  DIO ČETVRTI  nakon 1991.
KROATA ESPERANTA GALERIO  -  LA KVARA PARTO  post 1991

 

*            *            *

 

1. Kongres hrvatskih esperantista, Zagreb, 1997          La 1-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Zagreb, 1997

 

 


 

2. Kongres hrvatskih esperantista, Varaždin, 1998 - lokalni organizatori    La 2-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Varaždin, 1998 - lokaj organizantoj
 DVIJE SLIKE       DU FOTOJ

 


 3. Kongres hrvatskih esperantista, Osijek, 1999, ispred kina "Urania" (kasnije obnovljeno!)  

La 3-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Osijek, 1999, antaŭ la kinejo "Urania" (poste renovigita!)

 


 

4. Kongres hrvatskih esperantista, Đurđevac, 2000 - sudionici                  La 4-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Đurđevac (ĝurĝevac), 2000 - partoprenantoj

 

2002.g.  -  5. Kongres hrvatskih esperantista, Rijeka – Dio sudionika u Gradskom kazalištu lutaka u kojem je bio centralni dio kongresa
2002 jaro -  5-a Kongreso de kroataj esperantistoj en Rijeka – Partoprenantoj en la urba pupteatro

"NOVI LIST" (2.6.2002.)  O KONGRESU I PRATEĆIM SUSRETIMA   
LA TAGA GAZETO EL RIJEKA "NOVI LIST" PRI LA KONGRESO
 RIJEKA – Himnama Lijepom našom i La espero jučer je u prostorijama Gradskog kazališta lutaka Rijeka upriličeno svečano otvorenje 5. kongresa hrvatskih esperantista, 14. konferencije esperantista Alpe – Jadran te savjetovanja esperantskih saveza srednje Europe, koji će prema najavama organizatora Hrvatskog saveza za esperanto trajati i danas. Događaj je okupio 170 govornika toga jezika iz šest zemalja srednje Europe pa su se tu, osim iz Hrvatske, na jednom mjestu našli predstavnici Austrije, Češke, Mađarske, Italije, Slovačke i Slovenije. Radnom skupu, koji je u svojem pozdravnom pismu podržao i pozdravio predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, privukao je riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, predstavnicu Svjetskog saveza za esperanto Michaelu Lippari iz Nizozemske te generalnog tajnika Svjetskog saveza Iva Osibova.
   
– Svjetski kongres esperantista, koji se održao prošle godine u Zagrebu, nije završen, istakla je na otvorenju Lippari, jer se njegovi odjeci osjećaju danas u Rijeci. Sretna sam što ćemo ovih dana zajedno raditi za esperanto te razmjenjivati svoja iskustva. Vojko Obersnel naglasio je u pozdravnom govoru da Rijeka kao grad koji je nekad slovio zbog svoje multikulturalnosti kao Europa u malom, danas broji 13 nacionalnih manjina čiji su jezici u odnosu na hrvatski – ravnopravni. »Ponosan sam što naš grad, utemeljivši Udrugu esperantista početkom 20. stoljeća, spada među prve gradove u Hrvatskoj i srednjoj Europi, koji su počeli njegovati ovaj jezik«, rekao je Obersnel.
   
Prvi dio programa vezan za otvorenje, zaokružen je izlaganjem studije potpredsjenika Hrvatskog saveza esperantista Radenka Miloševića pod nazivom »Esperantisti i međuregionalna suradnja« te upoznavanjem auditorija s projektom »Srednja Europa je moj dom«, koji subvencionira Ministarstvo za europske integracije.  

 

 

7. Kongres hrvatskih esperantista  u Zaboku, 2005. 
7-a Kongreso de kroataj esperantistoj en Zabok, 2005

 

 


 

 

2 0 0 1  -  Z A G R E B
 

VELIKI DOGAĐAJ: SVJETSKI KONGRES ESPERANTISTA (21-28.7.2001)  GRANDA EVENTO: UK EN ZAGREB (21-28an de julio 2001)

Prepuna dvorana "Lisinski" u Zagrebu za vrijeme Svjetskog kongresa esperantista 2001.   Plena salono de la koncertejo "Lisinski" en Zagreb, dum la 86-a UK 2001
  

Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - jedno od predavanja
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - unu el prelegojDetalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - "Lado" pred 1.700 esperantista iz 60 zemalja
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - "Lado" (prestiĝa folklora ensemblo el Zagreb)Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - kongresna esperantska knjižara
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - kongresa libroservo


Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - esperanstki bal na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - publika esperanta balo sur la ĉefplaco en Zagreb


Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - esperantska predstava u HNK Zagreb
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - Teatra vespero en Kroata Nacia Teatro en Zagreb


Detalj sa Svjetskog kongresa esperantista U Zagrebu (21-28.7.2001) - predstavljanje hrvatskih esperantista organizatora i pomoćnika
Detalo el la Universala Kongreso en Zagreb (21-28.7-2001) - prezentado de kroataj kongresaj organizantoj kaj helpantoj
   

 Spomenik "Futuro" (Budućnost) s esperantskim tekstom ispred Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, od 2001.g.
  
La monumento "Futuro" kun esperanta teksto antaŭ Ekonomia Fakultato en Zagreb, ekde 2001

 

 Kovanica od 25 kuna s esperantskim tekstom i poštanske marke   Kroatia monero el 25 kunaoj kaj poŝtmarkoj kun esperanta teksto

            

 

 Neke od esperantskih knjiga hrvatskih autora   Kelkaj el esperantaj libroj de kroatiaj aŭtoroj

       

        


I J K   1 9 9 8

Rijeka je 1998. bila domaćin svjetskog omladinskog esperantskog kongresa (IJK), oko 400 sudionika.
Ovdje je naslovnica kongresne knjige.
Rijeka en 1998 gastigis IJK-on (ĉ. 400 partoprenantoj) - ĉi tie estas la Kongresa Libro


 

TEKSTOVI O KONGRESU IJK 1998. U RIJECI   -   TEKSTOJ KROATLINGVAJ PRI LA IJK 1998 EN RIJEKA

 

Lokalni organizatori   -   Lokal organizantoj (LKK) 

TEKSTOVI O KONGRESU IJK 1998. U RIJECI   -   TEKSTOJ KROATLINGVAJ PRI LA IJK 1998 EN RIJEKA

 

 

 

 

"Tempo", glasilo Hrvatskog saveza za esperanto o kongresu u Rijeci 1998.
"Tempo", organo de kraota Esperanto-Ligo, pri la IJK en Rijeka 1998

 

 TEKSTOVI O KONGRESU IJK 1998. U RIJECI   -   TEKSTOJ KROATLINGVAJ PRI LA IJK 1998 EN RIJEKA
 
BIOGRAFSKI LEKSIKON ESPERANTISTA IZ HRVATSKE

(Knjiga koju treba imati! U drugim zemljama ovakvo što još ne postoji.)

BIOGRAFIA LEKSIKONO DE KROATIAJ ESPERANTISTOJ
(La libro kiun oni devas havi! En aliaj landoj io tia ankoraŭ ne ekzistas.)

autor/aŭtoro:   Josip Pleadin,  2002

 

   

 

 


 

 

 

  

  

 KNJIGA  "ESPERANTSKI  MOZAIK"  -   LA  LIBRO "MOZAIKO DE ESPERANTO"


Knjiga izdana 2003, autor Davor Klobučar, izdavač Esperantsko društvo "Liberiga Stelo" Osijek, tisak Grafokom dd Đurđevac.
Na hrvatskom jeziku daje daleko najopsežniji prikaz esperantske ideje, kulture, zajednice, pokreta i samog jezika.
La libro aperis en 2003, la aŭtoro Davor Klobučar, eldonis Esperanto-societo "Liberiga Stelo" Osijek, presis Grafokom dd Đurđevac.
Kroatlingve la plej ampleksa prezento de la esperantaj ideo, kulturo, komunumo kaj movado. Koncize prezentita ankaŭ la lingvo.

 

 

 

 

 


 

6. Kongres hrvatskih esperantista, Zagreb, 2003 - sudionici                  La 6-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Zagreb, 2003 - partoprenantoj

 

Vida Jerman je na mnogim svjetskim kongresima glumila na esperantu    Vida Jerman en multaj universalaj kongresoj aktoris en Esperanto

  


 

Dramska grupa Studentskog esperantskog kluba u Zagrebu - 50 godina amaterske glume na esperantu (1959 - 2009);
(Za prvih 25 godina je Dramska grupa imala 126 nastupa u 15-tak država, prema podacima koje je uspio prikupiti Zlatko Tišljar. Kasniju evidenciju nemamo.)

Drama grupo de Studenta esperantska klubo en Zagreb - 50 jaroj da amatora aktorado en Esperanto (1959 - 2009);
(En la unuaj 25 jaroj la Drama grupo havus 126 prezentojn en ĉ. 15 landoj, laŭ la datumoj, kiujn sukcesis trovi Zlatko Tišljar. Postan statistikon oni ne havas.)
 

    

 

2002.g. Kongres hrvatskih esperantista, Rijeka - Dramska grupa SEK-a i desno domaćin Boris Di Costanzo
2002 jaro - Kongreso de kroataj esperantistoj en Rijeka - Drama grupo de SEK kaj dekstre la rijekano Boris Di Costanzo


                                                                                17.10.2009, Osijek - s desna / de dekstre: Vanja Radovanović, Sanja Damjanić, Dag Treer; "Na tragu" / "Sur spuro"
 

*                *                * 

Djela Spomenke Štimec - hrvatske esperantistice - koje je izvorno pisala na esperantu posljednjih desetljeća
Verkoj de Spomenka Štimec - kroata esperantistino - kiujn ŝi originale verkis en Esperanto en la pasintaj tri jardekojSpomenka Štimec (2000)
 

       

     

     

 

MKR  (čitaj: Mo-Ko-Ro;   Montkabana renkontiĝo) - Susret esperantskih planinara i ljubitelja prirode
Organiziraju se svake godine na drugoj planini. Od 2000. do 2008. su ga organizirali hrvatski esperantisti, na planinama hrvatskim i slovenskim.
Uglavnom je bivalo oko 20 sudionika iz 5-6 zemalja i stvarno se govorio esperanto!
MKR (Montkabana renkontiĝo) - Renkontiĝo de esperantistaj montgrimpantoj kaj naturamikoj.
Ĉiujare sur alia monto. Inter 2000 kaj 2008 ĝin organizis kroataj esperantistoj, sur montoj de Kroatio kaj Slovenio.
Proksimume partoprenadis po 20 esperantistoj el 5-6 landoj, kaj vere oni parolis esperante.

 
Risnjak 2001 Hrvatska/Kroatio        Tuk 2003 Hrvatska/Kroatio

  
Pliskovica 2004 Slovenija/Slovenio              Baške Oštarije 2005  Hrvatska/Kroatio


Storžič 2006  SLovenija/Slovenio


Beli (Cres)  2007  Hrvatska/Kroatio

*    *    *

 Hrvatski esperantisti na putu (grupno autbusom) za Svjetski kongres esperantista u Litvi 2006, stanka u Varšavi u Zamenhofovoj ulici
Kroatiaj esperantistoj vojaĝantaj (grupe aŭtobuse) en 2005 al la UK en Litovio, dum halto en Varsovio, en Zamenhofa Strato

 

 

KROATA ESPERANTISTA GRUPO EN UK EN ROTERDAMO 2008   -   HRVATSKA ESPERANTSKA GRUPA NA KONGRESU U ROTTERDAMU 2009

 

 

 TEMPO - glasilo Hrvatskog saveza za esperanto - izlazi od 1980. s prekidom od 1993. i 1994. - 4 broja godišnje - ovdje naslovnica i prva stranica broja 3/2006
TEMPO -  organo de Kroata Esperanto-Ligo  aperas ekde 1980 (krom en 1993 kaj 1994) -  4 foje jare - ĉi tie la titolpaĝo kaj la unua paĝo de 3/2006


 

 

Svečanost "100 godina esperanta u Rijeci" (Rijeka, studeni 2007.) - prvi esperantski klub u Hrvatskoj osnovan je u Rijeci 1907.
Na fotografijama je transparent, voditeljica programa glumica Vida Jerman, dio sudionika u razgledavanju grada i sudionici u koloni prolaze Korzom.

La festo "100 jaroj da Esperanto en Rijeka" (Rijeka, la novembro 2007) - la unua esperanta klubo en Kroatio fondiĝis en Riijeka en 1907

En la fotoj estas la granda banderolo, program-gvidanto la aktorino Vida Jerman, iuj partoprenantoj en urborigardado kaj ĉiuj partoprenantoj en la rijeka ĉefstrato

  

 

 K O S T R E N A   -  Vila "Esperanto Domo"
 

Vila "Esperanto-Domo" (esperantska kuća), nekad poznata kao Vila Amfora. Nalazi se u mjestu Kostrena pored Rijeke.
Vlasnik je Esperantsko društvo Rijeka. Povremeno se koristi za esperantske susrete. 40 kreveta, toaleti, tuševi, terasa.

La vilao "Esperanto-Domo" (iam estis konata kiel "Vila Amfora") estas en Kostrena, tre proksime al la granda urbo Rijeka.
La vilaon posedas Esperanto-Societo Rijeka. Uzata jen kaj jen por esperantaj renkontiĝoj. 40 litoj, necesejoj, duŝoj, teraso. 


 
 Kostrena kraj Rijeke, 2008, državno takmičenje djece u znanju esperanta - na slici 7. godina - Organizira: Esperanto društvo Rijeka

En Kostrena apud Rijeka, 2008, ŝtatnivela konkurso por infanoj pri kono de Esperanto - en la foto jam la sepa jaro - Organizas: Esperanto-Societo Rijeka  


 

 


GLAVNI DOMAĆINI I ORGANIZATORI SUSRETA U KOSTRENI
LA ĈEFAJ ORGANIZANTOJ DE LA RENKONTIĜOJ EN KOSTRENA

Vjekoslav Morankić (Rijeka) 

Boris di Costanzo (Opatija)

Tea Radovanović (Rijeka)

         *            *            *

Riječki karneval 2008: "Esperanto Maskerada Kompanio 'Paždroć' " - grupa mladih Riječana, među kojima je i nekoliko esperantista, u sastavu velike
karnevalske povorke. Na njihovim "alegorijskim kolima" uvijek bude natpis koji pokazuje ime grupe na esperantu. Nastupali su 2007, 2009, 2009, 2010... itd.
Tipična povorka zna imati i do 100 skupina, 10.000 sudionika i 100.000 gledalaca, te trajati 5-6 sati. "Paždroć" u lokalnom govoru znači "izmiješano sve i svašta".
La karnavalo en Rijeka 2008: "Esperanto Maskerada Kompanio 'Paždroć' " - grupo da junaj rijekanoj, inter kiuj estas kelkaj esperantistoj, meze de la granda karnavala procesio. Sur ilia "alegoria ĉaro" ĉiam estas skribaĵo kiu montras la nomon de la grupo esperante. La grupo partoprenis la procesiojn en 2007, 2009, 2009, 2010... ktp. Kutime la procesio havas 100 grupojn, 10.000 membrojn kaj 100.000 spektantojn, kaj daŭras 5-6 horojn. "Paĵdroĉ" en la loka dialekto signifas "miksaĵo el ĉio ajn".


*            *            *

Svečani koncert "100 godina esperanta u Zagrebu" u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski (Zagreb, 2008.)
Na programu je bilo dvadesetak glazbenih točaka, koje su izvodili razni pojedinci ili grupe, esperantisti ili ne, na esperantu ili na hrvatskom.
Dvorana je velikim dijelom bila popunjena, i to od strane esperantista, njihovih uzvanika, te uzvanika neesperantskih izvođača.
Ukratko je prikazana i povijest esperanta u Hrvatskoj. Koncert je bio, između ostaloga, i poklon esperantista gradu Zagrebu.
Program je organizirala Judita Rey Hudeček, a voditeljica je bila glumica Vida Jerman.
Solena koncerto "100 jaroj da Esperanto en Zagreb" en la Koncertejo "Vatroslav Lisinski" (Zagreb, 2008)
En la programo estis ĉ. 20 muzikaj programeroj, kiujn faris diversaj unuopuloj grupoj, esperantistoj ne, en Esperanto kroatlingve.
La halo estis grandparte plena, fare de esperantistoj, iliaj invititoj, kaj de invititoj de neesperantaj artistoj.
Estis ankaŭ konciza prezento de la kroata esperanta historio. La koncerto estis siaspeca donaco de esperantistoj al la urbo Zagreb.
La programon organizis Judita Rey Hudeček kaj gvidis la aktorino Vida Jerman.

Neven Mrzlečki - esperantist i operni pjevač                                 Kaja Farszky - esperantist i student glazbe
Neven Mrzlečki - esperantisto kaj operkantisto                                 Kaja Farszky - esperantistino kaj studento pri muziko

 

"Serenada" - Franz Schubert - na esperantu pjeva i svira gitaru Neven Mrzlečki (amaterski snimljeno) - kliknite ovdje (veličina oko 3 Mb)
"Serenado" - Franz Schubert - en Esperanto kantas kaj gitaron ludas Neven Mrzlečki (amatora kamerao) - klaku ĉi tie (la grandeco 3 Mb)

 

 

VELIKI ESPERANTSKI RJEČNICI                               GRANDAJ ESPERANTAJ VORTAROJ

 Lucija Borčić - Veliki rječnik esperantsko-hrvatski, 2009                       Lucija Borčić - Granda vortaro esperanta-kroata, 2009
Veliki rječnik hrvatsko-esperantski, 2010                                   Granda vortaro kroata-esperanta, 2010
Izdavači: Hrvatski savez za esperanto i "Sveučilišna knjižara"                    Eldonis: Kroata Esperanto-Ligo kaj "Sveučilišna knjižara"

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lucija Borčić)

 

 

 

*       *       *

 

 

 

(Lucija Borčić potpisuje hrv-esp rječnik)
(Lucija Borčić subskribas kro-esp vortaron)

       

           

 Gore: promocija Velikog rječnika esp-hrv u klubu "Bude Borjan", Zagreb, 2009  
Supre: Lanĉo de la Granda vortaro esperanta-kroata en "Bude Borjan", Zagreb, 2009

 Dolje: promocija Velikog rječnika hrv-esp u klubu "Bude Borjan", Zagreb, 2010   Sube: Lanĉo de la Granda vortaro kroata-esperanta en "Bude Borjan", Zagreb, 2009


 

MLADI HRVATSKI ESPERANTISTI                                        JUNAJ KROATAJ ESPERANTISTOJ

 SEK (Studentski esperantski klub u Zagrebu) za vrijeme svojih izleta     SEK (Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb) en ekskursoj

 SEK (Studentski esperantski klub u Zagrebu) za vrijeme svojih izleta     SEK (Studenta Esperanto-Klubo en Zagreb) en ekskursoj

           

 HRAŠĆINA

SUSRETI ESPERANTSKIH KNJIŽEVNIKA I NJIHOVIH ČITALACA
RENKONTIĜOJ DE ESPERANTAJ VERKISTOJ KUN ILIAJ LEGANTOJ

Imanje Njeguš u Hrašćini u Hrvatskom zagorju (i na njemu kurija - manji plemićki dvor - iz 1848),
u vlasništvu Spomenke Štimec, predstavlja zaštićenu hrvatsku baštinu, otvorenu i za javnost.
Hrvatski savez za esperanto na imanju organizira, uz pomoć Ministarstva kulture,
Susret esperantskih književnika, koji je već postao tradicijom.
Svake godine gostuje nekoliko istaknutih stranih književnika, a okupe se i brojni hrvatski esperantisti.
La bieno Njeguš en Hrašćina (apud Varaždin) kaj en ĝi eta nobelula domo el 1848,
posedata de Spomenka Štimec, estas protektata nacia heredaĵo, malfermita ankaŭ por la publiko.
Kroata Esperanto-Ligo en la bieno organizas, kun helpo de la Ministerio pri kulturo,
renkontiĝon de esperantaj verkistoj, kiu jam fariĝis tradicia.
Ĉiujare gastas kelkaj elstaraj eksterlandaj verkistoj, kaj venas ankaŭ multaj kroataj esperantistoj.

 

U Hrašćini u Zagorju, susret esperantskih pisaca i njihovih čitatelja, 2007.g.
 
En Hrašćina (en Zagorje, norde de Zagreb) renkontiĝo de esperantaj verkistoj kaj ties legantoj 2007


  U Hrašćini u Zagorju, susret esperantskih pisaca i njihovih čitatelja, 2008.g.
 
En Hrašćina (en Zagorje, norde de Zagreb) renkontiĝo de esperantaj verkistoj kaj ties legantoj 2008


2 0 1 0 :


 

 

 


NEKI OD ESPERANTSKIH PISACA KOJI SU DO SADA GOSTOVALI    KELKAJ ESPERANTAJ VERKISTOJ KIUJ JAM GASTIS EN HRAŠĆINA :
Anna Loewenstein (Britio/Italio), Imre Szabó (Hungario), Geoffrey Sutton (Britio), Lena Karpunina (Taĝikio/Germanio),
Ljupčo Trihunčovski (Bulgario), Tomasz Chmielik (Pollando), Mihael Bronštejn (Rusio), Achtar Etemadi (Irano),
Julia Sigmond (Rumanio), Roman Dobrzynski (Pollando), Istvan Nemere (Hungario) ...ktp.
 

Detaljnije o dosadašnjim susretima      Detale pri la ĝisnunaj renkontiĝoj
  

U Osijeku svečano otvaranje Esperantske ulice, dana 17. listopada 2009, u sklopu susreta "120 godina esperanta u Osijeku i Hrvatskoj"
 
En Osijek solena malfermo de Esperanto-strato, 17-an de oktobro 2009, kadre de la renkontiĝo "120 jaroj da Esperanto en Osijek kaj Kroatio"

 

Sjednica upravnog vijeća (predsjedništva) Hrvatskog saveza za esperanto, dana 17.3.2010 u Zagrebu, Kneza Mislava 11.
Prisutni članovi, s lijeva: Boris di Costanzo, Marija Jerković, Radenko Milošević, Vjekoslav Morankić, Nedeljko Korasić, Vida Jerman,
Spomenka Štimec, Davor Klobučar i Zlatko Hinšt. Na slici nisu: Judita Rey Hudeček, te odsutni Ljerka Stilinović i Dag Treer.
Kunsido de la prezidantaro de Kroata Esperanto-Ligo la 17-an de marto 2010 en Zagreb, la adreso: Kneza Mislava 11.
La membroj de maldekstre: Boris di Costanzo, Marija Jerković, Radenko Milošević, Vjekoslav Morankić, Nedeljko Korasić, Vida Jerman,
Spomenka Štimec, Davor Klobučar kaj Zlatko Hinšt. En la foto mankas: Judita Rey Hudeček, kaj forestantaj Ljerka Stilinović kaj Dag Treer.


 DEC - Dokumentacijski esperantski centar u Đurđevcu

DEC - Dokumenta Esperanto-Centro en la urbeto Đurđevac


Privatni esperantski muzej na komercijalnoj osnovi, kojemu je vlasnik esperantist Josip Pleadin.
Cilj muzeja je da spasi sve vrste esperantskih materijala od kroničnog problema propadanja ili bacanja (knjige, novine, fotografije, pisma, dopise, predmete itd.)
Kao vrlo aktivan esperantist te poznavalac i ljubitelj esperantske povijesti, Pleadin je desetljećima skupljao vrijedne materijale, čak i od zanemarenih starih esperantista u najmanjim provincijskim mjestima. Hrvatski savez za esperanto ima svoju vlastitu povijesnu arhivu, ali za sada nema sredstava, vremena, prostora, niti raspoloživog odgovarajućeg stručnjaka. Hoće li se jednog dana Savez i DEC udružiti na području čuvanja prošlosti, to ostaje da pokaže budućnost.
Privata esperanta muzeo sur komerca bazo, kies posedanto estas la esperantisto Josip Pleadin.
Celo de la muzeo estas savi ĉiuspecan esperantan materialon kontraŭ pereo forĵetado (librojn, gazetojn, fotojn, leterojn, cirkulerojn, objektojn ktp.)
Estante tre aktiva esperantisto kaj konanto kaj ŝatanto de esperanta historio, Pleadin dum jardekoj kolektadis valorajn materialojn, ankaŭ de neglektitaj maljunaj esperantistoj en provinco. Kroata Esperanto-Ligo 8KEL) havas ja sian propran historian arkivon, sed provizore mankas mono, tempo, spaco kaj kompetenta fakulo ne estas je dispono. Ĉu iam poste KEL kaj DEC unuigos la fortojn pri la esperanta historio, tion devos montri la futuro.

     
Josip Pleadin, vlasnik DEC-a                                           

KLIKNITE   ZA   POSJETU   FOTO-GALERIJI   DEC-a    
KLAKU  POR  VIZITI  LA  FOTO-GALERION  DE  DEC


Manji dio polica s materijalima DEC-a. Lijevo su kompleti nekih esperantskih časopisa, a desni tematski dosieri s esperantskim dokumentima.
Malgranda parto de bretaro de DEC. Maldekstre estas kompletoj de iuj esperantaj gazetoj, kaj dekstre estas lautemaj dosieroj kun esperantaj dokumentoj.

 

 

8. Kongres hrvatskih esperantista (Velika Gorica, 11-12.9.2010) 
(nedostaju fotografije sa 7. kongresa u Zaboku 2005)
8-a Kongres de kroataj esperantistoj (Velika Gorica, 11-12 septembro 2010) 
(mankas fotoj el la  antaŭa 6a kongreso en Zabok 2005)
 

9. Kongres hrvatskih esperantista, Bjelovar, 2011          La 9-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Bjelovar, 2011


 


12. Međunarodni susret mladih esperantista (MIRO), Stara Sušica (Gorski kotar), 2011       Općenito o MIRO-u
La 12-a junulara renkonto MIRO en Kroatio  (Stara Sušica), 2011            ĝenerale pri MIRO

 

MIRO je međunarodni omladinski esperantski susret kojeg organizira Hrvatska esperantska mladež.
Svaki MIRO posvećen je drugoj temi, pa je i slovo "M" u nazivu kratica različitih riječi.
Na primjer: marborda (obalni), mezepoka (srednjevjekovni), miskomprena (o pogrešnom shvaćanju) ,...

Osmišljen je kako bi se esperantisti iz Hrvatske mogli susresti, upoznati te družiti s esperantistima iz drugih zemalja i kultura. Drugi razlog je ponuditi esperantistima još jedan zabavan, zanimljiv te poučan susret. Da bi se mogli malo odmoriti u ugodnoj atmosferi te prijateljskom okruženju.

MIRO (M__ Internacia RenkontiĝO) estas internacia renkontiĝo kiun organizas KEJA (Kroatia esperanto-junulara asocio). Ĝi estas kreita por ke esperantistoj el Kroatio povu renkonti, ekkoni kaj interrilati kun esperantistoj el aliaj landoj kaj kulturoj. Alia motivo estas ke ni ofertu ankoraŭ unu amuzan, interesan kaj instruan renkontiĝon al esperantistoj. Por ke ili povu iomete ripozi kaj praktiki la lingvon en la bona etoso kaj amikplena ĉirkaŭaĵo.

Konceptita kiel "Marborda Internacia RenkontiĝO", ĝi ŝanĝis nomon ĉiu jare. Ekzemple, "Miskomprena Internacia RenkontiĝO" kiam ĝi okazis en Zadar. "Marturisma Internacia RenkontiĝO" kiam ĝi estis en Pula. Sed la mallongigo "MIRO" restis neŝanĝita. "MIRO" tamen ne okazis nur ĉe la marbordo, ĝi ankaŭ okazis en kontinenta Kroatio ĉe varmbanejo Bizovac kaj ĉe kastelo Trakošćan. "MIRO" estas bela ebleco por ni renkonti esperantistojn el aliaj landoj kaj ankaŭ kroatajn esperantistojn el ĉiuj partoj de Kroatio.


 

 

 

 

10. Kongres hrvatskih esperantista, Koprivnica, 2012.          La 10-a Kongreso de kroataj esperantistoj, Koprivnica, 2012

 

 

Esperantisti kod predsjeednika RH Ive Josipovića, pokrovitelja Europskog esperantskog kongresa u Rijeci  (2014.)
Esperantistioj ĉe la prezidanto de Kroatio Ivo Josipović, protektanto de la Eŭropa Esperanto-Kongreso en Rijeka  (2014)


RIJEKA 2014  -  Kongres Europskog esperantskog saveza - otvaranje
RIJEKA 2014  -  Kongreso de E
ŭropa Esperanto-Unio - malfermo

 

Međunarodni dan esperanta (Zamenhofov dan) 15.12.2014. u Zagrebu, Europski dom
Internacia Esperanto-tago (Zamenhofa tago) 15 dec 2014 en Zagreb, Eŭropa Domo

 

 K  R  A  J                             F  I  N  O

 

       P O Č E T A K      -  1.  D I O   (1887 - 1918)             K O M E N C O   -  1-a  P A R T O  (1887 - 1918)      
N A S T A V A K  -  2.  D I O   (1918 - 1945)              D A Ŭ R I G O  -  2-a  P A R T O   (1918 - 1945)
N A S T A V A K  -  3.  D I O   (1945 - 1991)              D A Ŭ R I G O  -  3-a  P A R T O   (1945 - 1991) 

 

 

Galeriju je zamislio, fotografije skupio, tekstove sastavio i stranicu u računalu kreirao Davor Klobučar iz Osijeka.
La Galerion planis, la fotojn kolektis, la tekstojn verkis kaj la paĝon enkomputiligis Davor Klobučar (la urbo Osijek, Kroatio).


Davor Klobučar

Hvala i posjetite nas opet !

Dankon kaj vizitu nin denove !