ESPERANTSKA FILATELIJA U HRVATSKOJ      ESPERANTA FILATELO EN KROATIO
 


POŠTANSKE MARKE NA ESPERANTU                POŜTMARKOJ EN ESPERANTO

           

Hrvatska Pošta je izdala prigodnu marku povodom Prvog kongresa hrvatskih esperantista 1997.
Druga marka izdana je povodom 86. Svjetakog kongresa esperantista, održanog 2001. u Zagrebu.
Marka iz 1997. je rasprodana.

Kroata Poŝto eldonis solenan markon okaze de la Unua Kongreso de Kroataj Esperantistoj en 1997. 
Alia marko estas eldonita okaze de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto en 2001 en Zagreb, Kroatio.
La marko el 1997 estas elĉerpita.


 

PRIGODNE POŠTANSKE OMOTNICE NA ESPERANTU                POROKAZAJ POŜTAJ KOVERTOJ EN ESPERANTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-----> Hrvatski savez za esperanto
-----> Hrvatski savez za esperanto