O zatvaranju esperantskog društva u Varaždinu, 14. rujna 2015.
Pri la malfondiĝo de la esperanta societo en Varaždin, 14 sep 2015


 

Esperanto-Societo Božidar Vančik ĉesis ekzisti

 

Esperanto-Societo Božidar Vančik  el Varaždin finis sian vivon per la kunsido de la jarasembleo la 14an de septembro 2015. 
La lasta prezidantino de la societo estis Snježana Rusman  kaj ŝi ricevis de la jarasembleo la taskon fermi la ĝirkonton 
kaj, konforme al la statuto de la societo, la restantan monon de la konto de la societo sendi al la konto de Kroata Esperanto-Ligo. 
La societanoj decidis sian arkivon disponigi al Dokumenta Esperanto-Centro en Đurđevac.

 

Tiel finiĝis la vivo de la societo kiu flegis en sia nomo la memoron pri la kroata esperanta poeto Božidar Vančik, 
kies poemo Al abortita ido konfirmas la kroatan literaturan kreemon en Antologio de la originala esperanto poezio.

 

Granda perdo por Kroata Esperanto-Ligo kaj por urbo Varaždin! 

En la urbo en kiu "dormas la anĝeloj"  la multajara Esperanto-Societo endormiĝis.

La konsolo estas ke ĝia membro Tihomir Engler  plue daŭrigas sciencan esploron pri tradukoj de kroata infanliteraturo al Esperanto.           

(S. Štimec)

 FOTOGRAFIJE IZ POVIJESTI ESPERANTA U VARAŽDINU

FOTOJ EL LA ESPERANTA HISTORIO DE VARAŽDIN

 

El la lasta kaj malfonda kunveno....

 


 

Zamenhofa tago 2013 en Varaždin:

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Varaždin - klubo en 1935:

 

 


 

Kongres 1998:

 

 

 

 

 

 

 


 

Fragmenti iz jednog broja biltena "La Progreso":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1951: