3-a MEVO en Kvarnero, KroatioMARBORDA EVENTO, kaŝtana


14-16.10.2011.
 

en Opatija kaj Lovran

 

okaze de la 38-a « Marunada « / Marona Festo en Lovran

 

 

 

el la programo:

 

- partopreno en la kulturaj kaj gastronomiaj manifestacioj  en Lovran

- ripozado, promenado, naĝado, ekskursoj ...

- esperantaj programoj:

renkontiĝo kun la lokaj kaj regionaj esperantistoj …nia gasto…  konversaciaj horoj … prezentado de vojaĝoj kaj renkontiĝoj … regiona movada foiro de ideoj kaj agadoj…

- por neesperantistoj:

prezentado de Esperanto kun enkonduka leciono

 

Ideo, karaktero kaj celoj de la aranĝo:

 

- konstanta simpla renkontiĝo de, unuavice, italaj kaj kroataj kaj aliaj  alp-adriaj esperantistoj

- ebleco de agrabla malstreĉiga amika kunestado sen troa ŝarĝo de antaŭplanitaj programoj

- bonpreza ekstersezona ripozado kun familianoj kaj amikoj en prestiĝaj turismaj lokoj

- konstanta ekzercejo por niaj komencantoj

- rekta, natura, spontana kaj senaltruda informado pri Esperanto inter niaj familianoj, amikoj, kunlaborantoj, konatuloj  

- informflua integriga, instiga kaj kunlaboriga aranĝo

 
Donacu la belan aŭtunan semajnfinon al vi mem  al viaj familianoj, klubanoj, amikoj …


kontakto:

 

ORBIS PICTUS  de Višnja Branković                   orbispictus@iol.it

Via Parini 5; IT-34 129 Trieste - tel/fax + 39/ 040 767 875

poss. tel: + 39 / 327 98 300 86 (IT) + 385 / 99 50 11 912 (HR)
www.ipernity.com/home/orbis

 

hoteloj:

 

Hotel Opatija **, Opatija                    www.hotel-opatija.hr

Trg V. Gortana 2/1  tel. + 385/ 51 271 388

 

Hotel Opatija estas historia urbocentra hotelo, aktuale en la ĉeno de Vienna International Hotels & Resorts.

Ĝi estos nia centra hotelo por esperantaj programeroj.

La hotelo situas en la “korkvartalo” de Opatija (Slatina),  100 m malantaŭ la aŭtobusaj haltejoj (la urba / interurba / internacia)! kaj havas sian privatecon kaj trankvilon!! ĉar gi situas iom altete, estas ĉirkaŭita per la natura parko kaj atente flegata ĝardeno kie troviĝas ankaŭ la granda ekstera teraso-kafejo kun la rigardo al la urbo kaj la maro! En la hotelo troviĝas bazeno kun varmigita mara akvo kie mendeblas ankaŭ masaĝoj. En la vestiblo disponeblas komputiloj (kontraŭpage). Ĉambroj kun banejoj, necesejoj, TV, telefono.

                            Prezo: 58,00 €  (2 BB, tranoktoj kun matenmanĝo)    

Hotel Lovran ***, Lovran                                     www.hotel-lovran.hr

Šetalište Maršala Tita 19/2  51415 Lovran,  tel. + 385/51 291 222

 

Hotel Lovran ankaŭ estas historia kaj aŭtentika hotelo kies du vilaoj, renovigitaj, situas marborde in la centro de Lovran,  ĉirkaŭitaj per la mediteranea parko, kun la panoramrigardo al la golfo de Kvarnero. En ĝi disponeblas retoracio, kafejo, retangulo, 2 teniskampoj; akceptataj estas la dombestoj.

Sur du etaĝoj etendiĝas moderna medicina kaj bonfartiga centro kiu ofertas serion da terapiaj servoj  je maksimumaj niveloj. Tie uzeblas la sauno por 2 personoj, biosauno, sauno infraruĝa, Kneip-duŝoj, ripozejo en fojno, ekzercejoj … Ĉambroj kun banejoj, necesejoj, TV, telefono.

Bazeno kun varmigita mara akvo uzeblas en najbara  Hotel Excelsior (enirbileto 35 kn).                     Prezo: 82,00 € (2 HB, duonpensionoj)    

Hotel Adriatic II ***                                        www.hotel-adriatic.hr

Laŭbezone, mendeblas ankau loĝado en tiu ĉi moderna urbocentra hotelo kiu havas 3 kaj 4-stelajn partojn (je 10 minutoj promene de hotel Opatija) 

                                                              Prezo: 88,00 € (2 HB, duonpensionoj)    


 


La prezoj inkluzivas:


La prezoj inkluzivas:

- 2 duonpensionojn (HB, maten/vesper/manĝoj, Lovran /Adriatic)

- 2 tranoktojn kun matenmanĝo (BB, Opatija)  /en 2-litaj ĉambroj/

- liberan uzadon de la hotela bazeno (Hotelo Lovran ne havas)

- partoprenon en la esperanta programo

- enkondukan lecionon de Esperanto (por neesperantistoj)

La prezo ne inkluzivas: iun ajn asekuron

-          turisman imposton/registradon de la gasto (ĉ. 2,50 €, sume)

Aliĝkondiĉoj: La indikitaj prezoj validas por aliĝoj kun antaŭpagoj (minimume 30 € ) ĝis 15.09.2011. kaj finpago ĝis 04.10.2011. Por la postaj aliĝoj aplikeblos la krompagoj, septembre 6,00 €, oktobre 12,00 € (ĝis 10.10.2011.)

Rabatoj: 10% por : repartoprenantoj; esperantistoj el Kroatio;

samfamilianoj (post la 1-a persono); aliĝintoj de UK en Kopen-hago kaj Itala Kongreso en Torino. La rabatoj ne kombineblas.

 

 

pagmanieroj:

 

 

Pagmanieroj: la pagon oni direktu al la itala bankokonto de Orbis Pictus.
Escepte al ties UEA-konto: orpi-o (post nia aprovo, nur septembre). Por pagoj en Kroatio petu la instrukciojn
de Orbis Pictus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orbis Pictus de Visnja Brankovic

estas unupersona firmao kiu ekde 1998 organizas

  internaciajn kunvenojn -  kunvojaĝojn  - kursojn de Esperanto

 

Orbis Pictus de Višnja Branković

Via Parini 5, 34129 Trieste                           

tel/fax: + 39/ 040 767 875                                orbispictus@iol.it

poŝtelefonoj: +39/ 327 98 300 86 (IT) +385/ 99 50 11 912 (HR)

 

Konto de Orbis Pictus di Visnja Brankovic:

UniCredit Banca, Agenzia: Corso Italia 33, 34122 Trieste
IBAN: IT 72 - S - 02008 - 02241- 000005590557  

BIC SWIFT: UNCRITB10MB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aliĝilo

 

                                 Mi enskribiĝas al                                “

3-a MEVO,  Marborda Evento, kaŝtana

en Opatija kaj  Lovran, Kroatio

14-16.10.2011.

Persona kaj famiglia nomoj …………………………………….............

Strato …………………………….    Poŝtkodo/urbo ……………………. lando ……………………..

Tel & fax. ………………………………... poŝtelefono …………………………. Retadreso ……………………...

En la dato  ………………….  mi enpagis …………………………... €

1. al la bankkonto ……………………

2. al UEA konto orpi-o ……….

3. rekte al ……………………………………………………….............  

Dato …………………. Subskribo ………………………….............................


Privateco: la datumoj estos traktataj laŭ la itala Leĝo 196 del 30.06.2003. ankaŭ elektronike,

uzataj nur por la informado flanke de Orbis Pictus, kiu respondecas pri la datumoj. 
 


 


 

3-a MEVO en Kvarnero, Kroatio

MARBORDA EVENTO, kaŝtana

 

14-16.10.2011.

en Opatija / Abbazia  kaj Lovran / Laurana

__okaze de la 38-a « Marunada « / Marona Festo en Lovran­­­­___

­­­­­­­­­­­

Interregiona kultur-turisma kaj ripoziga semajnfino

en Riviero de Opatija, naskiĝloko de kroatia turismo

 

 

maro marono

 

 floro odoro vento evento e-vento laŭro kulturo

 

norde marborde rande frande marone folklore senhaste gaste

 

feste manifeste promene kafeje kukeje amike labore kunlabore

 

sporte korte komforte informe instrue kurse ekskurse renkonte

 

bazene terase ripoze bonpreze ire foire cie konversacie

 

 alp-adrie ferie instige  malstreĉige prestiĝe renkontiĝe

 

agrable kuneste feste neste turismante komencante

 

ekzercante progresante ante

 

esperante …

 

 

_________________________________________________________
 

ORBIS PICTUS  de Višnja Branković                   orbispictus@iol.it

Via Parini 5; IT-34 129 Trieste - tel/fax + 39/ 040 767 875

poss. tel: + 39 / 327 98 300 86 (IT) + 385 / 99 50 11 912 (HR)

www.ipernity.com/home/orbis

 

 

 


 

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO