VARAŽDIN -  PREDAVANJE O OBITELJI AUTORA ESPERANTA I O HOLOKAUSTU
VARAŽDIN - PRELEGO PRI LA FAMILIO DE LA AŬTORO DE ESPERANTO KAJ PRI HOLOKAŬSTOPREDAVANJE:  

O OBITELJI ZAMENHOF  i  O PROJEKTU "ZAMENHOFOVA ULICA"

(Povodom Dana sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti)

(Napomene: L.L.Zamenhof, autor međunarodnog jezika ESPERANTO židovskog je podrijetla i dio obitelji je stradao u progonu Židova. "Esperantska ulica" naziv je knjige u kojoj njegov unuk piše o životu u varšavskom getu.)

Predavač: prof. Spomenka Štimec (tajnica Hrvatskog saveza za esperanto)

Petak,  25. 1. 2013.  u  14 h

Prva gimnazija u Varaždinu   /   prostorije knjižnice

[Hrvatski savez za esperanto (tel. 091 4617550) i Esperantsko društvo Varaždin]

*        *        *

PRELEGO PRI LA FAMILIO DE ZAMENHOF KAJ PRI LA LITERATURA PROJEKTO "ZAMENHOFA STRATO"

(Okaze de la Tago de rememoro pri holokaŭsto)

Prelegos: prof. Spomenka Štimec (sekretariino de Kroata Esperanto-Ligo)
Vendredo,  25 jan 2013  je la  14-a horo

La 1-a Gimnazio en Varaždin  /  biblioteko

[Kroata Esperanto-Ligo (tel. 091 4617550) kaj esperanta societo en Varaždin]

 


REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO     
NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO