DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR  (DEC)   
DOKUMENTA ESPERANTO-CENTRO (DEC)

KLIKNITE   ZA   POSJETU   FOTO-GALERIJI   DEC-a    
KLAKU  POR  VIZITI  LA  FOTO-GALERION  DE  DEC

 


DOKUMENTACIJSKI ESPERANTSKI CENTAR (DEC) je inicijativa hrvatskog esperantista Josipa Pleadina iz Đurđevca.
Cilj DEC-a je skupljati, čuvati, uređivati, vrednovati i upotrebljavati materijala na esperantu i o esperantu. Motiv za ovaj pothvat je spriječiti, koliko je to moguće, gubitak esperantske kulturne i povijesne baštine. DEC je član Hrvatskog saveza za esperanto, ali funkcionira kao privatna zbirka s naplatom korištenja. Koristiti materijale može svaki esperantist ili neesperantist na licu mjesta ili preko mrežnog kontakta s vlasnikom. DEC se nalazi u Đurđevcu (46°02´33´´ N, 17°04´18´´E ), 120 km sjeveroistočno od Zagreba. Zbirka je do daljnjega u privatnoj kući Pleadina koji trenutno de facto jedini vodi DEC-ove poslove. Želja mu je da DEC dosegne razinu zbirke pod zaštitom države ili regije, čime bi se osiguralo da zbirka preživi i ostane javno dostupna i nakon života sadašnjeg vlasnika.  Kontakt:  dec.kroatio@gmail.com

DOKUMENTA ESPERANTO-CENTRO (DEC) estas iniciato de kroata esperantisto Josip Pleadin. 
La celo de DEC estas kolekti, konservi, ordigi, valorigi kaj uzi materialojn en kaj pri Esperanto. La motivo de tiu entrepreno estas laŭeble preventi perdojn de la esperanta kultura kaj historia heredaĵo. DEC estas membro de Kroata Esperanto-Ligo, sed funkcias kiel privata kolekto uzebla post pago. Uzi la materialon rajtas ĉiu esperantisto aŭ neesperantisto surloke, aŭ uzante retan kontakton kun la posedanto. DEC situas en Đurđevac, (46°02´33´´ N, 17°04´18´´E ) je 120 kilometroj nordoriente de la  Zagrebo. La kolekto estas ĝisplue en la privata domo de Pleadin, kaj li de facto la sola faras la laboron de DEC. Lia deziro estas, ke DEC atingu la nivelon de regione aŭ ŝtate protektita kolekto, kio garantius ĝian konserviĝon en formo de publika Esperanto-kolekto disponebla al esperantistoj ankaŭ post forpaso de la nuna posedanto.
Kontakto:  
dec.kroatio@gmail.com

-----> Hrvatski savez za esperanto     -----> Kroata Esperanto-Ligo