ŠTO JE ESPERANTO
(Stanko Rukelj, Esperantsko društvo Božidar Vančik, Varaždin)

 

Esperanto je stvoren da bi ljudi različitih nacija i kultura lakše međusobno komunicirali na ravnopravnoj osnovi. 
To je već više od sto godina funkcionirajući projekt koji se u praksi dokazao kao jedna od najvažnijih pretpostavki
ljudske jednakopravnosti. 

Danas postoji nejednaka raspodjela moći među jezicima. 
To je stalna prijetnja miru radi izravne jezične potlačenosti mnogih jezika i jezične nadmoći nekolicine tako zvanih svjetskih jezika.

Sada se jezici svrstavaju u službene i neslužbene.
Narodi i etničke skupine tih dviju grupa jezika su neravnopravni, jer se ova kulturna baština svijeta različito cijeni. 

Jezici nisu samo komunikatori nego i identifikatori onih koji ih govore, pa je stoga jezik kulturna baština, 
koja se mora sačuvati kao trajna vrijednost čovječanstva. Svakom čovjeku je njegov materinji jezik najljepši i najvredniji, 
pa ga najrađe koristi u komunikaciji gdje postoji sugovornik. 

Esperantski pokret se zalaže za očuvanje bogatsva različitih jezika uz istovremenu mogućnost
nesmetanog komuniciranja među najrazličitijim etničkim skupinama pomoću neutralnog međunarodnog jezika.
Esperanto se kao planski jezik sa svojom pravilnom strukturom može lako usvojiti samoučenjem u relativno kratkom vremenu.
Bogate izražajne mogućnosti zadovoljavaju i najprofinjenije potrebe; 

to potvrđuje bogata literatura na Esperantu, kako originalna, tako i prevedena iz najrazličitijih jezika svijeta. 

Vrijednost Esperanta se među ostalim manifestira činjenicom, što se stečenim znanjem Esperanta puno lakše savladavaju 
teškoće kod učenja drugih stranih jezika. 

Učite Esperanto, uživajte u esperantskom svijetu. Neka odsad on bude i Vaš!

---> HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERANTO