"PET LATICA IZ OSIJEKA"   autor: Davor Klobučar
 UZETI KNJIGU (na hrvatskom)

Knjiga govori o 5 mladih djevojaka iz Osijeka koje su daleke 1889.g. bile prvi esperantisti u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi, te među prvima u svijetu. Tek 20 godina kasnije pojavljuju se prvi esperantisti u drugim dijelovima Hrvatske! Ali ova Osječka petorka, na koju se odnosi naslov "Pet latica", zaboravljena je za gotovo cijelo stoljeće, pa se dugo pogrešno mislilo da su prvi hrvatski esperantisti iz Rijeke i Zagreba.

Glavni dio knjige je posvećen njima: autor je preko dvije godine istraživao živote ovih djevojaka i njihovih obitelji. Kako se vrši istraživanje povijesti, autor je učio "u hodu" i prikazao to ovdje na zanimljiv i svima razumljiv način. A u pozadini cijele ove priče se vidi i povijest samog grada Osijeka.

Osim ovoga, knjiga iscrpno opisuje povijest esperantskog pokreta u Osijeku, a u nekoj mjeri i u ostatku Hrvatske.
U dodatku na kraju knjige objašnjava se što je to zapravo esperanto i zbog čega je on napravljen.

Knjiga je na hrvatskom jeziku, tvrdo ukoričena, formata A4, 142 stranice, ilustrirana crno-bijelo s koricama u koloru.
Autor: Davor Klobučar iz Osijeka, izdavač Esperantsko društvo "Liberiga Stelo" Osijek, tisak Grafokom d.d. Đurđevac.KVIN PETALOJ EL OSIJEK
ELŜUTI LA LIBRON (Kroatlingvan)

En la libro temas pri 5 junulinoj el Osijek, kiuj en 1889 estis la unuaj esperantistoj en Kroatio kaj sudorienta Eŭropo, kaj inter la unuaj en la mondo. Nur 20 jarojn poste aperas unuaj esperantistoj en aliaj partoj de Kroatio! Sed tiu ĉi "Osijeka Kvinopo", al kiu rilatas la titolo "Kvin petaloj", estis forgesita por preskaŭ unu jarento, kaj oni erare kredis, ke la unuaj kroataj esperantistoj estis el Rijeka kaj Zagreb.

La libro parolas ĉefe pri ili: la aŭtoro pli ol du jarojn esploradis vivojn de tiuj ĉi junulinoj kaj de iliaj familianoj. Kiel oni esploras la historion, tion la aŭtoro lernis "survoje" kaj li prezentis tion ĉi tie en maniero interesa kaj komprenebla al ĉiu. En la fono de la libro estas ankaŭ la historio de la urbo Osijek.

Krome la libro detale priskribas historion de la esperanta movado en Osijek, kaj parte ankaŭ en la resto de Kroatio.
En aldonaj ĉapitroj fine de la libro oni povas legi ankaŭ pri tio, kio estas Esperanto kaj kial ĝi estis kreita.

La libro estas kroatlingva, malmole bindita, A4-formata kun 142 paĝoj, ilustrita nigre-blanke, kovrilpaĝoj koloraj. La aŭtoro: Davor Klobučar el Osijek, eldonis Esperanto-societo "Liberiga Stelo" Osijek, presis Grafokom d.d. el Đurđevac.

 

 

Esperantska ulica u Osijeku - zahvaljujući ovoj petorki!
Esperanto-strato en Osijek - dank' al ĉi tiu kvinopo!

Ostali esperantski objekti (ZEO) u Hrvatskoj
Aliaj esperantaj objektoj (ZEO) en Kroatio

Osječka petorka iz 1889 - prvi hrv. esperantisti
Osijeka Kvinopo el 1889 - la unuaj kroataj esperantistoj

Susret "120 godina esperanta u Osijeku i Hrvatskoj"
La renkontiĝo "120 jaroj da Esperanto en Osijek kaj Kroatio"

ELŜUTI LA LIBRON  UZETI KNJIGU 

Naslovnica (fotografija: Osijek, Donji grad, 1906.g.)   Uzmite veću fotografiju

 

        

Zadnja strana korica          Uzmite veću fotografiju          

 Autor govori o svom djelu na susretu esperantista u Osijeku 17.10.2009.
La aŭtoro parolas pri sia verko en esperanta renkontiĝo ne Osijek, la 17-an oktobro 2009

 

   

NEKE STRANICE, FOTOGRAFIRANE U MANJOJ KVALITETI:
KELKAJ PAĜOJ, FOTOTAJ MALGRANDKVALITE:

 

stranica 3 (sadržaj)

stranica 4 (sadržaj)

stranica 5 (sadržaj)

stranica 6 (sadržaj)

stranica 13

stranica 24

stranica 33

stranica 38

stranica 83

stranica 107

stranica 128 (Liberiga Stelo)

stranica 141 (neki zaslužni esperantisti)

 

 

"Ampleksa monografio pri la unuaj kroataj esperantistoj"  

 La artikolo Verkita de Josip Pleadin    13/10/2009

 

ImageEn Osijek, la 17-an de oktobro, estos prezentita rezulto de la ampleksa kaj detala studo de Davor Klobučar pri la unuaj esperantistoj en Kroatio. Estas konate, ke inter la unua milo da esperantistoj notitaj en la unua Zamenhofa adresaro en 1889, troviĝis ankaŭ kvin esperantistinoj el Osijek. Esplorojn pri tiuj frutempaj samideaninoj antaŭe faris Boriša Milićević el Novi Sad kaj Antun Šimunić el Osijek, sed ili trovis nur la spurojn. La plej detalan esploron dum kelkaj pasintaj jaroj faris Davor Klobučar, kies kroatlingva libro “Pet latica iz Osijek” (Kvin petaloj el Osijek) per sia detaleco fascinos la legantojn. La libro estas grandformata (A4) kaj havas 142 paĝojn! Eldonis ĝin Esperanto-soceito “Liberiga Stelo” el Osijek. Krom la detale dokumentita kaj fote ilustrita historio pri ĉiu unuopa esperantistino el la Osijeka Kvinopo, la libro dediĉas atenton ankaŭ al la sesa tiutempa esperantisto, aŭstri-hungara oficiro Egon Mosche. Apartaj ĉapitroj parolas pri la bunta kaj riĉa historio de la loka movado, pri diversaj urbaj societoj kaj aktivuloj. Resume dirite, temas pri ampleksa kaj bone dokumentita monografio pri la loka Esperanto-movado.

 

REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO      NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO