PREZIDENTO  DE RESPUBLIKO KROATIO    STJEPAN MESIĆ   KUN KROATAJ ESPERANTISTOJ
 PREDSJEDNIK  REPUBLIKE  HRVATSKE   STJEPAN MESIĆ   S  HRVATSKIM  ESPERANTISTIMA

20.lipnja 2005.   -   la 20an de junio 2005

Le prezidento de Kroatio, Stjepan Mesić, akceptis 20an de julio 2005 en Zagreb en sia oficejo delegitaron de kroataj esperantistoj, okaze de la 7a kongreso de kroataj esperantistoj, kies protektanto li estis. La kongreso okazis la 18an kaj 19an de julio 2005 en la urbeto Zabok. 

En la foto aperas: la prezidenato Mesić (la kvara de maldekstre), membroj de prezidantaro de Kroata Esperanto-Ligo (de maldekstre: Radenko Milošević, Spomenka Štimec, Vjekoslav Morankić kaj la aktorino Vida Jerman), kaj la urbestro de Zabok, Ivan Hanžek (tute dekstre). 

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio je 20.srpnja 2005. u Zagrebu u Predsjedničkim dvorima delegaciju hrvatskih esperantista, povodom 7. kongresa hrvatskim esperantista, čiji je pokrovitelj bio. Kongres je održan 18-19. srpnja 2005 u Zaboku. 

Na fotografiji je predsjednik Mesić (4. s lijeva), članovi predsjedništva hrvatskog saveza za esperanto (s lijeva: Radenko Milošević, Spomenka Štimec, Vjekoslav Morankić i glumica Vida Jerman), te gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek (sasvim desno).


PREZIDENTO DE RESPUBLIKO KROATIO STJEPAN MESIĆ - UK 2001 EN ZAGREB
PREDSJEDNIK MESIĆ - OTVARANJE SVJETSKOG KONGRESA ESPERANTISTA, ZAGREB 2001.

En tiu ĉi bildo prezidento de Respubliko Kroatio, Stjepan Mesić, parolas en la solena inaŭguro de la 86a Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb, en la julio 2005, en la koncerta domo "Vatroslav Lisinski". Kiel alta protekanto de la Kongreso, Mesić eĉ venis al la inaŭguro, kaj parolis en la kroata lingvo (dekstre estas la tradukinto, s-ro Ivo Osibov). La lastan frazon Mesić eldiris en Esperanto.

Na ovoj slici je predsjednik naše države Stjepan Mesić na otvaranju 86. Svjetskog kongresa esperantista u Zagrebu, u srpnju 2001. u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski". Kao pokrovitelj Kongresa, Mesić se i osobno pojavio, održao govor na hrvatskom (desno na slici je prevodilac, hrvatski esperantist Ivo Osibov). Zadnju rečenicu je čak izgovorio na esperantu. 

  www.esperanto.hr