Š I B E N I K   21. 5. 2012.

Na internetskom portalu "Šibenik News" (http://www.mok.hr) objavljena je vijest o dvoje šibenskih gimnazijalaca (Luciela Tolo i Robert Nakić) koji su sudjelovali na natjecanju u znanju esperanta za učenike iz hrvatske, a koje se redovito održava u Kostreni kraj Rijeke, u organizaciji Esperantskog društva Rijeka  i Hrvatskog saveza za esperanto iz Zagreba, u prostoru Vile Esperanto.  Javnost je mogla pročitati i neke osnovne informacije o esperantskom pokretu. Dolje je tekst preuzet s tog portala, kao i fotografija

 

 

Š I B E N I K  21 maj 2012

 

En la interreta portalo "Šibenik News" (http://www.mok.hr) aperis kroatlingva novaĵo pri du gimnazianoj el Šibenik (Luciela Tolo kaj Robert Nakić), kiuj partoprenis (la unuaj el sia urbo) la konkurson pri kono de Esperanto por kroatiaj gelernantoj. La konkurson regula organizas (en la urbeto Kostrena apud Rijeka) Esperanto Societo Rijeka  kaj Kroata Esperanto-Ligo en la ejoj de la Vilao Esperanto. En la artikolo la publiko povis legi ankaŭ bazajn informojn pri la esperanta movado. Sube estas teksto prenita el la portalo.
 


Stranica posvećena uspomeni na Primoštenski esperantski kamp!     Memoroj pri la Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten!


Šibenski gimnazijalci briljirali u znanju esperanta    
Objavljeno: 21.05.2012. | Autor: Diana Ferić
 
Dvoje šibenskih gimnazijalaca, polaznika Klasične gimnazije, Luciela Tolo i Robert Nakić osvojili su 
drugo i treće mjesto na državnom natjecanju iz esperanta što je samo po sebi uspjeh, ali dobiva još veći značaj, 
i predstavlja pravo iznenađenje zato što je to dvoje gimnazijalaca esperanto počelo  prije nekoliko mjeseci, 
a konkurencija su im bili učenici koji taj jezik uče već nekoliko godina. To je i prvi put da se netko iz Šibenika 
natjecao u znanju tog popularnog jezika.  Njihov odličan plasman znači i povratak esperanta u Šibenik 
u kojem se taj jezik njegovao između dva svjetska rata, a u prošlom stoljeću je u Primoštenu djelovao uspješni esperanto kamp.
Zatečena tim uspjehom  je i mentorica Luciele Tolo i Roberta Nakića, profesorica engleskog jezika Vinka Klarić 
od koje je sve počelo jer je i njih i cijeli njihov razred uspjela zaraziti esperantom. 
"Sve je počelo u siječnju ove godine kada smo na satu engleskog jezika spomenuli esperanto 
pa smo odlučili nešto doznati o tom jeziku. ja sam se odmah povezala s Centrom za esperanto u Zagrebu 
koji su nam izašli u susret i zahvaljujući njima smo u Gradskoj vijećnici u Šibeniku 
organizirali predavanje "Dr. Lazar Ludvig Zamenhof, inicijator jezika nadeď, 
a predavač je bila Spomenka Štimec, tajnica Hrvatskog saveza za esperanto. 
To se poklopilo s Tjednom holokausta koji naša škola već godinama obilježava.  
Učenje esperanta inicirala u nekoliko razreda, ali  zagrizao je 3C  u kojem su svi učenici kupili udžbenike 
i počeli učiti taj jezik, a Luciela i Robert su se prijavili i na natjecanje i sve što su postigli 
postigli su zahvaljujući vlastitom radu i volji.", ističe Vinka Klarić.
Natjecanje u esperantu održalo se u Rijeci, a sudjelovali su samo Riječani, Zagrebčani i Šibenčani. 
Zvuči nevjerojatno, ali je istinito da su šibenski gimnazijalci, iako zapravo početnici u esperantu,  
bez muke prošli prvu i drugu razinu natjecanja tako da su ih organizatori odmah prebacili u treći, najviši rang, 
u kojem su postigi veliki uspjeh. " Privuklo nas je to što smatramo da je dobro znati jedan jezik 
koji malo ljudi poznaje, a u njegovom savladavanju puno su nam pomogli grčki i latinski koji učimo u školi.", 
kazali su nam Luciela i Robert.

Oboje namjeravaju i dalje prakticirati esperanto zahvaljujući internetskim stranicama 
na kojima je moguće na tom jeziku komunicirati i esperantistima iz cijelog svijeta. 
Njihov uspjeh mogao bi biti i poticaj za obnovu kluba ili društva esperantista u Šibeniku 
koje je bilo brojno i vrlo aktivno između dva rata, a mnogi se sjećaju i Kluba esperantista 
koji je pedesetih i šezdesetih godina djelovao u nekadašnjem kampu pored hotela Zora u Primoštenu.
Esperanto je međunarodni jezik nastao u drugoj polovici 19. stoljeća. 
Prvi udžbenik  dr. Lazar Ludvig Zamenhof objavio je 1887. godine u Varšavi pod pseudonimom "Dr. Esperanto" 
(liječnik koji se nada) što je kasnije postalo i ime jezika.
Govorna zajednica esperantista postoji više od stotinu godina, 
a čine ju brojni govornici i simpatizeri okupljeni u tisuće klubova, grupa, udruženja, 
strukovnih i nacionalnih saveza na svim kontinentima. 
Tako postoji i Hrvatski savez za esperanto. 

Esperanto se relativno lako uči, zbog više razloga. 
Esperantska gramatika je pravilna i kratka. Rječnik je prilično internacionalan. 
Usvajane su one riječi koje su i same već od prije ušle u mnoge nacionalne jezike. 
Treći razlog je sistematska tvorba riječi koja omogućuje vrlo lagano stvaranje novih riječi iz već postojećih, 
obilno se pri tome pomažući, između ostaloga, sistemom prefikasa i sufikasa. 
Sve je to omogućilo esperantu da se razvije u jezik najlakši za učenje. 
Navodno je i više od deset puta lakši od velikih europskih jezika.
Prvi esperantisti u Hrvatskoj registrirani su već 1889. godine. 
Početkom stoljeća "Obzor" opširno piše o esperantu. 
Krajem 1908. godine u Zagrebu osnovano je prvo društvo nazvano "Društvo hrvatskih esperantista". 
Slijedeće godine tiska se prvi udžbenik (autor Mavro Špicer). 
Iste godine, 10. travnja, tiskan je prvi broj glasila "Kroata Esperantisto" (Hrvatski esperantist). 
Za početke razvoja esperantskog pokreta u Hrvatskoj važno je napomenuti 
i prijevod i tiskanje romana "Zlatarevo zlato" (Trezoro de l oraĵisto), 
zbirke hrvatskih pjesama (u zbirci se nalazi i prijevod "Lijepe naše"), 
te novele "Alkar" (koja je kasnije s esperanta prevedena na kineski jezik). 
Današnji Hrvatski esperantski savez osnovan je prosincu 1991. godine na zasadama Društva osnovanog 1908. godine.
 [op. administratora Hrvatskog saveza za esperanto: Krivi podatak - zapravo je Hrvatski savez za esperanto 
(ne "Hrvatski esperantski savez"!) osnovan 1945, a točno je da se temelji na zasadama Društva iz 1908.] 

 

Stranica posvećena uspomeni na Primoštenski esperantski kamp!     Memoroj pri la Internacia Esperanto-Kampadejo en Primošten!

 


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO