O B LJ E T N I C E    P A D A    H R A Š Ć I N S K O G    M E T E O R I T A   

Program proslave meteorita 30. 5. 2015

Godine 1751 pao je meteorit u Hrvatskom zagorju, blizu malog sela Hrašćina-Trgovišće. Selo se nalazi kod Brezničkog Huma, nekoliko kilometara od autoceste Zagreb-Varaždin. Obljetnice se obilježavaju u Hrašćinskoj kuriji u organizaciji Hrvatskog saveza za esperanto, te pored odgovarajućeg kulturnog programa, kojem uvijek prisustvuju istaknute javne ličnosti s područja kulture,  proslave imaju uvijek i neke veze s međunarodnim jezikom esperantom.

D A T R E V E N O J    D E   L A  F A L O   D E    L A   M E T E O R I T O   E N   H R A Š Ć I N A

Programo de la Meteorita festo 30 maj 2015

En la jaro 1751 falis meteorito en la regiono Hrvatsko zagorje, proksime al la malgranda vilaĝo Hrašćina-Trgovišće. La vilaĝo estas proksime de Breznički Hum, kelkajn kilometrojn de la autovojo Zagreb-Varaždin. La datrevenoj estas festataj en la malnova bieno en Hrašćina jam plurajn jarojn. La organizanto estas Kroata Esperanto-Ligo. Kadre de la kultura programo, kiun ĉiam ĉeestas kelkaj elstaraj personoj el kroatia kultura vivo, la festoj ĉiam iel rilatas ankaŭ al la internacia lingvo Esperanto. La sekva teksto (programoj ktp.) estas ĉefe kroatlingva.

     
Lijevo: razglednica u vezi meteorita iz Hrašćine (iz Prirodoslovnog muzeja u Beču). Desno: hrašćinski meteorit.
Meteorit se čuva u Beču od 1751, kada je, poslije pada u Hrvatsku, poklonjen carici Mariji Tereziji.
Maldekstre: bildkarto pri la meteorito en Hrašćina el Naturscienca muzeo el Vieno. Dekstre: la meteorito.
La meteorito estas gardata en Vieno ekde la jaro 1751, kiam ĝi, post la alteriĝo en Kroatio, estis donacita al la aŭstria imperiestrino Maria Tereza.


Program proslave meteorita 2015.

Program proslave meteorita 2008.       Fotografije 2008

Program proslave meteorita 2007.


 


Više informacija o samoj kuriji imate na sljedećim stranicama:    
Pli da informoj pri la bieno mem vi trovu (parte en Esperanto) en la sekvaj paĝoj:

 
bildoj_bieno.htm        http://free-si.t-com.hr/njegus/


KAKO DOĆI ?  -  KIEL VENI ?


Na imanju se, osim ovoga, već godinama odvijaju tijekom ljeta susreti pisaca koji pišu na jeziku esperanto.
En la bieno okazis jam en multaj jaroj someraj     Renkontiĝoj de esperantlingvaj verkistoj


2 0 1 5

264. OBLJETNICA

HRAŠĆINSKOG METEORITA

26.5.1751. – 30. 5. 2015.

 
Program u kuriji u Hrašćini u subotu 30.5.2015. u 15.30 sati

SJEĆANJE NA PAD HRAŠĆINSKOG METEORITA

Program uz 19. godinu održavanja

 

Holokaust u Zagorju

Predstavljanje knjige „Spašeni iz Zagreba“ Paula Schreinera
(o sudbini vlasnika tvornice crijepa i keramike u Bedekovčini)

Gostuje autor Paul Schreiner
Knjigu predstavlja književnica Jasminka Domaš 
Tekstove  čita glumac Kristijan  Potočki (HNK Zagreb) 
Židovske napjeve pjeva Neven Mrzlečki (HNK Zagreb)

 

Popratni sadržaji:

Stalni izložbeni  postav dokumenata
o junacima iz knjige „Sve za ljubav“ D. Jacobsona u podrumu kurije
 

Pokrovitelji:

Krapinsko-zagorska županija
Općina Hrašćina

 Organizatori:

 Esperantsko društvo „Trixini“, Hrašćina; 
Hrvatski savez za esperanto

 091 4617550; 01 4617550

www.esperanto.hr, tel. u kuriji 049 459766


Uz program 2015:   Informacija o Paulu Schreineru u Zagorju

U Italiji je nedavno izdana izuzetna knjiga koja se odvija u Zagorju. Izdavačka kuća Fraktura tiskala je 2014. hrvatski prijevod pod naslovom „Spašeni iz Zagreba“ prevoditeljice Suzane Glavaš. Autor knjige je čovjek koji je rođen u Zagrebu, odrastao u Bedekovčini i Maču. Zove se Paul Schreiner, jedan od najvećih stručnjaka za keramiku u Europi,čovjek koji je podizao industriju keramike u Italiji, Izraelu, a kao talijanski stručnjak  i naš Inker u Zaprešiću.

Ne poznajemo hrvatsku županiju koja ima slično autentično svjedočanstvo. Kad bi ova knjiga našla svog redatelja, svog Spielberga, gdje bi nam bio kraj!

U sklopu programa 19. susreta meteorita u Hrašćini,  odlučili smo vam predstaviti ovu knjigu o sudbini Paula Schreinera.

Kad je autor čuo da će mu knjiga biti predstavljena nedaleko od njegove Bedekovčine, odlučio je da nam se pridruži 30.5. 2015. u 15.30 u kuriji u Hrašćini.

Dobro došli!

                                                                       Informacije kod organizatora:
                                                                      
Esperantsko društvo „Trixini“ Hrašćina
                                                                      
i Hrvatski savez za esperanto
                                                                      
tel. 091-4617-550
                                                                      
www.esperanto.hr

(Paul Schreiner je sin Ferdinanda Schreinera a unuk Armina Schreinera, vlasnika tvornice crijepa u Bedekovčini. Cijela obitelj deportirana je u Auschwitz i Jasenovac. Tata Ferdinand od upravitelja sabirnog logora u Loboru „otkupio“ je pravo na život.)

2 0 0 8

257. OBLJETNICA HRAŠĆINSKOG METEORITA

26.5.1751. -31.5. 2008.

Program u kuriji u Hrašćini – Trgovišću
Subota 31.5.2008. u 17 sati

 

SJEĆANJE NA PAD HRAŠĆINSKOG METEORITA

Program
Susret s književnikom Lukom Paljetkom
Uvodna riječ: akademik Zvonimir Mrkonjić
 

Nositelj projekta
Hrvatski savez za esperanto 

 Pokrovitelji
-
Županija Krapinsko-zagorska
- Općina Hrašćina

Organizator:
Hrvatski savez za esperanto, 
Zagreb  091 4617550, 01/4617550
     www.esperanto.hr, tel. u  kuriji 049 459 766

U slučaju kiše program će biti u kuriji. 

2 0 0 7

256. OBLJETNICA HRAŠĆINSKOG METEORITA

26.5.1751. -26.5. 2007.
Program u kuriji u Hrašćini – Trgovišću
Subota 26.5.2007. u 17 sati

SJEĆANJE NA PAD HRAŠĆINSKOG METEORIT

Program
Glazbeni pozdrav
Na bubnjevima dječak Vlad Vučeta
Susret s književnikom Igorom Mandićem
Uvodna riječ: dr. Velimir Visković
Tekstove čita: Vera Roknić
Izložba crteža hrašćinskih učenika: Meteorit

Pokrovitelji
- Županija Krapinsko-zagorska
- Općina Hrašćina

 
Organizator

Hrvatski savez za esperanto, 
Zagreb  091 4617550, 01/4617550
     www.esperanto.hr, tel. u  kuriji 049 459 766

U slučaju kiše program će biti u kuriji (bez bubnjeva).

F O T O G R A F I J E   2 0 0 8        F O T O J   2 0 0 8

foto 1,    foto 2,   foto 3,   foto 4foto 5,   foto 6,   foto 7,   foto 8


K I E L   V E N I ?     -   K A K O   D O Ć I ?


 

La bieno situas apud la fervojo inter Zagreb kaj Varaždin. Veturantoj per aŭto forlasu la aŭtovojon inter Zagreb kaj Varaždin ĉe Breznički Hum  kaj veturu 6 km ĝis la vilaĝo Hrašĉina. Halti ĉe la ĉefa vilaĝa trinkejo nomata "Santa Barbara" kaj telefoni al la bieno. La biena telefono (049) 45 97 66.  Poŝtelefono de la posedanto 091 4617 550.

Imanje se nalazi pored željezničke pruge koja povezuje Zagreb i Varaždin. Dolazite li autom, napustite auto-cestu Zagreb-Varaždin kod Brezničkog Huma i vozite 6 km do sela Hraščina. Zaustavite se kod seoske gostionice zvane "Santa Barbara" i telefonirajte na imanje. Telefon: (049) 45 97 66.  Mobitel vlasnice: 091 4617 550


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO   
POVRATAK NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO