LA  13-a IMEK  (ESPERANTA MEDICINISTA KONFERENCO) OSIJEK,  JULIO 2001.
ANTAUX LA HOTELO "MURSA".  35 EKSTERLANDAJ PARTOPRENANTOJ EL 15 LANDOJ.

13.  IMEK (ESPERANTSKA MEDICINSKA KONFERENCIJA), OSIJEK, SRPANJ 2001.
ISPRED HOTELA "MURSA".  35 STRANIH SUDIONIKA IZ 15 ZEMALJA.

ORGANIZIS ESPERANTO-SOCIETO "LIBERIGA STELO" EL OSIJEK