M I R O

REDOVNI MEĐUNARODNI SUSRET MLADIH ESPERANTISTA U HRVATSKOJ
REGULA INTERNACIA JUNULARA RENKONTIĜO DE ESPERANTISTOJ EN KROATIO

la sola esperanta renkontiĝo iam ajn kiu konstante ŝanĝadis sian nomon

      Što je MIRO ?     Kio estas MIRO ?  
      
Stranice organizatora     
Paĝoj de la organizantoj   
    
Reklama "Dođite na MIRO !"   
Reklamo "Venu al MIRO !"       
     Popis MIRO-a po godinama   
Listo de MIRO-j laux jaroj     

MIRO  2011. (Stara Sušica), mnogo fotografija
   
MIRO 2011 (en Stara Sušica), multaj fotoj          
      
MIRO  2009. (Čakovec), razni materijali   
MIRO 2009 (Čakovec), diversaj materialoj      
   
MIRO  2008. (Duga Resa), razni materijali   
MIRO 2008 (Duga Resa), diversaj materialoj    
    MIRO  2006. (Lovran), razni materijali   
MIRO 2006 (Lovran), diversaj materialoj 
   
MIRO  1999. (Zadar) - "Tempo" 1/99   
MIRO 1999 (Zadar), "Tempo" 1/99          

    MIRO  1996. (Veli Lošinj) - "Tempo" 2/96    MIRO 1996 (Veli Lošinj), "Tempo" 2/96         

   
   VIDEO:  Sudionici susreta MIRO u Lovranu 2006.   VIDEO:  Partoprenantoj de MIRO en Lovran en 2006

 

 

 

Što je MIRO ?     Kio estas MIRO ?

 

MIRO je međunarodni omladinski esperantski susret kojeg organizira Hrvatska esperantska mladež.
Svaki MIRO posvećen je drugoj temi, pa je i slovo "M" u nazivu kratica različitih riječi.
Na primjer: marborda (obalni), mezepoka (srednjevjekovni), miskomprena (o pogrešnom shvaćanju) ,...

Osmišljen je kako bi se esperantisti iz Hrvatske mogli susresti, upoznati te družiti s esperantistima iz drugih zemalja i kultura. Drugi razlog je ponuditi esperantistima još jedan zabavan, zanimljiv te poučan susret. Da bi se mogli malo odmoriti u ugodnoj atmosferi te prijateljskom okruženju.

MIRO (M__ Internacia RenkontiĝO) estas internacia renkontiĝo kiun organizas KEJA (Kroatia esperanto-junulara asocio). Ĝi estas kreita por ke esperantistoj el Kroatio povu renkonti, ekkoni kaj interrilati kun esperantistoj el aliaj landoj kaj kulturoj. Alia motivo estas ke ni ofertu ankoraŭ unu amuzan, interesan kaj instruan renkontiĝon al esperantistoj. Por ke ili povu iomete ripozi kaj praktiki la lingvon en la bona etoso kaj amikplena ĉirkaŭaĵo.

Konceptita kiel "Marborda Internacia RenkontiĝO", ĝi ŝanĝis nomon ĉiu jare. Ekzemple, "Miskomprena Internacia RenkontiĝO" kiam ĝi okazis en Zadar. Aŭ "Marturisma Internacia RenkontiĝO" kiam ĝi estis en Pula. Sed la mallongigo "MIRO" restis neŝanĝita. "MIRO" tamen ne okazis nur ĉe la marbordo, ĝi ankaŭ okazis en kontinenta Kroatio ĉe varmbanejo Bizovac kaj ĉe kastelo Trakošćan. "MIRO" estas bela ebleco por ni renkonti esperantistojn el aliaj landoj kaj ankaŭ kroatajn esperantistojn el ĉiuj partoj de Kroatio.

 

 

 

 


VENU AL MIRO !

Kaja Farszky i Tina Tišljar, aktivne organizatorice,  godine 2007. reklamiraju MIRO
Kaja Farszky kaj Tina Tišljar, aktivaj organizantinoj,  en 2007 reklamas MIRO- n

 

 

 

 

 


Popis dosadašnjih  MIRO-susreta      Listo de la ĝisnunaj MIRO-j

  Do sada (2008) su organizirani:
 • 1. MIRO (1994): Kostrena kod Rijeke
 • 2. MIRO (1995): Trakošćan
 • 3. MIRO (1996): Veli Lošinj
 • 4. MIRO (1997): Rovinj
 • 5. MIRO (1998): Savudrija
 • 6. MIRO (1999): Zadar
 • 7. MIRO (2000): Bizovac
  (2001. nije bio MIRO radi Svjetskog kongresa u Zagrebu)
 • 8. MIRO (2004): Pula
 • 9. MIRO (2006): Lovran
 • 10. MIRO (2008): Duga Resa
 • 11. MIRO (2009): Čakovec
 • 12. MIRO (2011): Stara Sušica

Više informacija o MIRO-u čitajte 
na posebnoj stranici organizatora.

 

Ĝis nun estis organizitaj:

 • 1a MIRO (1994): Marborda..., Kostrena apud Rijeka
 • 2a MIRO (1995): Mezepoka..., Trakošćan
 • 3a MIRO (1996): Marborda..., Veli Lošinj, insulo Lošinj
 • 4a MIRO (1997): Moda..., Rovinj
 • 5a MIRO (1998): Mezsomera..., Savudrija
 • 6a MIRO (1999): Miskomprena..., Zadar
 • 7a MIRO (2000): Marioneta..., Bizovac
 • en jaro 2001 MIRO ne okazis pro la UK en Zagrebo
 • en jaro 2002 estis organizita, sed ne okazis, Marturisma... 
  en Puntižela apud Pula.
 • 8a MIRO (2004): Marturisma..., Pula
 • 9a MIRO (2006): Mezsomera..., Lovran
 • 10a MIRO (2008): Magiverda..., Duga Resa
 • 11. MIRO (2009): Mojosa..., Čakovec
 • 12. MIRO (2011): M.....???  Stara Sušica

Pli detale pri MIRO legu en aparta paĝo de la organizantoj.

  

  M I R O   2011.   (Stara Sušica)

 

   

 

 


  M I R O   2009.   (Čakovec)

 

En la jaro 2009, MIRO estis Mojosa. Mojosis la urbeto Ĉakovec kun siaj urbaj festoj (Ljeto Zrinski). Mojose alvenis 30 mojos-festemaj partoprenantoj kaj unu hundo el 11 landoj. Dum ses tagoj, inter la 2a kaj 8a de aŭgusto, ni muzikumis, ekskursis, lagumis, provadis remi rekte kaj ne cirkle, festetis, dancegis kaj karaokeis. Ĉiuj bonege amuziĝis (eĉ la organizantoj)  kaj kelkaj tre bedauris ke sekvotjare ni (almenau ĝis nun) ne planas organizi la renkontiĝon. KEJA feliĉis ĉar ni havis ankaŭ novajn partoprenantojn el Kroatio kaj krome se iu interesiĝas pri la organizado de 12a MIRO, ni volonte helpas.   (Tina Tišljar)

 

 


  M I R O   2008.   (Duga Resa)

 

           

 

            

 

        

 

 

Obraćanje organizatora sudionicima nakon susreta i izvješće o susretu (pisala Tina Tišljar)
Kelkaj vortoj de la organizantoj al la partoprenintoj post la renkontiĝo kaj la raporto (skribis Tina Tišljar)


Karaj partoprenantoj de la MIRO 2008 en Duga Resa,

Do jen finfine kelkaj vortoj de la organizantoj post la renkontiĝo. Pardonegu ke ili venas iom malfrue. Sed ĉio estas parto de la granda plano - ni intence malfruis - ni volis doni al vi tempon iom forgesi pri MIRO, ke vin forlasu la postrenkontiĝa sindromo, ke vi komencu kun la normala vivo, ke venu septembro, oktobro, laboro kaj ĝuste tiam en la plej aĉa, malespera momento de oktobro kiam somero estas for kaj la vintraj ferioj ŝajnas eĉ pli for... Ĝuste tiam vi ricevas tiun belegan leteron de ni. Salutojn, memorojn, fotojn, ligojn,inforomojn, kisojn... Kaj en tiu momento vi pensos "ah tiu MIRO" kaj la sekva tago almenaŭ belegos, eĉ oktobra (ol almenaŭ tiu momento nun kiam vi legas kaj ridetas). Brila plano, ĉu ne? :) hehe

Do finfine ni kolektis kelkajn ligojn de egzistantaj fotoj en la reto surmetitaj tie de bonegaj homoj kiuj faris ilin (sed tamen plej multaj jam estas en facebook), surretis fotojn de la remado (kaj ni vere petas sinceran pardonon ke ili ne haveblis jam dum MIRO). Kaj se iu pli sperta pri retaj aferoj havas bonan ideon kiel meti la plenan formaton de la fotoj al la reto bonvolu kontakti nin. Ĝis tiam ĉiu kiu deziras havi iun foton en plana formato kontaktu Kaja (kajulino@gmail.com aŭ min). La ligoj al la fotoj troviĝas en la fino de la mesaĝo.

ETA RAPORTO

Ni estis 83 el 20 landoj. La domo ŝatis nin kaj ni ŝatis la domon, la urbo ŝatis nin kaj ni ŝatis la urbon, ni aperis en loka televido, ĵurnalo kaj sur belaj grandaj afiŝoj. Sed la plej grava - la etoso bonegis. Kaj pro tio ni kompreneble dankas VIN. Ĝi estis tia pro vi ĉiuj, pro viaj proponoj, pro via bonhumoro (kaj eble la plaĝo kaj bela vetero ankaŭ helpis). Ni esperas ke vi samĝuis ĝin kiel ni. Ni ne forgesu la bonajn ekskursojn, la belulinon Mreĵnica, la akvomelonojn, la "homoj la dormas", la pli bonan manĝon ol en hungario (hungaroj ne ofendiĝu :) ), la rakija, la kulinaran feston, la „tomba-tomba" kanteton, la bonan veteron (malgraŭ la komenca ŝtormo nomata "fino de la mondo").

La lasta bona kialo kial tiu ĉi letero malfruas, ni volis prepariĝi por la varbado tuj! Ni volis vin informi pri la sekva MIRO. Ĝi okazos en eta norda urbo Ĉakovec la samajn datojn kiel ĉi jara (krom tio ke ĝi estos en 2009 kompreneble) - do de la 2a ĝis la 8a de aŭgusto. Kaj jes vi bone rimarkas temas pri tuj post UK kaj ne post IJK. Kial? Ĉar ni tiel diris... hehe...

Do kompreneble ni ankaŭ havas iom saĝajn kialojn por tio - kiam ni elpensos ilin vi povos legi en la retpaĝaro de KEJA  - www.keja.hr

Kompreneble ni pensis pri tiuj kiuj nepre ne volas UKumi (ĉar ni scias ke tiaj ja egzistas). Kelkaj kroataj esperantistoj havas private domojn en la urbo Pag en la insulo Pag kaj invitas ĉiujn kiuj volas la semajnon dum UK tendumante, memzorgante kaj memprograme feriumi ĉe la maro. Tendumejo troviĝas apud la plaĝo kaj estas eblecoj lui apartmanojn.

Se vi interesiĝas pri tiu antaŭMIRO bonvolu kontakti nin (Tomislav Divjak tdivjak@gmail.com aŭ min) . La informoj pri la prezoj kaj lokoj aperos en la retpaĝaro.

MIRO 2009 - MOJOSA INTRERNACIA RENKONTIĜO

Pli detalaj informoj treveblas jam / baldaŭ en la retpaĝaro de keja ( www.keja.hr ) kune kun aliĝoj, kotizoj kaj ĉio alia.

Do tio estas ĉio de ni momente. Alkroĉita al la letero estas la adresaro de la partoprenatnoj en .pdf formato. Ni petas ne misuzu (dankon).

Sube troviĝas ankaŭ la ligoj al la fotoj.

ĝuu homoj…

kaj estu mojosaj mojosante ĝis la mojosa MIRO en 2009 kiu jam alproksimiĝas.

amike salutas vin

la oganiza tamo de MIRO

kaja, dag, sanja, tomislav kaj tina

 


La 10a MIRO

 

MIRO ĉi-sezone imponis unue per grandformata afiŝo, kiu ornamis la urbeton Duga Resa kaj ties Lernantan domon dum aǔgusto, informante  ke Esperanto gastas tie.  Tian afiŝon havas nur profesiaj organizoj- kaj havis ĝin KEJA!

Krome impresis la sukceso per kiu multhoma  folklora grupo el Generalski Stol inspiris junularon al dancado, kreanta el Esperanta festo folkloran feston por surlokuloj kaj gastoj. Ege bone efikis la ideo ke la partoprenantaj  gastoj kuirigu kaj servu siajn manĝaĵojn dum la foireska renkontiĝo. Gratulon al la organiza teamo, Tina Tišljar, Kaja Farzsky kaj tute aparte al Sanja Damjanić pro novaj ideoj.

Malimpresis kaj zorgigis la fakto ke mankis novaj kroataj  vizaĝoj inter ĉeestintoj. La plago internacie konata, jen infektas ankaǔ Kroation.       (Spomenka  Štimec)

 


   popis sudionika    2008    listo de partoprenantoj

Adrianna Zychewicza Pollando         Agnieska ¯ywno Pollando         Andi Münchow Germanio              Andrej Slavnić Bosnio                      
Aneleen Nys Belgio                          Anna Ŝevtsova Rusio              Anna Raventos Gascon Katalunio     Antton Ameyugo Martinez Eŭskio
Arkadiusz Zychewicz Pollando         Aurelijus Rutkauskas Litovio     Belonia Gabalda Francio                 Ben Indestege Belgio  
Bojan Tišljar Kroatio                         Brian Russell Usono                Carles Verdugo Rojano Hispanio     
Carsten Mischke Belgio
Christian Eppler Aŭstrio                  Csongor Gyorgypal Hungario     Dag Treer Kroatio                         Damir Malkoč Kroatio  
Damir Morankić Kroatio                
Danny White Skauslando            Denis Haziri Kroatio                      Denizo Priskorn Danio  
Dmitri Horowitz Nederlando          Drago Ilišinović Kroatio               Dženita Cerić Bosnio                      Edit Lindwurm Hungario  
Elzbieta Krawiec Pollando             
Ernesto Rey Hudeček Kroatio     Francesc Verdugo Rojano Hispanio Gildas Cherbonnier Francio  
Grazyna Zawada Pollando              Gretar Jonsson Islando              Guillaume Nenuphar Francio              Halina Radola Pollando  
Jon Eliasson Islando                      Jordi Aromi i Martos Katalunio    Julia Hedoŭ Francio                      Julien Annoni Svislando  
Kaja Farszky Kroatio                      Karlijn Van Damme Belgio          Luka Kik Kroatio                           
Lukasz ¯ebrowski  
Matthias Humet Belgio                      Maxime Valy Francio              Mea Bombardelli Kroatio                  Michael Boris Mandirola Italio  
Milivoj Uroić Kroatio                      Natalia Antolak Pollando              Nico Huurman Nederlando              Nina Pietuchowska Pollando  
Olivier Membrez Svislando              Ozren Ćuk Kroatio                  Petra Fantom Britio                          Quentin Weber Seban Francio  
Rafael Blanco Arbe Eŭskio              Regin Larsen Danio              Richard Van Schaik Nederlando              Rolf Fantom Britio  
Sanja Damjanić Kroatio                  Sebastien Montagne Francio       Simono Hazard Danio                      Stela Besenyei Hungario  
Steve Cobb Usono                      Sylvia Brylska Poehlmann Pollando   Sylvie Roques Okcitanio             
Tea Radovanović Kroatio  
Tina Tišljar Kroatio                      Tom Juval Israelo                          Tomislav Divjak Kroatio                 
Toni Rozsa Hungario  
Vanja Vrhovac Bosnio                  Veronika Acsadi Hungario              Vildana Delalić Bosnio                  Vladimir Kamenski Kroatio  
Wolfgang Wilhelm Germanio          Xavier Batlle i Espinoza Katalunio     
Zoran Vukas Kroatio

 

 

 

 

  
M I R O   2006.   (Lovran)   
1a ĝis la 5a de aǔgusto 2006,  
skribis Dag Treer

 Kion faras la Kroata Esperanto-Junularo Asocio  pri Esperanto? La plej fama aranĝo de KEJA estas  MKR (Montkabana RenkontiĝO). Krome  KEJA  organizas ankaŭ MIROn (nun ĝi nomiĝis Mezsomera Internacia Renkontiĝo). Ĉi foje la 9-a MIRO okazis en belega, Kvarnera, fiŝista urbeto Lovran. Partoprenis 23 esperantistoj el 10 landoj (Francio, Nederlando, Germanio, Aŭstrio, Slovenio, Kroatio, Bosnio kaj Hercegovino, Hungario, Ukrainio kaj Rusio). La temo de la renkontiĝo estis sufiĉe ĝenerala – "Naturo kaj homo".

            Krom terura, ĉi aŭgusta vetero, la etoso estis ĝojplena kaj amikplena. La renkontiĝon partoprenis  5 kroatiaj esperantistoj, kaj por unu nokto vizitis la renkontiĝon ankoraŭ 3 esperantistoj el Rijeka - Emil Hrvatin, Damir Morankić kaj lia amamikino.

            La programo estis diversa  dum kvar pluvtagoj kiuj ni havis. Ni organizis urban ludon, konkurson pri maraj sportoj, kvizon, komunan, noktan naĝadon, nokton de pantomimo kaj gufujon. En programo estis ankaŭ du ekskursoj. Unu estis turisma piedirado per marborda promenejo tra urbetoj Lovran, Ika, Iĉiĉi, Opatija kaj Volosko. Plej multe ni restis en Opatija. Kaj de Volosko ni komune revenis per boato al Lovran. Estis mirinde, ke dum la pluvo neniu alia ŝipo aŭ boato estis en la maro, krom nia, esperanta boato. Estis vere travivinda, kvankam ne tro bela.

            Ni ankaǔ ekskursis al urbeto Mošćenice kie la urbestro gvidis nin tra belega 2000 jaraĝa urbeto. La urbestro la tutan tempon miris, ke ĉiuj komprenas Vladimir Dujnić, kiu tradukis de la kroata lingvo al Esperanto. Kaj nun urbestro ricevis de ni lernolibron de Esperanto. Kiu scias?... La ekskurso finis en apudmara urbeto Mošćenička Draga kie atendis nin belegaj, bluaj plaĝoj kun ŝtonetoj kaj pluvo. Rapide ni okupis la unuan trinkejon ĉe plaĝo. Tie ni atendis por ke pluvo iomete ĉesu, kaj ni sufiĉe interkonatiĝis unu kun la alia.

Post MIRO, duono da MIRO-anoj kun Kroatoj kune karavanis al Zagreb, kaj poste al Sarajevo. Estus ankaŭ bone mencii, ke ĉirkaŭ 20 esperantistoj restis en Zagrebo antaŭ MIRO, inter MIRO kaj IJK en Sarajevo, kaj post IJK. Kaj Zagrebanoj montris al ili la urbon, amikiĝis kaj ĝuis veran, esperantan etoson dum tiu internacia tempo.

            Pli pri MIRO vi povus ekscii ĉe miro@keja.hr. Vizitu ankaŭ la paĝaron www.keja.hr. Tie espereble, baldaŭ aperos fotoj de ĉi jara MIRO.

                                                                                                                                                                                                       

 


MIRO 1999  (Zadar)

 

"TEMPO" 1/99

 REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO